Zrównoważony rozwój Grupy Kapitałowej PKP Cargo

Zrównoważony rozwój Grupy Kapitałowej PKP Cargo Canva

Grupa Kapitałowa PKP Cargo opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 r., w którym ujawniła w sposób transparentny i kompleksowe dane niefinansowe. Punktem wyjścia do raportu były tematy wskazane jako istotne przez interesariuszy Grupy. Wśród nich znalazły się m.in. kwestie dotyczące pracowników, działań biznesowych, a także wpływu społecznego i środowiskowego. 

Punktem wyjścia do treści raportu był dialog z interesariuszami, zrealizowany pod koniec 2022 r. Odpowiedzi uzyskane w ramach dialogu pozwoliły zidentyfikować kluczowe zagadnienia do przedstawienia w raporcie z obszaru pracowniczego, społecznego, środowiskowego oraz ładu korporacyjnego.

Jednym z kluczowych obszarów opisywanych w raporcie jest odpowiedzialność Grupy PKP Cargo wobec pracowników przejawiająca się w tworzeniu stabilnych miejsc pracy, poszanowaniu praw pracowniczych i praw człowieka, w tym prawa do zrzeszania i przynależności związkowej. PKP Cargo rozwija systematycznie partnerski dialog z przedstawicielami organizacji związkowych – Sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PKP Cargo SA. W raporcie Grupa szczegółowo opisuje zarówno swoje regulacje, polityki i procedury w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, jak również podejmowane działania, takie jak kampania „Kierunek: Bezpieczni w pracy", Program Psychologicznego Wsparcia Powypadkowego czy kampanię „Wygraj".

Istotnym tematem poruszanym w raporcie jest również odpowiedzialność środowiskowa Grupy PKP Cargo. Główna działalność Grupy – transport kolejowy – przyczynia się w sposób istotny do ograniczania poziomu emisji gazów cieplarnianych, który jest blisko 9 razy niższy niż w przypadku transportu samochodowego. Warto podkreślić, że PKP Cargo SA inwestuje m.in. w zakup lokomotyw elektrycznych, sukcesywnie zmniejsza liczbę eksploatowanych lokomotyw spalinowych oraz wdraża procesy – regulowane m.in. w Zintegrowanym Systemie Zarządzania, które przekładają się na minimalizowanie zużycia surowców, energii i wytwarzania odpadów. W swoim Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupa PKP Cargo opublikowała swoje dane dotyczące emisji, zużycia paliw i energii elektrycznej, a także wody i odpadów.

W raporcie znaleźć można również opis szeregu dobrych praktyk realizowanych przez PKP Cargo w obszarze zrównoważonego rozwoju, które wspierają realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

– Pogłębiające się zmiany klimatu, kryzys dostępności zasobów naturalnych, kryzys bioróżnorodności czy problemy społeczne – wymagają konkretnych działań. Pandemia COVID-19, a w minionym roku agresja Rosji na Ukrainę – pokazały, że ryzyka ekonomiczne, społeczne, surowcowe – nie są tak odległe, za jakie mogliśmy je uważać. Z dnia na dzień przedsiębiorstwa stanęły przed falą nagłych wyzwań – destabilizacją łańcuchów dostaw, kryzysem energetycznym i spowolnieniem gospodarczym. Zdecydowana większość firm była zmuszona zrewidować swoje strategiczne założenia. To pokazuje, że integracja czynników ESG do działań biznesowych i wspieranie celów zrównoważonego rozwoju mają nieocenione znaczenie w procesie wzmacniania wartości firmy – komentuje Zenon Kozendra, członek zarządu, przedstawiciel pracowników i ambasador biznesu społecznie odpowiedzialnego (CSR) w PKP Cargo SA

– Świadomość wyzwań ekonomicznych, społecznych i środowiskowych to szybsze reagowanie na ryzyka pojawiające się w otoczeniu. Odpowiedzialne podejście wpływa na płynność zarządzania biznesem, budowanie jego stabilności i zaufania interesariuszy – naszych Partnerów, Inwestorów, klientów. Jest także kluczowym narzędziem wzmacniania zaangażowania pracowników i akceptacji społecznej. Właśnie dlatego budując zysk przedsiębiorstwa chcemy konsekwentnie rozwijać ład korporacyjny, jednocześnie dbając o to jak towarowy transport kolejowy oddziałuje na otoczenie – dodaje.

Źródło: PKP Cargo

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę