Jak dobór właściwego rozwiązania może zredukować zużycie elementów mocujących?

Jak dobór właściwego rozwiązania może zredukować zużycie? Elesa+Ganter

Częstym problemem występującym na liniach produkcyjnych, wykorzystujących przenośniki i transportery, jest szybkie i sprawne ich przezbrajanie – zmiana położenia elementów oraz dokręcenie ich z odpowiednim momentem tak, by samoistnie nie zmieniały położenia. Jeden z klientów Elesa+Ganter zgłosił się z problemem dokręcania elementów mocujących bloki rozdzielające na jednej ze swoich linii transportujących.

W wielu procesach produkcyjnych kluczowymi elementami linii są przenośniki i transportery, które łączą ze sobą poszczególne gniazda i pozwalają w odpowiedni sposób przekazać półprodukt do dalszego etapu produkcji lub gotowy produkt do końcowej fazy pakowania. Ze względu na różny zakres transportowanych elementów (opakowania pojedyncze, zbiorcze, kartony, zgrzewki, itp.) wymagane są częste zmiany burt bocznych lub bloków rozdzielających, które w odpowiedni sposób ustawią transportowany produkt.

Powiązane firmy

Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.

Częstym problemem jaki może się pojawić w tego typu aplikacjach jest szybkość, łatwość zmiany położenia tych elementów oraz dokręcenie ich z odpowiednim momentem, tak aby nie zmieniały swojego położenia. Bardzo często jest to powiązane również z małą przestrzenią i brakiem możliwości użycia klucza.

Używane dotychczas przez klienta Elesa+Ganter dźwignie przestawne (rys. 1) dawały możliwość szybkiego dokręcenia łączników bez użycia klucza i z odpowiednim momentem, ale generowały inny problem. Mianowicie dźwignie nie były dokręcane równomiernie, co powodowało przekoszenie się łączników, niszczenie gwintów i nierównomierne rozłożenie siły. Często operatorzy nie byli w stanie dokręcić łącznika tak, aby zablokował blok rozdzielający lub używali zbyt dużej siły i niszczyli dźwignie przestawne.
 

Rys. 1 Dźwignie przestawne, uszkodzony gwint w mocowaniu łącznika

Problem udało się rozwiązać poprzez zastosowanie dźwigni mimośrodowej zaciskowej Elesa+Ganter GN 927 (rys. 2).
 [article-video]

Rys. 2 Dźwignia mimośrodowa zaciskowa GN 927 z trzpieniem gwintowanym

W odróżnieniu do dźwigni przestawnych np. model ERX, dźwignie mimośrodowe zaciskowe pozwalają na szybkie mocowanie lub luzowanie połączenia bez konieczności wykonywania ruchu obrotowego względem osi śruby. Konstrukcja dźwigni GN 927 nie pozwala na przekroczenie maksymalnej siły napięcia i co za tym idzie zerwania połączenia. Również sama konstrukcja jest zaprojektowana w taki sposób, że wszystkie części tworzą jeden zestaw bez osobnych elementów. Dodatkowo wersja A (rys. 3) posiada podkładkę oporową z tworzywa oraz nakrętkę regulacyjną.

nakrętka regulacyjna
Rys. 3: Nakrętka regulacyjna

Za pomocą gwintu drobnozwojnego możemy dokładnie wyregulować odległość l4 (rys. 4) pomiędzy powierzchnią oporową a krzywką dźwigni. Taka regulacja daje możliwość ustalenia odpowiedniej siły zacisku oraz odpowiedniego położenia dźwigni. 

Rys. 4 Zakres regulacji l4 w zależności od wielkości dźwigni, więcej informacji w karcie kat. GN 927

– Dzięki zastosowaniu dźwigni Elesa+Ganter typu GN 927, naszemu Klientowi udało się nie tylko przyspieszyć proces przestawiania elementów transportera, ale również rozwiązać problem niszczenia gwintów, wynikający z przekoszenia łączników. Jednocześnie udało się również uzyskać maksymalną siłę zacisku potrzebną do zablokowania, powtarzalną przez różnych operatorów. Wypracowane rozwiązanie pozwoliło więc na zmniejszenie kosztów produkcji przy jednoczesnym podniesieniu funkcjonalności linii produkcyjne – powiedział Filip Granowski, dyrektor zarządzający Elesa+Ganter Polska.

Rys. 5 Mocowanie bloków rozdzielaczy transportera z zastosowaniem GN 927

Źródło: Elesa+Ganter

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę