Konferencja Inteligentne Fabryki za nami

IPO System

Dnia 5 kwietnia 2016 roku w Katowicach odbyła się konferencja "Inteligentne Fabryki w praktyce". Uczestnicy wydarzenia zapoznali się z wyzwaniami związanymi z planowaniem i sterowaniem produkcją wieloasortymentową oraz nowoczesnymi narzędziami do zarządzania procesami produkcyjnymi.

Organizatorzy konferencji przygotowali sześć prelekcji oraz warsztaty. Każdy uczestnik rozpoczął swój udział w wydarzeniu od zalogowania się w terminalu IPOsystem. Dokładnie w ten sam sposób postępują pracownicy przedsiębiorstw, które wdrożyły to rozwiązanie. Na co dzień terminal wydaje zatrudnionemu na hali fabrycznej polecenie wykonania konkretnej, najbardziej optymalnej na dany moment pracy. Podczas konferencji na kartach pracy drukowanych przez terminal także pojawiały się ścisłe instrukcje dot. „operacji do zrealizowania”, tj. informacje o kolejnych częściach spotkania i jego przebiegu.

Prelekcje. Od diagnozy wyzwań do przeglądu dostępnych narzędzi

Konferencję zainaugurowało wystąpienie dr inż. Magdaleny Jurczyk-Bunkowskiej, będącej adiunktem Politechniki Opolskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki w Instytucie Innowacyjności Procesów i Produktów. Prelegentka przybliżyła wyzwania planowania i sterowania produkcją wobec współczesnych kierunków rynkowych.

- Największym wyzwaniem jest dostosowanie się do trendów, które obserwujemy w gospodarce: mam na myśli konkurowanie łańcuchów dostaw, indywidualizację produktu, powszechność systemów informacyjnych i kompleksową obsługę klienta. Do podniesienia konkurencyjności firmy potrzebna jest przede wszystkim informacja. Jeśli naszym celem jest produkcja elastyczna w organizacjach sieciowych, trzeba powiązać różne, często oddalone od siebie, systemy wytwórcze, do czego niezbędny jest odpowiedni przepływ informacji - podkreślała dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska. Jak dodała, omawiając wyzwania związane z produkcją, należy mieć na uwadze również tempo wdrożeń innowacyjnych rozwiązań. - Tradycyjne podejście do planowania i sterowania powoduje, że czas od prototypu do pełnego wdrożenia jest zbyt długi. Przedsiębiorstwa tracą na tym, że wdrażają innowacje później niż ich konkurenci - przypomniała.

Konferencja Inteligentne Fabryki za nami zdjęcie w treści artykułu

Dlaczego zarządzanie produkcją nie jest proste? Odpowiedź na to pytanie zawarta była w prelekcji, którą wygłosił Grzegorza Kucia. Ekspert w dziedzinie projektowania i wdrażania systemów zarządzania scharakteryzował dostępne narzędzia informatyczne, tj. ERP, APS oraz MES.

- Systemy powinny być elastyczne i konfigurowalne, aby procesy mogły być zmieniane zgodnie z wymaganiami klientów. Jednocześnie, narzędzia te powinny zapewniać szybką i optymalną reakcję w czasie rzeczywistym na zakłócenia. Narzędzia muszą być zdolne do komunikacji z innymi systemami, rozumianej jako wymiana informacji, lecz wyłącznie tych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania procesu. Co więcej, komunikacja ta powinna obejmować cały łańcuch dostaw. Wreszcie, powinny być to systemy klasy inteligentnej fabryki - podsumował Grzegorz Kucia.

O tym jak w praktyce realizowane jest ostatnie z wymienionych oczekiwań opowiedział Krzysztof Fiegler, współwłaściciel firmy UIBS Teamwork, która jest twórcą IPOsystem. To rozwiązanie zostało już zaimplementowane w kilku polskich fabrykach i cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród osób odpowiedzialnych za zarządzanie procesami produkcyjnymi. - Zaryzykuję tezę, że nie przyjechaliby Państwo na tę konferencję, gdyby nie widzieli Państwo możliwości poprawy obecnie stosowanych metod zarządzania produkcją. Zatem zdają sobie Państwo sprawę z tego, że można robić to po prostu lepiej - przekonywał Krzysztof Fiegel.

Konferencja Inteligentne Fabryki za nami zdjęcie w treści artykułu

Prelegent zwrócił szczególną uwagę na zastosowane w systemie algorytmy sztucznej inteligencji. - Tylko takie algorytmy dają możliwość efektywnego zarządzania produkcją w czasie rzeczywistym - mówił Fiegler. Jak wskazywał, IPOsystem samodzielnie podejmuje decyzje, a w sytuacji pojawienia się odstępstw od założeń, dokonuje niezbędnych optymalizacji w zaledwie 5 sekund.

- Co jeszcze istotniejsze, rozwiązanie uwzględnia zarówno bieżące informacje, jak i dane z przeszłości oraz symulacje przyszłości, które system przygotowuje - dodawał i zaznaczył, że system ten będzie działać także w połączeniu z urządzeniami mobilnymi takimi jak tablet i smartphone, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność i ułatwić zarządzanie.

Poza tym, w tej części konferencji opisane zostały organizacyjne, strategiczne i finansowe korzyści związane z wdrożenia IPOsystem. - Po roku od wdrożenia systemu wydajność pracy wzrasta o minimum 15 proc., niektóre firmy notują wzrosty rzędu 30 proc. System jest szybszy niż człowiek i bardziej od niego wydajny. Najważniejszym celem wdrożenia naszego systemu jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej - zaznaczył.

Konferencja Inteligentne Fabryki za nami zdjęcie w treści artykułu

Kolejna część spotkania dostarczyła jeszcze pełniejszej wiedzy o tym jak w praktyce funkcjonuje rozwiązanie firmy UIBS Teamwork. Marek Ruta, Wiceprezes Zarządu Andrychowskiej Fabryki Maszyn Defum S.A. oraz Paweł Śliwonik, Kierownik Produkcji w rybnickiej firmie ICE Group Sp. z o.o. zaprosili gości spotkania na wirtualny spacer do przedsiębiorstw, w których produkcja jest sterowana przez IPOsystem. Co ciekawe, zalogowanie się na ich serwery umożliwiło obserwowanie w czasie rzeczywistym bieżącego stanu produkcji. Przedstawiciele wspomnianych przedsiębiorstw, na podstawie danych z IPOsystem, analizowali aktualną sytuację na halach fabrycznych, jednocześnie dzieląc się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi z tym systemem. Zebrani mogli przekonać się m. in. w jaki sposób rozwiązanie podnosi jakość gotowych produktów - IPOsystem wstrzymał realizację jednej z czynności i wydał polecenie skontrolowania jakości tworzonego właśnie elementu.

Konferencja Inteligentne Fabryki za nami zdjęcie w treści artykułu

Warsztaty. Produkcja zarządzana przez IPOsystem

Część warsztatowa konferencji, którą poprowadził Maciej Markowicz - Dyrektor ds. Wdrożeń IPOTEAM Sp. z o.o. została podzielona na dwa etapy. Sercem IPOsystem jest odpowiednie zdefiniowanie operacji technologicznych koniecznych do zrealizowania konkretnej pracy. W związku z tym, w pierwszej części warsztatów Maciej Markowicz określił operacje do zrealizowania, po czym zdefiniował w systemie zasoby, w tym pracowników i ich stanowiska. Prowadzący posłużył się się przykładem producenta z branży spożywczej, dlatego też finalnym produktem były lody. Uczestnicy konferencji sprawdzili w jaki sposób do systemu wprowadza się zlecenia produkcyjne oraz technologię ich wykonania.

Podczas drugiej części warsztatów goście wcielili się w pracowników produkcji, a ich poczynaniami zarządzał IPOsystem. Troje uczestników konferencji postępowało wg zaleceń zawartych w kartach pracy pobranych z terminala i realizowało kolejne czynności prowadzące do wytworzenia zdefiniowanych wcześniej słodkich produktów.

Partnerem konferencji była firma ZPAS Group. Patronat nad wydarzeniem sprawował Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej oraz Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Wydziału Mechaniczno Technologicznego Politechniki Śląskiej.

Źródło: IPO System

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę