CARFIT – uniwersalne systemy mocowań ZEISS do różnych zastosowań

Zeiss

Jednym z elementów wpływającym na wyniki procesu pomiaru na współrzędnościowej maszynie pomiarowej jest mocowanie mierzonego elementu. Sposób zamocowania części ma decydujący wpływ nie tylko na jakość wyników, ale i na czas jego trwania.

Zasadniczo metodę mocowania powinno określać zadanie. W przypadku pomiarów jednostkowych można używać standardowych przyrządów, jak imadła czy pryzmy magnetycznej. Jednak już w przypadku produkcji seryjnej czy pomiarów elementów o małej sztywności, niezbędne jest wykorzystywanie specjalnego przyrządu zapewniającego szybkie i powtarzalne mocowanie, a także odwzorowującego montaż mierzonego elementu w produkcie finalnym.

Części obecnie wytwarzane charakteryzują się bardzo dużą swobodą kształtów. Wytwarzanie takich detali nie stanowi już problemu dla technologii wytwarzania, która wykorzystuje obrabiarki 5-osiowe oraz techniki CAD-CAM. Jednak stawia to nowe wyzwania przed systemami pomiarowymi. Bardzo często okazuje się, że pomiar części w stanie swobodnym nie jest możliwy. Dotyczy to w szczególności elementów z tworzyw sztucznych i blach, które charakteryzują się niską sztywnością a w związku z tym deformują się pod własnym ciężarem czy naciskiem sondy stykowej. Aby zapewnić rzetelny pomiar, niezbędne jest zamocowanie części w przyrządzie odwzorowującym jego sposób zamocowania w zespole. W przemyśle motoryzacyjnym ten sposób mocowania oraz wyznaczanie układu współrzędnych nazywany jest RPS (Reference Points System).

Konieczność budowania odpowiednich przyrządów mocujących do pomiarów na maszynach pomiarowych wynika także z takich czynników, jak:

  • uniemożliwienie przemieszczania się części podczas całego pomiaru,
  • zapewnienie dostępu do wszystkich elementów mierzonych przez właściwe trzpienie pomiarowe,
  • brak deformacji elementu mierzonego przez przyrząd mocujący.

Przedstawione wymagania narzucają konieczność stosowania odpowiedniego mocowania dla zdecydowanej większości części mierzonych na współrzędnościowych maszynach pomiarowych.

Systemy mocujące CARFIT umożliwiają mocowanie prostych i skomplikowanych części. Są idealne zarówno do zastosowania w laboratorium, jak i do pomiarów elementów produkowanych seryjnie.

Podstawowa idea systemu to modułowość, umożliwiająca dowolne zestawianie elementów z różnych systemów. Zapewnia to szybki czas konstruowania, wytwarzania oraz wprowadzania ewentualnych zmian, które – poprzez wymianę właściwych elementów – mogą być wykonane nawet na linii produkcyjnej. Przyrządy budowane są ze standardowych komponentów oraz – w razie potrzeby – wykorzystują specjalne elementy 3D dostosowane do potrzeb określonej części.

Podstawowymi cechami systemów CARFIT są modułowość, trwałość, uniwersalność, łatwość zmian i wprowadzania modyfikacji.

Dzięki modułowej i znormalizowanej architekturze uniwersalny system mocowania CARFIT to właściwy wybór do wszystkich zastosowań w pracach rozwojowych, przy budowie narzędzi i prototypów oraz produkcji masowej. Dzięki bibliotece CAD wszystkich elementów systemu CARFIT możliwe jest zaprojektowanie mocowania i jego szybki montaż. Różne systemy CARFIT są ze sobą kompatybilne, co pozwala na łatwe tworzenie indywidualnych konfiguracji.

Zakres specjalizacji poszczególnych zestawów związanych jest z rodzajem mocowanych na nich detali: od małych części maszyn aż do wielkogabarytowych elementów karoserii samochodowych.

Tabela: Systemy standardowe ZEISS CARFIT

Reklama

CARFIT CMG
Serię ZEISS CARFIT CMG tworzą płyty podstawowe o różnych wymiarach z różnymi siatkami otworów. Stanowią one podstawę dla urządzeń mocujących serii ZEISS CARFIT CMB i systemów modułowych. Są one wykonane z aluminium i posiadają siatkę otworów. Płyty są utwardzane anodowaniem. Oprócz standardowych wymiarów, możliwe jest przygotowanie płyty na zamówienie klienta, dostosowanej do jego własnych potrzeb.

Reklama

CARFIT CMK
Przy mierzeniu małych części konieczne jest, aby można je było szybko zamocować prostymi narzędziami. Główne elementy tego zestawu to płyta z siatką otworów oraz podpory. Zestawy CMK szczególnie łatwo umożliwiają mocowanie części pryzmatycznych i obrotowo symetrycznych.

CARFIT CMB
Podstawę dla tej serii stanowi płyta z siatką otworów z twardą powłoką. Zestawy serii ZEISS CARFIT CMB, wykorzystujące podpory i uchwyty, umożliwiają szybkie tworzenie mocowań do celów pomiarowych. Seria ZEISS CARFIT CMB najlepiej sprawdza się przy mniejszych i średnich elementach, przeznaczonych do montażu i pomiaru w poziomie.

CARFIT CME
Zestawy CME składają się z regulowanych kolumn posiadających podziałki oraz elementów mocujących. Kolumny CME mogą być mocowane do płyt rastrowych lub posiadać stopy magnetyczne. Zastosowanie podziałki zapewnia odtwarzalność skomplikowanych ustawień przyrządu 3D, na podstawie uprzednio wykonanej dokumentacji. Wszystkie elementy zestawu są kompatybilne z pozostałymi produktami CARFIT.

CARFIT CMP
Zestawy CMP bazują na specjalnie zaprojektowanych profilach umożliwiających łatwą konfigurację dowolnych przestrzennych kształtów. Rama z profili stanowi bazę do zainstalowania podpór i uchwytów. Zestawy są głównie przeznaczone do pomiarów wysięgnikowymi i mostowymi systemami pomiarowymi. Zestawy CMP są kompatybilne z innymi systemami mocowań linii CARFIT.

CARFIT CMO
System ten jest dedykowany do pomiarów optycznych. Jest kompatybilny z innymi zestawami oraz pozwala na zamocowanie części w dowolnej pozycji umożliwiając obrót o 360 stopni. Ta funkcjonalność zdecydowanie ułatwia skanowanie optyczne.

CARFIT CML
Seria ZEISS CARFIT CML jest zgodna z innymi seriami i opiera się na profilach z siatką otworów. Do wyboru są trzy przekroje, dzięki czemu poziom standaryzacji jest bliski 90%, a jednocześnie zapewniona jest wyjątkowa elastyczność. Profile z siatką otworów CML, zapewniające wszystkie zalety serii ZEISS CARFIT, są również w pełni zgodne z innymi systemami profili z siatką otworów. Technika łączenia ZEISS CARFIT CML pozwala na szybkie wykonywanie zespołów o maksymalnej sztywności konstrukcji. Inną innowacyjną cechą jest możliwość dostosowania elementów regulacyjnych bez konieczności obróbki przedniej strony profilu.

CARFIT CMX
Modułowa konstrukcja oraz znormalizowane elementy sprawiają, że ZEISS CARFIT CMX jest systemem dedykowanym do tworzenia konstrukcji dopasowujących tzw. meisterbock (wewnętrznych, zewnętrznych i łączeniowych). Zestawy są wielofunkcyjne, mogą być wielokrotnie używane i nadają się do rozbudowy. Przy elastycznym konfigurowaniu pomocne są instrukcje konfiguracji i katalog elektroniczny.

CARFIT CMF
Linia komponentów CARFIT CMF służy do budowy specjalnych przyrządów umożliwiających łatwe i szybkie mocowanie części pojedynczych oraz całych zmontowanych zespołów. Dzięki swojej elastyczności system ten może być wykorzystywany równie wydajnie przy prototypowaniu jak i pomiarach seryjnych.

CARFIT CMS
Linia CMS ma swoje główne zastosowanie wtedy, gdy należy pomierzyć wiele różnych części, a dostępna przestrzeń pomiarowa jest ograniczona. Koncepcja systemu oparta jest na pionowo lub poziomo osadzonej płycie z nawierconymi otworami, do której mocowane są specjalne kolumny – razem tworząc przyrząd.

Przedstawiona charakterystyka jest skróconym opisem możliwości systemu CARFIT. W celu dobrania zestawu odpowiedniego do indywidualnych zastosowań zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami technicznymi ZEISS.

Zobacz więcej informacji, w tym katalog rozwiązań w formacie pdf
 

Źródło: Zeiss

CARFIT CMG
Serię ZEISS CARFIT CMG tworzą płyty podstawowe o różnych wymiarach z różnymi siatkami otworów. Stanowią one podstawę dla urządzeń mocujących serii ZEISS CARFIT CMB i systemów modułowych. Są one wykonane z aluminium i posiadają siatkę otworów. Płyty są utwardzane anodowaniem. Oprócz standardowych wymiarów, możliwe jest przygotowanie płyty na zamówienie klienta, dostosowanej do jego własnych potrzeb.

CARFIT CMK
Przy mierzeniu małych części konieczne jest, aby można je było szybko zamocować prostymi narzędziami. Główne elementy tego zestawu to płyta z siatką otworów oraz podpory. Zestawy CMK szczególnie łatwo umożliwiają mocowanie części pryzmatycznych i obrotowo symetrycznych.

CARFIT CMB
Podstawę dla tej serii stanowi płyta z siatką otworów z twardą powłoką. Zestawy serii ZEISS CARFIT CMB, wykorzystujące podpory i uchwyty, umożliwiają szybkie tworzenie mocowań do celów pomiarowych. Seria ZEISS CARFIT CMB najlepiej sprawdza się przy mniejszych i średnich elementach, przeznaczonych do montażu i pomiaru w poziomie.

CARFIT CME
Zestawy CME składają się z regulowanych kolumn posiadających podziałki oraz elementów mocujących. Kolumny CME mogą być mocowane do płyt rastrowych lub posiadać stopy magnetyczne. Zastosowanie podziałki zapewnia odtwarzalność skomplikowanych ustawień przyrządu 3D, na podstawie uprzednio wykonanej dokumentacji. Wszystkie elementy zestawu są kompatybilne z pozostałymi produktami CARFIT.

CARFIT CMP
Zestawy CMP bazują na specjalnie zaprojektowanych profilach umożliwiających łatwą konfigurację dowolnych przestrzennych kształtów. Rama z profili stanowi bazę do zainstalowania podpór i uchwytów. Zestawy są głównie przeznaczone do pomiarów wysięgnikowymi i mostowymi systemami pomiarowymi. Zestawy CMP są kompatybilne z innymi systemami mocowań linii CARFIT.

CARFIT CMO
System ten jest dedykowany do pomiarów optycznych. Jest kompatybilny z innymi zestawami oraz pozwala na zamocowanie części w dowolnej pozycji umożliwiając obrót o 360 stopni. Ta funkcjonalność zdecydowanie ułatwia skanowanie optyczne.

CARFIT CML
Seria ZEISS CARFIT CML jest zgodna z innymi seriami i opiera się na profilach z siatką otworów. Do wyboru są trzy przekroje, dzięki czemu poziom standaryzacji jest bliski 90%, a jednocześnie zapewniona jest wyjątkowa elastyczność. Profile z siatką otworów CML, zapewniające wszystkie zalety serii ZEISS CARFIT, są również w pełni zgodne z innymi systemami profili z siatką otworów. Technika łączenia ZEISS CARFIT CML pozwala na szybkie wykonywanie zespołów o maksymalnej sztywności konstrukcji. Inną innowacyjną cechą jest możliwość dostosowania elementów regulacyjnych bez konieczności obróbki przedniej strony profilu.

CARFIT CMX
Modułowa konstrukcja oraz znormalizowane elementy sprawiają, że ZEISS CARFIT CMX jest systemem dedykowanym do tworzenia konstrukcji dopasowujących tzw. meisterbock (wewnętrznych, zewnętrznych i łączeniowych). Zestawy są wielofunkcyjne, mogą być wielokrotnie używane i nadają się do rozbudowy. Przy elastycznym konfigurowaniu pomocne są instrukcje konfiguracji i katalog elektroniczny.

CARFIT CMF
Linia komponentów CARFIT CMF służy do budowy specjalnych przyrządów umożliwiających łatwe i szybkie mocowanie części pojedynczych oraz całych zmontowanych zespołów. Dzięki swojej elastyczności system ten może być wykorzystywany równie wydajnie przy prototypowaniu jak i pomiarach seryjnych.

CARFIT CMS
Linia CMS ma swoje główne zastosowanie wtedy, gdy należy pomierzyć wiele różnych części, a dostępna przestrzeń pomiarowa jest ograniczona. Koncepcja systemu oparta jest na pionowo lub poziomo osadzonej płycie z nawierconymi otworami, do której mocowane są specjalne kolumny – razem tworząc przyrząd.

Przedstawiona charakterystyka jest skróconym opisem możliwości systemu CARFIT. W celu dobrania zestawu odpowiedniego do indywidualnych zastosowań zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami technicznymi ZEISS.

Zobacz więcej informacji, w tym katalog rozwiązań w formacie pdf
 

Źródło: Zeiss

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę