Automaty vendingowe – sposób na optymalizację gospodarki narzędziowej

Automaty vendingowe optymalizują gospodarkę narzędziową Electroclass
22.8.2023

Automaty czy też szafy vendingowe to doskonały sposób optymalizacji gospodarki narzędziowej. Umożliwia on pracownikom szybki i łatwy dostęp do narzędzi, a także innych akcesoriów niezbędnych w miejscu pracy. Dzięki automatom wydającym narzędzia pracownicy nie muszą tracić czasu na szukanie potrzebnych narzędzi w magazynie lub u innych pracowników.

Wprowadzenie szaf vendingowych (wydających) do przedsiębiorstwa pozwala również na dokładne monitorowanie pobrania i zużycia narzędzi, a także na zwiększenie efektywności i wydajności pracy. Przyczynia się też do lepszego planowania zapasów oraz kontrolowania kosztów, które wiążą się z utrzymaniem i zabezpieczeniem narzędzi.

Automaty vendingowe dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa i rodzaju narzędzi

Wybór odpowiedniej szafy wydającej zależy przede wszystkim od rodzaju narzędzi, jakie będą w niej przechowywane, oraz potrzeb przedsiębiorstwa. Ważne, żeby szafa vendingowa była dobrze dopasowana do potrzeb pracowników i wykonywanej przez nich pracy. Podczas wyboru warto wybrać szafę, która zapewni bezpieczne przechowywanie narzędzi, części zamiennych i innych materiałów pomocniczych, np. środków BHP.

Śledzenie zużycia narzędzi

Urządzenie vendingowe może być wyposażone w system, który umożliwi monitorowanie liczby zużytych narzędzi i kontrolowanie stanu magazynowego. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której brakuje niezbędnych narzędzi wtedy, gdy są potrzebne.

System śledzenia zużycia narzędzi działa na zasadzie identyfikacji użytkownika, który pobiera narzędzie z szafy za pomocą kodu PIN lub specjalnego identyfikatora. Po zakończeniu pracy, kiedy narzędzie zostanie zwrócone do szafy, aplikacja odnotowuje, kto i kiedy je zwrócił oraz ile czasu było w użyciu. Na podstawie tych informacji przełożony może na bieżąco śledzić zużycie narzędzi i monitorować stan magazynowy.

Dzięki odpowiedniej aplikacji można zaoszczędzić czas i pieniądze. Umożliwia ona bowiem precyzyjne planowanie zaopatrzenia w narzędzia, a także pozwala uniknąć zbędnego dublowania zapasów.

Szafy vendingowe są szczególnie przydatne w firmach, w których narzędzia są często wypożyczane przez różnych pracowników lub w których liczba narzędzi jest ograniczona.

Automatyczne uzupełniane szafy vendingowej

Automaty vendingowe mogą być wyposażone także w system przesyłania zleceń uzupełniania narzędzi. Umożliwia on ich automatyczne zamawianie nowych elementów wtedy, gdy stan magazynowy spadnie poniżej określonego poziomu.

System ten może działać na zasadzie komunikacji szafy vendingowej z systemem zarządzania zapasami. Ten ostatni monitoruje liczbę narzędzi w magazynie i sporządza zamówienia na podstawie parametrów, które wcześniej zaprogramowano.
System uzupełniania ma zapewnić stałą dostępność wyznaczonych narzędzi. Powinno to wpłynąć na zwiększenie efektywności pracy i zmniejszenie przestojów w produkcji.

Z kolei integracja z systemem śledzenia zużycia narzędzi pozwala na lepsze planowanie zakupów i uniknięcie zbędnego dublowania zapasów. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i pieniądze, ponieważ system przedstawi propozycję zakupu tylko tych narzędzi, które będą rzeczywiście potrzebne.

Raportowanie i analiza danych

System raportowania i analizowania danych pozwoli na uzyskanie szczegółowych informacji o wykorzystaniu narzędzi i ich zużyciu. Jego działanie opiera się na zbieraniu i analizie danych, które otrzymuje z systemu uzupełniania i zużycia narzędzi. Dzięki aplikacji, dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej, można także uzyskać dokładne informacje na temat liczby wypożyczonych narzędzi, czasu ich użycia i częstotliwości wypożyczeń. Na podstawie tych danych można dokonywać analiz, np. wyszukiwać narzędzia, które są najczęściej pobierane i najbardziej zużywane, a także planować ich zakup w sposób bardziej efektywny.

Systemy raportowania i analizowania danych w automacie vendingowym umożliwiają również generowanie raportów. Te mogą być przydatne przy podejmowaniu decyzji, które dotyczą zarządzania narzędziami.
 
Na podstawie otrzymanych raportów można dokonywać analiz efektywnego wykorzystania narzędzi. Można też wskazywać obszary, które wymagają ulepszeń, i monitorować postępy w zakresie poprawy wydajności pracy.

Dostęp do szafy i obsługa przez pracowników

Szafy vendingowe są przeznaczone do użytku przez pracowników, którzy powinni mieć łatwy i szybki dostęp do narzędzi lub innych materiałów przechowywanych wewnątrz dystrybutora. Ważne więc, żeby urządzenia wydające były łatwe obsłudze.

Obsługa szafy jest zwykle bardzo prosta. Po wprowadzeniu kodu PIN lub karty dostępu należy wybrać narzędzie z menu na ekranie dotykowym (lub w przeglądarcei internetowej). Po wybraniu i zaakceptowaniu wyboru następuje uruchomienie wydawania wskazanego narzędzia.

Jak już wskazano wcześniej, automaty wydające mogą być wyposażone także w system zwrotu narzędzi. Umożliwia on pracownikom łatwe i szybkie oddanie narzędzia po zakończeniu pracy.

Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem i kradzieżą

Bardzo ważne, żeby zawartość automatu vendingowego była odpowiednio zabezpieczona przed dostępem nieuprawnionych osób i kradzieżą. Istnieje kilka sposobów, które to umożliwiają, m.in.:

1. System zabezpieczeń dostępu (kod PIN, karta dostępu) – zapewnia bezpieczeństwo narzędzi i daje kontrolę nad dostępem do szafy. Dzięki temu dostęp do automatu mają tylko uprawnione osoby, a ewentualne próby kradzieży lub nieuprawnionego dostępu są rejestrowane w systemie.

2. System monitorowania wizyjnego – umożliwia stały nadzór nad automatem i jego otoczeniem. Rejestrowanie próby kradzieży, nieuprawnionego dostępu lub uszkodzenia urządzenia pozwala na zidentyfikowanie osób, które to zrobiły.

3. System alarmowy – umożliwia szybką reakcję w przypadku próby kradzieży lub nieuprawnionego dostępu. System może być połączony z zakładowym systemem monitorowania wizyjnego, co pozwoli na błyskawiczną reakcję i identyfikację osoby, która naruszyła zabezpieczenia.

Wybór automatu vendingowego

Podczas wyboru automatu wydającego narzędzia, warto wziąć pod uwagę kilka aspektów, m.in.:
    • Rozmiar i pojemność – szafa powinna zmieścić wszystkie narzędzia, które chcemy w niej przechowywać (a nawet powinna być nieco większa, żeby zmieściła narzędzia, które okażą się potrzebne w przyszłości).
    • Wytrzymałość i odporność na uszkodzenia – warto wybrać szafę, która jest wykonana ze stali lub aluminium.
    • Nowoczesny zamek – powinien być solidny i trudny do sforsowania, żeby zapobiegał dostępowi do narzędzi przez osoby niepowołane.
    • Kółka i uchwyty – ułatwią przemieszczenie szafy w inne miejsce.
    • Konfiguracja wewnętrzna – odpowiednie rozmieszczenie półek lub szuflad ułatwi dostęp do narzędzi.

Szafa vendingowa do wydawania narzędzi jest kompleksowym rozwiązaniem, które optymalizuje gospodarkę magazynową. To urządzenie, które zapewnia użytkownikom – umożliwiając łatwe i szybkie wypożyczanie narzędzi, jednocześnie oszczędza czas i zwiększa wydajność pracy. Pozwala też na efektywne zarządzanie narzędziami w firmie i minimalizację kosztów, które wiążą się z ich zakupem i magazynowaniem.

O Autorze

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę