Moc technologii dla edukacji od ASTORa

Astor sp. z o.o.
Reklama
Reklama

Rozstrzygnięcie Konkursu ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową oraz seminarium dla edukacji - to dwa ważne przedsięwzięcia, które ASTOR połączył w jedno wydarzenie, mające swój finał 25 listopada, w Krakowie.

Inicjator i organizator wydarzenia, firma ASTOR zaprosiła przedstawicieli uczelni technicznych z całej Polski. W spotkaniu uczestniczyli również finaliści XIII edycji konkursu ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową, wraz z promotorami swoich prac, jurorzy zasiadający w kapitule konkursu oraz przedstawiciele mediów i firmy ASTOR zaangażowani w projekt. Gościnnie wystąpił również robot Kawasaki.
Program, w którym m.in. znalazły się wskazówki, jak mądrze inwestować w zawodową przyszłość, prezentacje nowoczesnych laboratoriów, czy inspirujące przykłady współpracy firm z placówkami edukacyjnymi, wzbudziły zainteresowanie zgromadzonych przedstawicieli świata nauki.

Reklama

Nowa formuła Konkursu zakładała wprowadzenie dwustopniowego systemu oceny prac. Do finału zakwalifikowanych zostało 7 najlepszych, a ich autorzy mieli szansę na zaprezentowanie przed kapitułą konkursową swoich dokonań. Po prezentacji nowej formuły, głos oddano finalistom. Po przedstawieniu prac konkursowych, jurorzy mieli czas na wybór 3 najlepszych. Prócz prac finałowych z prezentacją wystąpił również Praktykant Roku ASTOR 2011 - Grzegorz Makuch, którego starania zostały nagrodzone stażem w firmie Horner w Irlandii, której przedstawicielem w Polsce jest ASTOR.

„Zmieniona formuła podniosła atrakcyjność konkursu i wydaje się, że zdopingowała finalistów. Wysoki poziom prezentacji w ogóle nie wskazywał, że mamy do czynienia ze świeżo upieczonymi absolwentami. W kontekście tak wysokiego poziomu, samo zakwalifikowanie się do grona finalistów jest ogromnym wyróżnieniem." - komentuje Stefan Życzkowski - Prezes ASTOR pełniący funkcję Przewodniczącego Jury Konkursu. „Połączenie rozstrzygnięcia Konkursu Prac z seminarium dla Edukacji ma na celu zaakcentowanie wartości, jaką dla firmy ASTOR ma współpraca z placówkami dydaktycznymi."

Podsumowując spotkanie, Stefan Życzkowski zapowiedział od następnej edycji konkursu rozszerzenie formuły o szkoły techniczne. Tematyka prac zgłaszanych do konkursu może być związana inż. z systemami sterowania linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych lub stanowiskami zrobotyzowanymi. Jury, oceniając prace, zwraca szczególną uwagę na innowacyjność, poziom technicznego wykonania oraz możliwość wdrożenia w praktyce.

Laureatami najnowszej edycji konkursu zostali:
I miejsce - Michał Skałecki, autor pracy pt. Symulator kotła parowego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych, napisanej pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Jabłońskiego, Politechnika Wrocławska
II miejsce - Łukasz Stanclik, autor pracy pt. Układ sterowania ramieniem robota antropomorficznego, napisanej pod kierunkiem dr inż. Marcina Sidziny, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
III miejsce - Jakub Sotwin, autor pracy pt. Bazujące na PLC stanowisko diagnostyczne do testowania sterowników PLC GE Inteligent Platforms, napisanej pod kierunkiem dr inż. Krzysztofa Oprzędkiewicza, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wyróżnienie, za pracę napisaną pod kierunkiem dr inż. Marcina Sidziny, pt. Projekt stanowiska aktywnego obciążania silnika asynchronicznego otrzymał Piotr Rupniewski z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Konkurs ASTOR na najlepszą pracę dyplomową zyskał uznanie w obszarze edukacyjnych działań CSR i został wyróżniony w najnowszym Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki." Łączna wartość nagród w najnowszej edycji to blisko 10 tysięcy złotych!

Pozostali finaliści konkursu:
- Bartłomiej Jasiński, autor pracy pt. Alarmowanie w systemach SCADA za pośrednictwem sieci GSM, napisanej pod kierunkiem dr inż. Antoniego Szymczaka, Politechnika Krakowska;

Reklama

- Lech Klimczak, autor pracy pt. Synteza przemysłowego układu sterowania prędkością kątową silnika AC z wykorzystaniem sterownika PLC, napisanej pod kierunkiem dr inż. Sławomira Jaszczaka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

- Michał Timm, autor pracy pt. Narzędzie wspomagające programowanie robota przemysłowego Kawasaki, wykorzystujące dane w formacie AutoCad, napisanej pod kierunkiem dr hab. Barbary Siemiątkowskiej, Politechnika Warszawska;

Reklama

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama