Cenne oszczędności w zakładach

W Poznaniu, w hotelu Mercure, 23 lutego br. odbyła się konferencja „Optymalne wykorzystanie energii i mediów technicznych w produkcji”. Spotkanie miało na celu prezentację nowinek technicznych i rozwiązań zapewniających ograniczanie zużycia takich mediów, jak energia elektryczna i cieplna, specjalistyczne gazy technologiczne, woda technologiczna i użytkowa, para wodna oraz sprężone powietrze.

W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób , w tym prezesi i właściciele firm produkcyjnych, dyrektorzy, kierownicy linii produkcyjnych, kierownicy działów Utrzymania Ruchu, inżynierowie procesu/produkcji, technolodzy ds. gospodarki mediami.

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji prelegentów z firm oferujących rozwiązania zapewniające optymalizację wykorzystania mediów technicznych w produkcji, którzy mieli podzielić się swoją wiedzą podczas prelekcji, a następnie w rozmowach kuluarowych i dyskusji panelowej.

Wojciech Halkiewicz z firmy 7bar przedstawił sposoby optymalnego wykorzystania energii sprężonego powietrza w zakładach produkcyjnych. Bartłomiej Kościeński z firmy SPIE Polska starał się odpowiedzieć na pytanie "Jak eliminując straty, zarobić na inwestycje?"

Kolejny ekspert – Jacek Paradowski z firmy Festo wygłosił prelekcję nt. audytu efektywności energetycznej pneumatyki jako najbardziej kompleksowej oceny możliwości optymalizacyjnych i poszukiwania potencjału oszczędności.

Następnie Mirosław Zwierzyński z firmy Elmark Automatyka w prelekcji „Kompleksowe systemy zarządzania energią oraz monitoring parametrów energii elektrycznej” omówił wagę świadomego wdrażania systemów do zarządzania oraz analizy energii w nowoczesnych przedsiębiorstwach jako źródła istotnych oszczędności.

Prelekcję nt. oszczędności energii dzięki technologii ultradźwiękowej wygłosił Jerzy Halkiewicz z firmy UE Systems, specjalizującej się w rozwoju urządzeń do detekcji ultradźwięków powietrznych i strukturalnych.

Grzegorz Wałdoch z firmy Enspirion wyjaśniał, na czym polega usługa redukcji zapotrzebowania na moc DSR (Demand Side Response), która wspomaga stabilność Krajowego Systemu Energetycznego, zapewniając ciągłość dostaw energii elektrycznej po akceptowalnej cenie. DSR, czyli przesunięcie, redukcja lub generowanie mocy na potrzeby własne to nowe rozwiązanie na polskim rynku.

Paweł Rutkowski z firmy KameryIR zaprezentował technologię termowizji jako narzędzie optymalizacji wykorzystania mediów. Następnie Bartłomiej Ekiert z firmy B&R Automatyka Przemysłowa omówił zastosowanie systemu APROL do zbierania, analizy, prezentacji i raportowania wszelkich danych produkcyjnych (pełna integracja z aplikacjami i sprzętem używanymi w zakładach).

Jakub Wójcik z firmy SABUR przybliżył temat, jak łatwo i niedrogo rozpocząć monitoring i optymalizację zużycia energii elektrycznej oraz innych mediów. Nowa filozofia to rozwiązanie polegające na drobnych krokach, zapewniające skalowalność.

Kolejny głos zabrał Michał Bar z Krajowej Agencji Poszanowania Energii. W prelekcji o audycie energetycznym w przedsiębiorstwie omówił wytyczne UE nałożone na kraje członkowskie oraz zawarte w ustawie z 15.04.2011 r. dot. efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty) i ich konsekwencje. Projekt polskiej ustawy o efektywności energetycznej (z 31.12.2015 r.) trafił do Sejmu 5 lutego b.r. Na podstawie projektu ustawy duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników) będą zobligowane do posiadania audytu energetycznego zgodnie z normą PN-EN 16247 2012.

Radca prawny Kacper Skalski (Kancelaria Raczyński Skalski & Partners) zaprezentował prawne i podatkowe możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych. Omówił szczegółowo rodzaje zniżek, które w 2015 r. udało im się wprowadzić w odniesieniu do zakładów zużywających 300–400 GW rocznie.

Po ostatniej prelekcji odbyła się debata, podczas którego zaproszeni eksperci zastanawiali się, jak usprawnić gospodarkę energetyczną i obniżyć koszty zużycia mediów. Jakie są powody nieracjonalnego wykorzystywania energii i innych mediów technicznych w produkcji? Według ekspertów podstawową barierą jest brak wiedzy, skutkujący odwróconymi priorytetami, np. kładzie się nacisk wyłącznie na core business, a temat efektywności energetycznej jest pomijany. Media to zwykle bardzo wysoki składnik kosztu produkcji. Potrzebna jest wiedza nt. oferowanych na rynku rozwiązań, które przyniosą korzyści.

Po części konferencyjnej odbyły się jeszcze praktyczne warsztaty „Narzędzia do oszczędzania sprężonego powietrza” prowadzone przez ekspertów z firmy 7bar. Ponad 40 uczestników dowiedziało się, jak działają przepływomierze, jak samodzielnie zrobić uproszczoną inwentaryzację sieci sprężonego powietrza, jak samodzielnie monitorować pracę sprężarek za pomocą arkusza kalkulacyjnego oraz jak powinna wyglądać sprężarkownia. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli do dyspozycji: przepływomierze sprężonego powietrza, detektory ultradźwiękowe, elementy instalacji sprężonego powietrza Teseo, odwadniacze DROPOUT, dysze energooszczędne.

MM Magazyn Przemysłowy był głównym patronem medialnym konferencji.

www.axonmedia.pl

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę