Symulacje z Sohbi – cyfrowa transformacja firmy dostępna dla każdego

Symulacje z Sohbi – cyfrowa transformacja firmy Sohbi

Jeszcze kilka lat temu nikt się nie spodziewał, że Sohbi Craft Poland nie tylko będzie znane z najwyższej jakości wyrobów tłoczonych, ale także zacznie budować stabilną markę jako innowator na rynku szkoleń i promowania kultury Lean.

Kim jesteśmy

W 2007 r. firma Sohbi Craft Poland (SCPL) rozpoczęła produkcję części do telewizorów LCD, żeby w krótkim czasie przebranżowić się w odpowiedzi na popyt rynków RTV, AGD i automotive.

Wszystko, co osiągnęliśmy, zawdzięczamy konsekwentnie realizowanej idei szczupłego zarządzania – czasami nawet nie wiedząc, że stosujemy właśnie lean management. Budowanie kultury lean w organizacji jest procesem długotrwałym, wymagającym olbrzymiej determinacji, a także ciągłego pielęgnowania dobrych praktyk, które przekładają się na korzyści dla całej społeczności pracowników. 

Na przestrzeni lat SCPL zaczęło się zbliżać do stanu optymalnego. Nie dysponujemy dedykowanym działem czy zespołem ds. lean, ponieważ lean management stosują wszyscy pracownicy, na różnych poziomach organizacji. Takie podejście otworzyło nas na kolejne wyzwania, w tym to największe – świadome wejście na ścieżkę pełnej sensu transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa. 

Symulacje procesów produkcyjnych

Wraz z końcem 2022 r. SCPL zdecydowało się na zakup specjalistycznego oprogramowania, które służy do tworzenia symulacji procesów produkcyjnych w wirtualnym środowisku. Główna funkcjonalność symulacji polega na możliwości odtworzenia w rzeczywistości wirtualnej informacji na temat linii produkcyjnej (zarówno istniejącej, jak i planowanej) czy obszaru fabryki

Sohbi Craft Poland może więc praktycznie bezkosztowo budować w rzeczywistości wirtualnej linie produkcyjne i w pełni synchronizować procesy, które występują na takich liniach.

Inspiracja – wizja – realizacja

Stosowanie symulacji w zarządzaniu to o wiele, wiele więcej niż taśmowe produkowanie efektownych wizualizacji procesów produkcyjnych. Naszym zdaniem poniższy przykład najlepiej ilustruje powyższe stwierdzenie. 

Wszystko zaczęło się od projektu realizowanego przez siostrzany oddział Sohbi: nasz twórca symulacji został poproszony o przetestowanie w środowisku symulacyjnym ich najnowszego pomysłu – stołu do wymiany tłoczników.

stoły do wymiany tłoczników
Stoły do wymiany tłoczników – projekt 3D

Otrzymaliśmy model 3D takiego stołu wraz z krótkim opisem zasady działania. Symulacja powstała szybko, ale twórca symulacji postanowił podzielić się efektem pracy także z przedstawicielami SCPL.

Symulacja ze stołami do wymiany tłoczników

Dyrektor fabryki SCPL dostrzegł potencjał w opracowanym rozwiązaniu, więc  polecił modyfikację i adaptację pomysłu pod linię w polskiej fabryce. W wyniku współpracy ze specjalistami SCPL powstał zgoła inny projekt, ale bazujący na takiej samej idei – umożliwieniu szybkiej i sprawnej podmiany tłoczników.

symulacja wymiany tłoczników
Symulacja wymiany tłoczników z nowym oprzyrządowaniem

Rozwiązanie polskie, przetestowane w warunkach symulacji, powinno umożliwić skrócenie żmudnego procesu podmiany tłoczników na prasach. Obecnie proces trwa nawet do 20 min. Natomiast nowy projekt zakłada – nawet przy bardzo ostrożnych szacunkach – realizowanie tego samego zadania w czasie nieprzekraczającym 5 min. Uwzględniając inwestycję w materiały do wykonania stołów, projekt zwróci się w ciągu 2 lat.

Ale przecież nie tylko o stopę zwrotu z inwestycji tu chodzi! Cały proces rozwoju nowego projektu był prawdziwie „zwinny” i nie przypominał niczego, co dotychczas realizowaliśmy w SCPL. Od opracowania rozwiązania dla siostrzanej spółki do momentu obmyślenia polskiej koncepcji stołów do wymiany tłoczników nie minął nawet tydzień, a możliwość weryfikowania wydajności planowanego procesu w symulacji stała się podstawą do szybkiego obliczenia zwrotu z inwestycji (return on investment – ROI).

Co najważniejsze, nad projektem pracowała cała grupa specjalistów z różnych dziedzin, z których każdy na swój sposób doskonalił pierwotny pomysł. Przy tym zobaczyć to uwierzyć. Zamiast więc analizować układ procesu na typowych rysunkach z lotu ptaka, zespół odnosił się do rzeczywistego, żywego procesu. Dla przykładu, specjalista do przezbrajania linii od razu stwierdził, że do stołów moglibyśmy przymocować pojemniki na narzędzia stosowane do montażu tłoczników na prasach. 

Nowa jakość 

Nie od wczoraj wiadomo, że obraz uskrzydla wyobraźnię. Tak dzieje się także wtedy, gdy procesy produkcyjne są „tłumaczone” na symulacje. Wirtualny proces można dowolną liczbę razy powtarzać, powiększać i pomniejszać, a wirtualny operator nie uskarża się na zespół, który stoi za jego plecami i analizuje każdy jego ruch.

Jeżeli dodamy do tego możliwość swobodnego modyfikowania układu procesu i natychmiastowego weryfikowania skutków dla wydajności procesu, otrzymujemy nową jakość w projektowaniu i doskonaleniu procesów produkcyjnych. Prawdziwą transformację cyfrową.

stanowisko robocze
Przykład stanowiska przed i po usprawnieniu

Dlaczego SCPL?

Sohbi Craft Poland oferuje możliwość symulowania i doskonalenia linii produkcyjnych kontrahentów. Realizuje też szkolenia w zakresie ciągłego doskonalenia, wzbogacone o symulacje, które pozwalają uczestnikom szkoleń przekonać się, że lean działa.

Cechuje nas indywidualne podejście do każdej realizacji. Przy tym nie oferujemy prostych rozwiązań – cały zespół kontrahenta angażujemy do udziału w procesie doskonalenia linii produkcyjnych, które pracownicy znają najlepiej. Sugestie zgłaszane podczas szkoleń są odwzorowywane w odpowiednio przygotowanych symulacjach, co umożliwia przekonanie się o adekwatności pomysłów praktycznie od ręki.
 
Bardzo ważnym aspektem pracy z kontrahentami jest aktywne promowanie kultury Lean. 

Marcin Zieliński

Autor jest Ekspertem Inżynierii Przemysłowej / Twórca Symulacji w firmie Sohbi Craft Poland