Światowy i krajowy przemysł tworzyw sztucznych

Reklama
Reklama
Materiały polimerowe odgrywają znaczącą rolę w społecznej, gospodarczej oraz ekologicznej aktywności cywilizowanych społeczeństw. Obecnie trudno sobie wyobrazić współczesny styl życia bez materiałów syntetycznych, jako że polimery naturalne wykorzystywane już były przez cywilizacje prymitywne. Szerokie wykorzystanie tworzyw sztucznych w produkcji wielu wyrobów pozwala na istotne oszczędności zużycia energii oraz umożliwia znaczne obniżenie emisji CO2 do atmosfery.

Zastąpienie tworzyw syntetycznych materiałami tradycyjnymi wymagałoby co roku zwiększonego zużycia ok. 2, mln ton ropy naftowej. Ciągły postęp w wytwórstwie i poszukiwaniu nowych materiałów polimerowych o wyszukanych właściwościach przeznaczonych do określonych zastosowań sprawił, że globalny średni wzrost produkcji i stosowania materiałów syntetycznych od roku 1950 do roku ubiegłego wyniósł 10% w skali roku. Globalna produkcja syntetycznych materiałów polimerowych w roku ubiegłym przekroczyła poziom 250 mln ton (w roku 1950 - 1, mln ton). Zużycie per capita
tworzyw sztucznych w USA oraz Europie Zachodniej przekroczyło poziom 100 kg, przewiduje się, że w roku 2010 osiągnie poziom 120 kg. Największych przyrostów produkcji oraz wykorzystania tworzyw syntetycznych spodziewać się należy w Azji (z wyłączeniem Japonii), gdzie obecne zużycie per capita wynosi zaledwie 20 kg. Wkład poszczególnych regionów i krajów w produkcję światową tworzyw syntetycznych przedstawiono na poniższym wykresie. Największym producentem tworzyw sztucznych są Chiny z udziałem 14,5 % produkcji globalnej. W krajach Unii Europejskiej (EU 25) oraz Norwegii i Szwajcarii produkuje się obecnie ponad 25 % materiałów polimerowych wytwarzanych na świecie, co stanowi ponad 60 mln ton. W Europie Niemcy są największym producentem tworzyw (8% produkcji globalnej), kolejne miejsca zajmują kraje Beneluksu (5%) Francja ( 3%), Włochy (2%), W. Brytania i Hiszpania (po 1, %) oraz Polska (1%). Obecne zapotrzebowanie krajów europejskich (EU 2 ) na materiały polimerowe przekracza 50 mln ton/rok. W następnych latach przyrost zapotrzebowania na polimery w skali globalnej szacuje się na 4,3 % w skali roku, w Europie Zachodniej wskaźnik ten będzie mniejszy i wyniesie ok. 3,6%, zaś w Europie Centralnej i Wschodniej oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego powinien przekroczyć 7%. W Europie Niemcy i Włochy należą do największych przetwórców materiałów syntetycznych. Ponad 40% tworzyw przetwarzanych w Europie przypada właśnie na te kraje.

Reklama

 

Reklama
Reklama

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama