Gospodarka odpadami u progu kluczowych zmian

Gospodarka odpadami to jeden z najtrudniejszych obszarów ochrony środowiska. Jak poradzić sobie z rosnącą produkcją opakowań, tworzyw, marnotrawieniem surowców i żywności? Odpowiedzią jest gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ).

Wprowadzenie jednolitego systemu selektywnego zbierania odpadów we wszystkich gminach, zwiększenie poziomu recyklingu, lepsze przygotowanie odpadów do ponownego wykorzystania surowców – to tylko niektóre wyzwania, jakie czekają mieszkańców Polski w najbliższych latach.

W obszarze gospodarki odpadami rok 2018 przyniósł znaczące zmiany legislacyjne. Podstawowym celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców oraz transformacja rynku w kierunku GOZ. To jeden z najważniejszych tematów tegorocznych targów POL-ECO System.

Gospodarka o obiegu zamkniętym może być kołem zamachowym w regionach i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Przynosi oszczędność surowców i energii, tym samym istnieje synergia pomiędzy GOZ a działaniami na rzecz redukcji emisji i poprawy jakości powietrza – mówi Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Gospodarka o obiegu zamkniętym zmienia tradycyjne myślenie o produktach, opakowaniach i odpadach, począwszy od projektowania produktów przez produkcję, konsumpcję, naprawę i regenerację aż po gospodarowanie odpadami i uzyskanie surowców wtórnych, które są ponownie wprowadzane do obiegu w gospodarce.

System polegający na składowaniu odpadów nieuchronnie będzie musiał przejść do przeszłości. Według danych GUS w latach 2012–2016 ilość odpadów komunalnych przekazanych do składowania zmniejszyła się o 2903,5 tys. ton. W tym czasie wzrósł poziom recyklingu.

Przedsięwzięcia w zakresie wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego dają rozwój miejscowym firmom, tworzą miejsca pracy i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców.

W realizacji celów gospodarki obiegu zamkniętego kluczowe znaczenie mają konsumenci. Przeciętnie Polak produkuje rocznie ok. 312 kg odpadów komunalnych i ilość ta z roku na rok rośnie. Wskaźniki dotyczące segregacji w gminach poprawiają się, czego dowodem jest, że 96% gmin w Polsce osiągnęło wymagany w 2017 r. poziom ich recyklingu. W 2020 r. gminy muszą osiągnąć 50% poziom recyklingu odpadów komunalnych. To duże wyzwanie. Rozwijanie gospodarki odpadami, będącej elementem gospodarki obiegu zamkniętego, ograniczy marnotrawstwo i zapewni racjonalne wykorzystanie zasobów.

Tematyka gospodarki odpadami stanowi ważny element targów POL-ECO System, które odbędą się w dniach 23-25 października w Poznaniu. W tym roku swoją obecność zapowiedzieli między innymi Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i Minister Energii Krzysztof Tchórzewski .

Targi POL-ECO System odbędą się na pięć tygodni przed szczytem klimatycznym COP24, który w grudniu odbędzie się w Katowicach. COP24 to najważniejsze wydarzenie międzynarodowych negocjacji klimatycznych. Tematyka związana ze zmianami klimatu i adaptacją do nich będzie też ważnym elementem POL-ECO System.

Organizowane nieprzerwanie od 30 lat targi POL-ECO System skupiają przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji, co czyni POL-ECO System najważniejszym wydarzeniem w sektorze ochronie środowiska. Od 2017 r. towarzyszy mu EkoSfera, organizowana przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To wyjątkowe miejsce spotkań liderów, gdzie podczas sesji debat, szkoleń i wykładów uczestnicy zapoznają się z trendami kształtującymi przyszłość sektora ochrony środowiska.

Źródło: MTP

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę