2,2 mld nadwyżki w handlu zagranicznym

GA

Według wstępnych danych GUS po 10 miesiącach 2017 r. eksport towarów z Polski osiągnął wartość prawie 168,5 mld euro i był wyższy o 10,5% w porównaniu z poziomem sprzed roku. W tym czasie import zwiększył się o 11,5% – do ok. 166,4 mld euro. Nadwyżka obrotów wyniosła blisko 2,2 mld euro.

Wywóz do Unii Europejskiej zwiększył się o 9,8% – do blisko 134,1 mld euro – w tym do Niemiec o 10%, Czech o 7,5%, Wielkiej Brytanii o 5%, Francji o 10%, Włoch o 14% oraz Niderlandów o 11%. Dzięki wyprzedzeniu eksportowemu względem importu (wzrost o 8,3%) nadwyżka obrotów z UE wzrosła o blisko 4,4 mld euro, do prawie 34,6 mld euro. Poprawę salda odnotowano z 19 krajami UE, w tym największą z Niemcami, Włochami, Słowacją oraz Wielką Brytanią.

W okresie od stycznia do końca października br. nadal dynamicznie rosły obroty z pozostałymi krajami rozwiniętymi (spoza UE). Eksport do tej grupy rynków wzrósł o ponad 16% (do 11,5 mld euro), w tym do USA (o 28%), Szwajcarii (o 13,5%), Australii (o 38,5%) oraz RPA (o ok. 17%). Import z kolei zwiększył się o ponad 20%, co przełożyło się na pogłębienie deficytu wymiany o ok. 0,6 mld euro (do 0,96 mld euro). O takich wynikach stanu zrównoważenia obrotów z tą grupą rynków zdecydowało pogorszenie bilansu wymiany z Japonią (o 0,55 mld euro) i Norwegią (o ok. 0,25 mld euro), co zostało częściowo złagodzone poprawą salda z USA (o ponad 0,4 mld euro).

Wysoki wzrost utrzymano w obrotach z krajami WNP. Eksport do tej grupy krajów zwiększył się o ok. 23% (do 10,5 mld euro), w tym do Rosji o ok. 21%, na Ukrainę o 30% oraz na Białoruś o ponad 9%. W wyniku szybszego wzrostu po stronie importu (ok. 25%) nastąpiło pogłębienie deficytu z tymi państwami o 0,9 mld euro, w tym z Rosją o prawie 1,2 mld euro. Z drugiej strony w okresie 10 miesięcy br. nastąpiła znacząca poprawa stanu zrównoważenia obrotów z Ukrainą (o blisko 0,5 mld euro) i jednocześnie rynek ten uplasował się na trzecim miejscu (za Niemcami i Włochami) na liście krajów, z którymi notowaliśmy największą poprawę bilansu wymiany.

Niekorzystny trend został utrzymany w wymianie z pozostałymi rynkami rozwijającymi się (poza WNP), gdzie eksport wzrósł zaledwie o 3,8% (do 12,4 mld euro), a import o 12,5%. W konsekwencji notowany przed rokiem deficyt pogłębił się o 4 mld euro, do blisko 28 mld euro. Dynamika eksportu z Polski do poszczególnych rynków tej grupy rozkładała się bardzo nierównomiernie. Szybko rosła sprzedaż m.in. do Chin (o 19,5%), Serbii (o ok. 17%), Meksyku (o ok. 28%) oraz Korei Południowej (o blisko 11%), relatywnie wolno na nasz główny rynek eksportowy z tej grupy, tj. do Turcji (o 4,7%), a do kilku istotnych rynków notowano jej spadek, w tym m.in. do Arabii Saudyjskiej (o ok. 3%) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ok. 18%).

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszego eksportu, wzrost sprzedaży odnotowano w przypadku niemalże wszystkich grup towarowych (poza mającymi znikomy udział w eksporcie skórami). Liderem pod tym względem były wyroby metalurgiczne, których wywóz wzrósł o blisko 17%. Na kolejnych miejscach pod względem dynamiki eksportu uplasowały się wyroby chemiczne (wzrost o ponad 13%) oraz artykuły rolno-spożywcze (o ok. 12,5%). Wywóz najważniejszych w naszej wymianie wyrobów elektromaszynowych zwiększył się natomiast o 8,2%. Jednocześnie jest to grupa, która w okresie 10 miesięcy br. wygenerowała największą poprawę salda obrotów (o 1,4 mld euro).

Źródło: MR

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę