Środki smarne i ciecze obróbcze TotalEnergies – Innowacyjne rozwiązania przemysłowe przyjazne dla środowiska

Środki smarne i ciecze obróbcze TotalEnergies TotalEnergies

Produkcja przemysłowa pozostawia ogromny ślad węglowy. W miarę nasilania się długotrwałego wpływu działalności przemysłowej na środowisko producenci szukają zrównoważonych rozwiązań. Mają one za zadanie zredukować negatywny wpływ produkcji przemysłowej na środowisko poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery czy stosowanie środków smarnych ulegających biodegradacji. Przyszłością są „zielone fabryki”, w których kluczowe będą innowacyjne rozwiązania przyjazne dla środowiska.

Środki smarne i ciecze obróbcze TotalEnergies to rozwiązania technologiczne bezpieczne dla pracowników i środowiska. Wiele produktów jest biodegradowalnych, co oznacza, że posiadają mniejszy wpływ na środowisko. Jednocześnie zapewniają taką samą lub wyższą jakość w porównaniu do konwencjonalnych środków smarnych. Użycie olejów biodegradowalnych jest rekomendowane do zastosowań, gdzie istnieje możliwość incydentalnych wycieków do środowiska. 

Trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie estrów – Hydransafe HFDU

Produkty z gamy Hydransafe stosowane są wszędzie tam, gdzie występuje zagrożenie pożarem oraz ryzyko zanieczyszczenia środowiska. Produkt posiada aprobatę FACTORY MUTUAL zgodnie z FM Approval Standard 6930, która klasyfikuje palność cieczy przemysłowych. W porównaniu do mineralnych olejów hydraulicznych wyróżnia się wysoką temperaturą zapłonu i samozapłonu. Bardzo wysoki wskaźnik lepkości gwarantuje lepszą stabilność lepkości w szerokim zakresie temperatur pracy. Ponadto ciecz została poddana testowi do oceny szybkiej biodegradowalności OECD 301B, który potwierdził jej 100% biodegradowalność. Stosowanie Hydransafe HFDU umożliwia zmniejszenie śladu środowiskowego. 

Zielona obróbka skrawaniem

W ofercie cieczy do obróbki skrawaniem TotalEnergies posiada produkty biodegradowalne pochodzenia roślinnego. Pozwala to na dopasowanie się do  rynku i wprowadzanych nowych zasad w kwestiach zdrowia i bezpieczeństwa.

Valona MS BIO to gama olejów pełnych do obróbki skrawaniem. Charakteryzuje się bardzo dobrymi własnościami smarnymi, wydłużając czas pracy narzędzi. Nie zawiera w swoim składzie związków niebezpiecznych, które posiadają oznaczenie H304. Dzięki zastosowaniu związków nasyconych odznacza się wysoką odpornością na utlenianie. Baza estrowa zapewnia wyższą temperaturę zapłonu i palenia w porównaniu ze standardowymi olejami mineralnymi.

Valona MS BIO posiada certyfikat EU ECOLABEL: FR/27/002. To europejskie oznaczenie przyznawane produktom/usługom, które spełniają wysokie wymagania środowiskowe w całym cyklu życia: od wydobycia surowców, po produkcję, dystrybucję i utylizację. Oznakowanie to promuje gospodarkę w obiegu zamkniętym i zachęca producentów do wytwarzania podczas procesu produkcyjnego mniejszej ilości odpadów oraz CO2

Nowoczesna mikroemulsja przyjazna dla operatorów

Odpowiedzialne zarządzanie gospodarką smarowniczą fabryki dotyczy nie tylko produktów biodegradowalnych. Nowoczesne i innowacyjne produkty powinny być również przyjazne dla operatorów i zawierać najbezpieczniejsze związki chemiczne dostępne na rynku.

Przykładem takich cieczy obróbczych jest gama Spirit X. Mikroemulsja nie zawiera boru, chloru, biocydów, amin drugorzędowych oraz nie uwalnia formaldehydu. Gama Spirit X nie posiada oznaczenia produktu niebezpiecznego CLP w karcie charakterystyki. Odznacza się bardzo dobrą smarnością, która umożliwia wydłużenie czasu pracy narzędzi przyczyniającej się do znaczącego zmniejszenia kosztów utrzymania sprzętu. Wyróżnia się niezwykłą odpornością na rozwój bakterii oraz grzybów, co zwiększa czas użytkowania zbiornika oleju. Zapewnia niezwykłą ochronę przed korozją elementów maszyn i przedmiotów obrabianych.

Gama Spirit X jest odpowiednia do stosowania w szerokim zakresie twardości wody w przypadku pierwszego zalania, rekomendowanym zakresem jest to 5-25°dH. W gamie rozróżniamy Spirit 5000 X stosowany do obróbki żeliwa, stali, aluminium oraz Spirit 7000 X dedykowany do obróbki ciężkiej metali nieżelaznych. 

Środki smarne i ciecze obróbcze TotalEnergies – Innowacyjne rozwiązania przemysłowe przyjazne dla środowiska zdjęcie w treści artykułu

Rewolucja w obróbce skrawaniem – chłodziwo biopolimerowe

Fabryki przyszłości stawiają na ekologiczne rozwiązania, które w jak największym stopniu bazują na źródłach odnawialnych. Przykładem takiego produktu jest Folia – rewolucja w dziedzinie obróbki metali. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa folium (z pol. liść), która nawiązuje do użycia w produkcie biopolimeru pochodzenia roślinnego.

Gama produktów Folia jest wolna od olejów mineralnych i emulgatorów. Tworzy z wodą klarowny, jednofazowy roztwór, który zmniejsza ryzyko powstania podrażnień skóry. Dzięki przejrzystości cieczy proces obróbczy jest cały czas doskonale widoczny. Produkt nie zawiera w swoim składzie oleju mineralnego, więc też zmniejszone jest powstawanie mgły olejowej, a produkt łatwo ścieka z wiórów.

W czasie pracy obrabiarki dolewki głównie wykonywane są ze względu na parowanie wody. Zużycie koncentratu Folia może być nawet dwukrotnie mniejsze niż standardowych chłodziw co przy nadzwyczajnym zmniejszeniu zużycia narzędzi obróbczych, obniżeniu kosztów utylizacji i zużycia energii przekłada się na wzrost wydajności i zmniejszenie całkowitego kosztu procesu produkcji nawet o 25%. W gamie produktów znajduje się m.in. Folia B 7000 D do ogólnej obróbki metali żelaznych oraz nieżelaznych, Folia G 5000 dedykowana do szlifowania metali żelaznych. 

Środki smarne i ciecze obróbcze TotalEnergies – Innowacyjne rozwiązania przemysłowe przyjazne dla środowiska zdjęcie w treści artykułu

Innowacyjne rozwiązania TotalEnergies są przyjazne dla środowiska oraz gwarantują zdrowe warunki pracy operatorów. Stosowanie tych produktów zapewnia lepszą ochronę pracujących elementów maszyn, jak i zmniejszenie kosztów utrzymania ruchu. Jednocześnie umożliwiają redukcję negatywnego wpływu produkcji przemysłowej na środowisko.

Autor: Zuzanna Klim

Artykuł sponsorowany TotalEnergies