Monitorowanie i zarządzanie pracą UPS

Monitorowanie i zarządzanie pracą UPS EVER

Najbardziej zalecanym sposobem zapewnienia poprawności i ciągłości zasilania urządzeń wrażliwych jest zastosowanie systemów zasilania gwarantowanego UPS. Z kolei, aby zasilacze działały poprawnie, warto korzystać z oprogramowania, które będzie na bieżąco monitorować parametry pracy samego zasilacza UPS.

Poprawna praca zasilaczy UPS, a tym samym gwarancja skutecznej ochrony podpiętych do zasilania sieciowego urządzeń, jest uzależniona przede wszystkim od doboru właściwego modelu takiego zasilacza. Należy także wziąć pod uwagę oczekiwania i wymagania związane ze sposobem zabezpieczania osprzętu, rodzajem występujących zaburzeń sieciowych oraz kosztami związanymi z instalacją systemu.

Dodatkowo, oprócz wymienionych wcześniej aspektów, ważna jest również kwestia monitorowania i zarządzania pracą zasilaczy UPS. Możemy to osiągnąć stosując do tego przeznaczone oprogramowanie.

Podstawowym zadaniem oprogramowania monitorująco-zarządzającego pracą zasilaczy UPS jest automatyczne i bezpieczne (kontrolowane) zamykanie systemów operacyjnych chronionych komputerów. W przypadku zaniku napięcia zasilającego, UPS zapewnia ciągłość zasilania przez pewien okres czasu (zależny od liczby oraz pojemności zastosowanych akumulatorów) i po wyczerpaniu energii zgromadzonej w akumulatorach następuje całkowite pozbawienie zasilania podłączonych odbiorników do jego wyjścia.

Brak oprogramowania monitorującego wymusza na użytkownikach konieczność ręcznego zamknięcia systemów na uruchomionych maszynach. Takie rozwiązanie nie zawsze jest możliwe. Dodatkowo pojawia się ryzyko, że użytkownik nie zdąży zareagować w odpowiednim czasie i system wyłączy się na skutek utraty zasilania.

Oprogramowanie monitorujące rozwiązuje ten problem, dając dodatkowo kilka innych korzyści. Jedną z nich jest możliwość wysyłania powiadomień do administratorów/użytkowników o wystąpieniu zdefiniowanych wcześniej zdarzeń. Administratorzy mogą korzystać z mechanizmów zaawansowanej konfiguracji zdarzeń, żeby definiować akcje na nietypowe (niedostępne standardowo) zdarzenia. Możliwe jest m.in. monitorowanie temperatury otoczenia zasilacza UPS (jak również pozostałych parametrów pracy zasilacza, komunikatów oraz alarmów) i w przypadku przekroczenia założonego progu wartości, wygenerowanie odpowiedniego zdarzenia.

Do zdarzeń (np. praca w trybie podtrzymania z baterii) można przypisać różne akcje – np. wspomniane wcześniej wysłanie powiadomienia mailowego, zamknięcie/hibernację systemu, ale również bardziej zaawansowane operacje, jak wyłączenie sekcji gniazd sterowalnych (w zasilaczach POWERLINE RT PLUS 1-3K) lub wykonanie odpowiedniego skryptu. Daje to administratorowi praktycznie nieograniczone możliwości. Wszystkie parametry konfiguracyjne aplikacji monitorującej (oraz zasilaczy UPS dostępne z poziomu tej aplikacji) chronione są hasłem – tylko administrator może wprowadzać zmiany w konfiguracji systemu zasilania rezerwowego. Takie możliwości daje autorskie oprogramowanie PowerSoft do zarządzania i monitorowania rozwiązaniami UPS marki EVER.

Przykładowy widok okna zaawansowanej konfiguracji zdarzeń
Przykładowy widok okna zaawansowanej konfiguracji zdarzeń
Okno główne PowerSoft Professional
Okno główne PowerSoft Professional

Dzięki wykorzystaniu zasilacza UPS w połączeniu z oprogramowaniem monitorująco-zarządzającym, oprócz podstawowego zadania, jakim jest podtrzymanie zasilania podczas zaników napięcia sieciowego oraz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji zakłóceń, zapewnione mamy bezpieczne, kontrolowane zamknięcie systemów operacyjnych oraz bieżące monitorowanie parametrów pracy samego zasilacza.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę