Mimo pandemii więcej zgłoszeń patentowych firm i instytucji z Polski

Więcej patentów firm i instytucji z Polski w 2020 r. Sieć Badawcza Łukasiewicz

Choć miniony rok upłynął pod znakiem pandemii, to jednak nie miało to negatywnego przełożenia na działalność innowacyjną polskich firm i instytucji. Przynajmniej, jeśli za wyznacznik przyjmiemy liczbę zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).

 

  • Wzrost liczby europejskich zgłoszeń patentowych z Polski o 4,3%
  • Podobna liczba łącznych zgłoszeń patentowych do EPO
  • Rosnące znaczenie patentów z Chin oraz Korei Południowej
  • Branża medyczna autorem największej liczby patentów

 

Europejski Urząd Patentowy opublikował najnowszy raport dotyczący liczby zgłoszeń patentowych na europejskim rynku (EPO Patent Index 2020). Jak wynika z przedstawionych danych, mimo trudnej sytuacji związanej z koronawirusem, liczba patentów złożonych przez polskie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze do EPO w minionym roku wzrosła o 4,3%, wynosząc ogółem 483. Nie udało się jednak osiągnąć poziomu z 2018 r., kiedy to liczba polskich zgłoszeń patentowych wyniosła 519. W 2019 r. nastąpił bowiem spadek tej liczby aż o 10,8%.

liczba zgłoszeń patentowych firm z Polski
Liczba polskich zgłoszeń patentowych składanych do EPO w latach 2016-2020

Znaczny wzrost liczby patentów związanych z technologiami komputerowymi

Cztery obszary technologii, w odniesieniu do których Polska dokonała najwięcej europejskich zgłoszeń patentowych, pozostały niezmienione w stosunku do poprzedniego roku, zmianie uległa jedynie ich kolejność. Obszar „procesy termiczne i aparatura” odzyskał pozycję lidera kosztem branży farmaceutycznej, odnotowując wzrost o 2,2%. Dziedzina ta odpowiada za 9,5% ogółu polskich zgłoszeń patentowych. Kolejne znaczące obszary to technologie medyczne (spadek o 17,4%) oraz produkty farmaceutyczne (+11,8%), obie z ośmioprocentowym udziałem w ogólnej liczbie polskich zgłoszeń patentowych. W sektorze transportu liczba zgłoszeń patentowych zmniejszyła się o 3,1%, przez co branża ta z drugiego miejsca spadła na czwarte. 

Technologie komputerowe, które w 2019 r. nie znalazły się w pierwszej piętnastce polskich obszarów technologicznych, uplasowały się na szóstym miejscu wśród wiodących technologii po wzroście o 700% w ujęciu rok do roku, pomimo niskiego poziomu wyjściowego. Innymi dziedzinami odnotowującymi największy wzrost, pomimo znacznie niższego poziomu wyjściowego, były biotechnologia (+200%) oraz „meble, gry” (+220%).

Fakt, iż polscy wynalazcy pomimo pandemii dokonali w ubiegłym roku więcej zgłoszeń patentowych dotyczących wynalazków, świadczy o odporności polskiej infrastruktury innowacyjnej, w której szczególną rolę odgrywają wyższe uczelnie – oświadczył António Campinos, prezes Europejskiego Urzędu Patentowego. – To dobra wiadomość, ponieważ badania, nauka i innowacje, wspierane przez silny system patentowy, są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek, aby nasz świat stał się zdrowszy i bardziej zrównoważony, a także aby wesprzeć proces ożywienia gospodarczego.

Stały popyt na ochronę patentową w EPO

Ogólna liczba zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego w 2020 r. utrzymała się na stabilnym poziomie, odnotowując spadek o 0,7% w porównaniu z poprzednim rokiem, jednak przy znacznych zmianach w poszczególnych sektorach technologicznych i regionach geograficznych. Do Europejskiego Urzędu Patentowego wpłynęło łącznie 180 250 europejskich zgłoszeń patentowych, co było wynikiem nieco niższym od rekordowego poziomu odnotowanego w 2019 r. (181 532).

liczba zgłoszeń patentowych do EPO
Łączna liczba zgłoszeń patentowych składanych do EPO w latach 2016-2020

Szybki wzrost patentów z Chin i Korei Południowej. Mniej zgłoszeń z Europy

Spośród dziesięciu najbardziej aktywnych krajów pod względem liczby zgłoszeń największy wzrost odnotowały Chiny (+9,9%) i Korea Południowa (+9,2%). Natomiast wnioskodawcy ze Stanów Zjednoczonych, którzy odpowiadają za jedną czwartą wszystkich zgłoszeń do EPO, w 2020 r. dokonali o 4,1% mniej zgłoszeń. Liczba zgłoszeń patentowych z Europy spadła o 1,3%, a z Japonii - o 1,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W kontekście poszczególnych krajów europejskich, liczba zgłoszeń również znacznie się różniła. Podczas gdy liczba zgłoszeń z Niemiec, głównego wnioskodawcy w Europie, spadła w 2020 r. o 3,0%, francuscy i włoscy wynalazcy dokonali odpowiednio o 3,1% i 2,9% więcej zgłoszeń. Zgłoszenia ze Szwecji i Danii pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do 2019 r. Do EPO wpłynęło mniej zgłoszeń z Holandii (-8,2%), a także z Wielkiej Brytanii (-6,8%) i Hiszpanii (-5%).

Więcej patentów w opiece zdrowotnej, mniej w transporcie

Biorąc pod uwagę wszystkie kraje, wśród wiodących obszarów technicznych największy wzrost liczby zgłoszeń patentowych odnotowano w branży farmaceutycznej (+10,2%) i biotechnologicznej (+6,3%). W 2020 r. najwięcej wynalazków dotyczyło technologii medycznych (+2,6%), kosztem komunikacji cyfrowej, która w 2019 r. była najbardziej aktywnym obszarem. Równocześnie największy spadek nastąpił w branży transportowej (-5,5%).

Wśród polskich wnioskodawców dominują uczelnie wyższe

Uniwersytet Jagielloński z 9 zgłoszeniami patentowymi zajął pierwsze miejsce w polskim rankingu europejskich zgłoszeń patentowych; za nim uplasowały się Adamed Pharma (8 zgłoszeń), Uniwersytet Warszawski (7), Politechnika Śląska (6) oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (6).

Jedna czwarta polskich zgłoszeń patentowych z Mazowsza

Województwo mazowieckie prowadzi w polskim rankingu regionalnym zgłoszeń do EPO z udziałem 25,1% w ogólnej liczbie zgłoszeń patentowych (w porównaniu z 25,7% w roku ubiegłym), wyprzedzając województwo małopolskie (21,1%), dolnośląskie (9,9%) i śląskie (6,8%). W rankingu miast ponownie na czele znalazła się Warszawa, pomimo spadku liczby zgłoszeń o 2,1%, natomiast największy wzrost nastąpił w Skawinie (+72,4%) i Krakowie (+34,4%).

Źródło: EPO

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę