MŚP: będzie trochę lepiej w drugiej połowie 2013 roku

Firmy.net
Reklama
Reklama

Zbliżają się nieco lepsze czasy dla sektora MŚP w drugiej połowie 2013 roku. Tak przewidują właściciele małych i średnich firm po dość ciężkim minionym półroczu - wynika z badań Instytutu Badań i Analiz oraz portalu Firmy.net.

W nowe półrocze w ciut lepszych nastrojach
W ostatnich 6 miesiącach zdecydowanie większy odsetek przedstawicieli firm MŚP ocenił swoją sytuację jako złą (35,9%) niż dobrą (20,43%). Jako stabilną swoją sytuację określiło 44,6% przebadanych przedsiębiorców. W nadchodzącym półroczu sytuacja ogólna firm nieznacznie się poprawi, jednak zmiana ta będzie wynikała przede wszystkim z tego, że nieco zmaleje odsetek przedsiębiorstw przewidujących złą sytuację swojej firmy (33,0%) w stosunku do tych, którzy oczekują poprawy (21,5%). Najliczniejszą grupę nadal stanowić będą przedsiębiorstwa, których sytuacja na rynku nie zmieni się (45,5%).

Reklama

W których branżach najgorzej, a w których najlepiej?
Najgorzej swoją sytuację w pierwszej połowie 2013 roku oceniały firmy z branż: sport i turystyka (47,1%), poligrafia i wydawnictwa (44,7%), gastronomia (44,2%), odzież i obuwie (42,5%), motoryzacja (42,1%). Z kolei najlepiej kondycję swojej firmy widzieli przedstawiciele branż: hobby i rozrywka (30,3%), handel (28,4%), odzież i obuwie (26%), biuro (25,7%), komputery i internet (25,5%).

Jak wynika z badań, w okresie nadchodzących 6 miesięcy najbardziej poprawi się sytuacja przedsiębiorstw z branży usług biznesowych (usługi B2B jak doradztwo i konsulting, reklama i marketing, konferencje i targi). Jej przedstawiciele liczniej przewidują poprawę sytuacji swojej firmy (36,6%) niż jej pogorszenie (21,8%). Poprawy sytuacji ogólnej przedsiębiorstw w tym półroczu oczekiwać należy również w branżach: hobby i rozrywka oraz komputery i internet. Firmy z tych branż częściej przewidują poprawę sytuacji (hobby i rozrywka - 33,3%, komputery i internet - 29,2%) niż pogorszenie (hobby i rozrywka - 30,3%, komputery i internet - 27,4%).

Negatywne zmiany w nadchodzących 6 miesiącach nastąpią w największym stopniu w branżach: transport i spedycja, odzież i obuwie oraz poligrafia i wydawnictwa. Badania ujawniły, że w tych dziedzinach znacznie częstsze są prognozy pogorszenia się sytuacji (transport i spedycja - 40%, odzież i obuwie - 43,8%, poligrafia i wydawnictwa - 50%) niż jej poprawy (transport i spedycja - 16%, odzież i obuwie - 16,4%, poligrafia i wydawnictwa - 10,5%).

Reklama

Poziom sprzedaży i cen: w dół
Na kiepskie nastroje przedsiębiorców bez wątpienia miała i nadal ma wpływ malejąca sprzedaż. Obniżenie sprzedaży na rynku krajowym w minionym półroczu zadeklarowało aż 43,5% przebadanych firm. Wzrost zadeklarowało w tym czasie jedynie 17% firm. Wartości te w nadchodzącym półroczu ulegną nieznacznej poprawie. Spadek sprzedaży dotknie 38,1% firm, a wzrost przewiduje 25,9% przedsiębiorców.

Nieco lepiej sytuacja wygląda wśród eksporterów produktów i usług, którzy stanowili 21,5% uczestników badania. W minionym półroczu jedynie 6,3% pośród nich zanotowało spadek sprzedaży na rynkach zagranicznych, a tylko 5,6% prognozuje spadki także w obecnym półroczu. Wzrost sprzedaży w pierwszej połowie 2013 roku zadeklarowało 4% ankietowanych firm, a w drugiej połowie tego roku wartość ta ma wzrosnąć do poziomu 5,6%

Spadkowi sprzedaży często towarzyszył także spadek cen produktów i usług. Swoje ceny w minionym półroczu musiało obniżyć 26,7% uczestników badania. Na podwyżkę cen zdecydowało się z kolei 18% przedsiębiorstw. Obecne półrocze nadal będzie mijało pod znakiem obniżek - twierdzi tak 23,9% ankietowanych firm. Podwyżkę cen deklaruje 21,9% badanych.

Sytuacja finansowa i zatrudnienie - będzie trochę lepiej
W okresie ostatnich 6 miesięcy najliczniejsza grupa badanych przedsiębiorstw (43,3%) zadeklarowała pogorszenie się swojej sytuacji finansowej, mniejsza grupa wskazała brak zmian (38,2%), natomiast najmniej liczna jej poprawę (15,6%). W obecnym półroczu wzrośnie odsetek przedsiębiorstw, które odczuwać będą poprawę sytuacji finansowej (25,3%) oraz spadnie odsetek firm, które zauważą pogorszenie (37,6%) lub nie odczują zmian (34,3%). Pomimo wzrostu, tendencja ogólna nadal będzie miała charakter spadkowy.

Chociaż pierwsze półrocze 2013 roku było trudne dla firm MŚP, najczęściej utrzymały one zatrudnienie na tym samym poziomie (72,3%). Jedynie 15% firm zdecydowało się ograniczyć liczbę pracowników, a 8,6% zwiększyło zatrudnienie. W okresie najbliższych 6 miesięcy nadal najliczniejsza grupa firm utrzymywać będzie stały poziom zatrudnienia (70,6%). Niewielki wzrost poziomu zatrudnienia zapewni nam większa liczba przedsiębiorstw, w których przewidywane są przyjęcia pracowników (12,8%) w stosunku do tych, w których nastąpi redukcja etatów (12,5%).

Informacje o badaniu
Badanie nastrojów gospodarczych zostało przeprowadzone w marcu 2013 roku z zastosowaniem techniki CAWI przez Instytut Badań i Analiz. W badaniu wzięło udział 2393 przedstawicieli przedsiębiorstw, które są zarejestrowane w jednym z największych internetowych katalogów branżowych - Firmy.net, umożliwiającym kompleksową promocję firm w internecie. Z uwagi na liczbę i strukturę respondentów wyniki badania mają charakter reprezentatywny.

 

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama