Jak przy pomocy uchwytu funkcyjnego EBR-PN sterować hamulcem pneumatycznym

Uchwyty funkcyjne serii EBR-PN od Elesa+Ganter Elesa+Ganter

Uchwyty funkcyjne serii EBR-PN oferowane przez firmę Elesa+Ganter są stosowane od lat w różnych gałęziach przemysłu. Rekomenduje się je do urządzeń, w których głównym źródłem zasilania i sterowania jest sprężone powietrze. Najistotniejszym elementem całej konstrukcji jest pneumatyczny zawór rozdzielający sterowany mechanicznie, tj. za pomocą przycisku wbudowanego w uchwycie.

Jednym z interesujących przykładów zastosowania uchwytu EBR-PN jest aplikacja klienta Elesa+Ganter, w której wspomniany uchwyt służy do sterowania hamulcem pneumatycznym.

Powiązane firmy

Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.

Firma INMED-Karczewscy specjalizująca się w projektowaniu i produkcji instalacji gazów medycznych, a także sprzętu do wyposażenia bloków operacyjnych, sal OIOM/OIT czy sal chorych, w swojej ofercie posiada szeroką gamę zasilających kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych (rys. 1). Dzięki kolumnom możliwe jest ergonomiczne ustawienie sprzętu medycznego na sali operacyjnej. Dodatkowo zwiększają one bezpieczeństwo, eliminując konieczność ustawiania aparatury medycznej na podłodze.

Rys. 1. Kolumna anestezjologiczna LISSAclassic-lift

W projekcie kolumny anestezjologicznej LISSAclassic-lift zostały zastosowane dwa uchwyty EBR-PN-3/2-NO do sterowania pneumatycznym hamulcem obrotu ramion (rys. 2). Główną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość precyzyjnego i niemal bezwysiłkowego przesuwania ramion w trakcie przeprowadzania zabiegu.

Rys. 2. Uchwyty EBR-PN – sterowanie kolumną anestezjologiczną LISSAclassic-lift

Zawory rozdzielające uchwytu EBR-PN są elementami sterującymi kierunkiem przepływu powietrza. Najczęściej spełniają rolę prostych sterowników dla elementów wykonawczych np. przełączanie położenia siłowników pneumatycznych.

Funkcję sterowania hamulcem realizować można w dwojaki sposób:

1. Budując układ pneumatyczny bazujący na zasadzie pracy siłownika jednostronnego działania. W układach pneumatycznych z takim siłownikiem ruch tłoczyska w jedną stronę wymuszany jest podaniem sprężonego powietrza, natomiast powrót do pozycji wyjściowej jest realizowany mechanicznie np. poprzez sprężynę zamontowaną w siłowniku.

Układ taki można zbudować dwojako, stosując uchwyty:

  • EBR-PN-3/2-NO gdzie zawór pneumatyczny jest normalnie otwarty, a hamulce jest zaciksany sprężonym powietrzem. Wciśnięcie przycisku odcina napływ powietrza i powoduje odpływ powietrza do atmosfery (rys. 3).
Rys. 3. Uchwyty EBR-PN-3/2-NO – schemat dróg przepływu czynnika roboczego
  • EBR-PN-3/2-NC gdzie zawór pneumatyczny jest normalnie zamknięty, a hamulec jest zaciskany przez sprężynę siłownika. Wciśnięcie przycisku powoduje napływ sprężonego powietrza do siłownika, zwalniając tym samym hamulec (rys. 4).
Rys. 4. Uchwyty EBR-PN-3/2-NC – schemat dróg przepływu czynnika roboczego

2. Budując układ pneumatyczny bazujący na zasadzie pracy siłownika dwustronnego działania, dla którego zmiana pozycji wymuszana jest podaniem powietrza do jednej z komór przy jednoczesnym odprowadzeniu z drugiej. Układ taki można zbudować stosując uchwyty:

  • EBR-PN-5/2 uruchomienie przycisku przełącza jednocześnie napływ i odpływ powietrza pomiędzy dwoma dostępnymi przyłączami (rys. 5).
Rys. 5. Uchwyty EBR-PN-5/2– schemat dróg przepływu czynnika roboczego

Stosując układy pneumatyczne do sterowania w urządzeniach medycznych użytkownik zyskuje czystość i bezpieczeństwo eksploatacji (wyeliminowanie ryzyka pożaru) oraz zanieczyszczenia otoczenia w razie uszkodzenia instalacji. Dodatkowo obsługa elementów sterowniczych jest łatwa dla operatora i nie wymaga od niego nakładu sił.

Źródło: Elesa+Ganter

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę