Trzecie Innovatorium Łukasiewicza

Trzecie Innovatorium Łukasiewicza Sieć Badawcza Łukasiewicz

Roczny budżet Łukasiewicza to 1,6 miliarda złotych. Aż 80% tych funduszy pozyskujemy od biznesu oraz z programów badawczych. Potwierdza to, że Łukasiewicz pracuje z biznesem, a biznes docenia to, co robimy – powiedział Andrzej Dybczyński inaugurując w Poznaniu Innovatorium Łukasiewicza – największe wydarzenie B+R w Polsce.

Innovatorium Łukasiewicza to przede wszystkim spotkanie nauki i biznesu. Już po raz trzeci wzięli w nim udział najważniejsi menadżerowie, naukowcy, inżynierowie, przedstawiciele uczelni i administracji publicznej, eksperci w zakresie finansowania projektów B+R, goście z zagranicznych ośrodków badawczych i mediów. Wśród prawie tysiąca uczestników znaczącą część stanowili oczywiście pracownicy Łukasiewicza, którzy w tym dniu stali się prawdziwymi współgospodarzami Innovatorium.

Jeden projekt może zmienić świat

– Jeden projekt może zmienić świat. Tak było w przypadku jednego z przedsiębiorców, który rzucił nam wyzwanie – powiedział prezes Dybczyński po tym, jak wspomniał kilka sztandarowych projektów Łukasiewicza: roboty do zadań specjalnych dla wojska i policji, technologie rakietowe i kosmiczne czy automatyzacja produkcji.

Tymczasem naukowcy Łukasiewicza, którzy odpowiedzieli na wyzwanie tego przedsiębiorcy, wcale nie zajmowali się najbardziej modnymi technologiami ostatnich lat. Jako przykład odpowiedzi Łukasiewicza na realne problemy jednego z polskich przedsiębiorców, prezes Dybczyński przywołał przykład polskiej firmy z branży przetwórstwa warzyw: przedsiębiorca zajmujący się przemysłowym przetwórstwem cebuli tracił 50% surowca podczas jego obróbki. Przy skali produkcji tej firmy generowało to wielomilionowe koszty, których można było uniknąć. W wyniku prac zespołu projektowego Łukasiewicza, ale również znaczących funduszy zainwestowanych w badania, straty surowca spadły z 50% do 20%, a część odpadów została skierowana do ponownego wykorzystania. – Ten jeden projekt zmienił świat tego przedsiębiorcy – spuentował Andrzej Dybczyński.

– Łukasiewicz pokazuje, że gotowość świata nauki do reagowania na potrzeby biznesu jest wysoka. Dziś serce innowacyjnej Polski bije w Poznaniu – stwierdził Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w uroczystym wystąpieniu w trakcie sesji generalnej Innovatorium.

Te słowa znalazły potwierdzenie w liście Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który został odczytany przez wojewodę wielkopolskiego Michała Kozłowskiego.

– Od nas zależy, w jaki sposób wykorzystamy ogromny potencjał polskiej nauki i przedsiębiorczości. Jak bowiem uczy doświadczenie, świadoma współpraca między nauką i biznesem skutecznie podnosi nie tylko dynamikę badań, ale też tempo wdrażania innowacji jest najskuteczniejszym napędem rozwoju. Z głębokiego zrozumienia wagi tych zależności powstała Sieć Badawcza Łukasiewicz, jedna z największych w Europie sieci prowadząca prace badawczo-rozwojowe. Jej celem jest dostarczanie polskiej gospodarce rozwiązań w wielu kluczowych obecnie dziedzinach. Temu również służyć ma doroczne Innovatorium Łukasiewicza, w całości poświęcone współpracy w obszarze B+R – stwierdził Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów.

Tegoroczne Innovatorium zorganizowane w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich to cztery sceny, a na nich dyskusje o najważniejszych kwestiach związanych z rozwojem firm oraz prezentacje innowacji stworzonych przez naukowców dla biznesu. Wystąpienia, dyskusje i roundtables skupiały się na potencjale badawczo-rozwojowym polskiej nauki i biznesu. Tematem przewodnim było finansowanie innowacji i model prowadzenia działań B+R, a także mikroelektronika, transport (zwłaszcza rozwój kolei), nowe technologie energetyczne i zielona transformacja.

Ignace, czyli nagrody Sieci Badawczej Łukasiewicz

W ramach sesji generalnej przyznano Ignace – coroczne nagrody Łukasiewicza. Cztery nagrody zostały wręczone w kategoriach: mecenas, partner naukowy, partner biznesowy oraz wdrożenie. Wyróżniono osoby, zespoły, instytucje i firmy, które w ostatnim roku miały znaczący wpływ na funkcjonowanie Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Ignac w kategorii Mecenas Roku trafił do prezesa Grupy Kapitałowej SOLBET Marka Małeckiego, Partnerem Naukowym Roku została Wojskowa Akademia Techniczna, natomiast Partnerem Biznesowym Roku firma GE Aerospace Poland.

Ostatni Ignac w kategorii Wdrożenie Roku przyznano zespołowi naukowców z Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP za wdrożenie robotów patrolowo-przenośnych do Sił Zbrojnych RP, a nagrodę odebrał lider zespołu Stanisław Nycz.

Innovatorium Łukasiewicza to nie tylko przemowy, nagrody i dyskusje. W trakcie wydarzenie na Arenie Prezentacji pokazywano innowacje w praktyce. Lasery kaskadowe, biodegradowalne opakowania dla przemysłu spożywczego, napoje bioniczne czy baterie termiczne do inteligentnej amunicji – to tylko niektóre z nich. Łączy je jedno: zostały stworzone we współpracy naukowców z Łukasiewicza z przedsiębiorcami i odpowiadają na ich potrzeby.

Scena Demo Day została przejęta przez zespoły technologiczne z Łukasiewicza, które zaprezentowały swoje projekty czekające na komercjalizację. Wieczorem kapituła wyróżniła trzy zespoły, które mają największą szansę na komercyjny sukces i znalezienie partnera biznesowego. Po raz pierwszy wyróżnione zespoły otrzymały nagrodę w wysokości 200 000 złotych, które będą mogły przeznaczyć na kontynuowanie prac projektowych.

Pierwszy wyróżniony projekt to CerMAXmet, czyli zespół naukowców z Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego, który zajmuje się wytwarzaniem faz MAX, czyli nanomateriałów łączących zalety ceramiki i metali oraz produktów do zastosowań w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Drugie wyróżnienie trafiło do zespołu EKOMUSH BIO ISOLATION z Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego, który opracował lekki i ekologiczny materiał konstrukcyjny z grzybni. Trzecim wyróżnionym zespołem został INDICATO, czyli naukowcy z Łukasiewicz – Polskiego Ośrodku Rozwoju Technologii PORT, którzy opracowali termochromowy wskaźnik wyjścia ze stanu głębokiego zamrożenia.  

W ramach Demo Day przyznano również nagrodę publiczności, która trafiła do zespołu ANTISTATIC DIRECT PLUS z Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, który stworzył innowacyjne powłoki lakierowe, dzięki którym możemy skrócić czas oraz obniżyć koszty malowania.

Gość specjalny Innovatorium Łukasiewicza

– Awans nie jest nagrodą za twoje osiągnięcia. To przekonanie o tym, że dasz sobie radę z nowymi, trudniejszymi zadaniami – stwierdził gen. Roman Polko, gość specjalny trzeciego Innovatorium Łukasiewicza. – W latach 20002004 oraz w roku 2006 był dowódcą Jednostki Wojskowej GROM. Ze swoimi żołnierzami realizował misje na pograniczu kosowsko-macedońskim, w Afganistanie oraz w Iraku. W 2007 r. kierował Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Na początku 2009 r. zakończył zawodową służbę wojskową i odszedł do rezerwy. Wczoraj podzielił się przemyśleniami z lat, które spędził w służbie, zarówno w kraju, jak i poza granicami. W trakcie swojego wystąpienia pokazywał – bazując na swoich zawodowych doświadczeniach – jak budować kulturę organizacyjną i nauczyć ludzi współdziałania.

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę