Oszczędności na miarę czasów

Axon
Reklama
Reklama

W gościnnych progach Best Western Premier Hotel Forum w Katowicach zgromadziło się 27 października ponad 80 osób, zainteresowanych tematyką konferencji „Optymalne wykorzystanie energii i mediów technicznych w zakładach produkcyjnych”, zorganizowanej przez firmę Axon Media. Główny Patronat Medialny nad wydarzeniem objęło niezwykle cenione wśród inżynierów czasopismo MM Magazyn Przemysłowe.

W spotkaniu uczestniczyli prezesi i właściciele firm produkcyjnych, dyrektorzy, kierownicy linii produkcyjnych, kierownicy działów Utrzymania Ruchu, inżynierowie procesu/produkcji, automatycy, zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy, poznawaniem nowinek technicznych i rozwiązań zapewniających ograniczanie zużycia takich mediów, jak energia elektryczna i cieplna, gaz, woda, powietrze oraz sprężone powietrze.

Reklama

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji prelegentów – ekspertów z firm oferujących energooszczędne rozwiązania dla sektora produkcji, którzy zamierzali podzielić się swoją wiedzą podczas prelekcji, a następnie w rozmowach kuluarowych i dyskusji panelowej.

Pierwszą prelekcję nt. audytów efektywności energetycznej pneumatyki wygłosił Jacek Paradowski z firmy Festo, przywiązującej szczególną wagę do efektywności energetycznej procesów oraz bezpieczeństwa i ciągłości produkcji. Na konkretnym przykładzie audytu stanowisk do sprężania powietrza prelegent przedstawił, jakie korzyści niesie m.in. ograniczanie przecieków, kontrola jakości sprężonego powietrza, obniżanie ciśnienia, ograniczanie spadków ciśnienia, redukcja długości przewodów, dobór gabarytów elementów, zmniejszanie tarcia, masy, wyłączanie zasilania w czasie nieproduktywnym. Podkreślał, jak ważne jest wykrywanie nieszczelności i ich inwentaryzacja, żeby ustalić priorytety działań. – Uciekające powietrze generuje duże straty. Powietrze jest jednym z najdroższym mediów.

Następnie odpowiedzi na pytanie: Jak eliminując straty, zarobić na inwestycje? udzielił Rafał Saczyński z firmy SPIE Polska, działającej na polskim rynku facility management. Prelegent radził, w co inwestować, żeby zoptymalizować gospodarkę energetyczną przedsiębiorstwa (np. w oprawy LED-owe, kotły na biomasę).

Kolejny ekspert – Paweł Rutkowski (Kamery IR) zaprezentował technologię termowizji jako optymalne narzędzie do analizy mediów w zakładach produkcyjnych. Omówił zalety przenośnych kamer termalnych, wykorzystywanych m.in. w utrzymaniu ruchu, oraz stacjonarnych do automatyzacji procesów przemysłowych i produkcji (kamery termowizyjne firmy FLIR Systems oraz urządzenia firmy CordEx do stref iskrobezpiecznych, czyli w wydaniu EX/ATEX). Posługując się ciekawymi zdjęciami, prezentował m.in. możliwość wykrywania wycieków gazów, a także multispektralne obrazowanie (MSX), czyli połączenie termogramu z obrazem wykonywanym w nocy...

Temat optymalnego wykorzystania sprężonego powietrza w zakładach produkcyjnych omówił Wojciech Halkiewicz z firmy 7bar, która wykonuje m.in. detekcje i naprawy wycieków sprężonego powietrza, inwentaryzacje sieci, projekty i instalacje sprężonego powietrza, wprowadza monitoring konsumentów (sprężone powietrze powinien oszczędzać ten, kto je konsumuje). Gdzie zacząć optymalizację? Kto ma największe szanse na oszczędzanie? W koszt sprężonego powietrza wliczana jest produkcja (50%), wycieki (30%), sztuczne zapotrzebowanie (10%), niewłaściwe zastosowanie (10%). Jakie są narzędzia do optymalizacji? Specjaliści z 7bar pracują nad programem do analizy online różnych aspektów optymalizacji, oferują VPVision – program do wizualizacji.

Po przerwie Grzegorz Wałdoch z Enspirion wyjaśniał, na czym polega usługa DSR (Demand Side Response), czyli przesunięcie, redukcja lub generowanie mocy na potrzeby własne (działania strony popytowej) – nowe rozwiązanie na polskim rynku. Przedstawił koncepcję negawatów (termin wprowadzony w 1989 r. przez amerykańskiego fizyka Amory'ego Lovinsa), których głównym źródłem są energooszczędne technologie. Usługa Enspirion skierowana jest do odbiorców biznesowych, którzy mogą zredukować pobór energii elektrycznej, przesuwając jego część w inne pory dnia w stosunku do standardowego profilu KSE.

Następnie Marek Falkowski (Elmark Automatyka) w prelekcji „Proaktywny monitoring zużycia mediów i rozwiązywanie problemów dzięki technologii wykrywania i diagnostyki usterek w czasie rzeczywistym” przedstawił ofertę partnerów: firmy Advantech, dostarczającej produkty w ramach IoT (Internet of Things) oraz Industry 4.0 – od modułów, przez kontrolery, komputery przemysłowe po oprogramowanie SCADA do wizualizacji, oraz firmy ICONICS – wizualizacja (żeby coś naprawić, trzeba to zobaczyć), analiza danych (system AnalytiX), mobilność, platforma i oprogramowanie integrujące istniejącą infrastrukturę, odporne na cyberataki.

Powiązane firmy

Reklama

Audytom sieci sprężonego powietrza pod kątem optymalizacji kosztów w produkcji poświęcił swoją prelekcję Krzysztof Dzieja z Pneumat System. – Wyciek jest najlepszym pracownikiem. Pracuje 24 h 7 dni w tygodniu. Jest najbardziej efektywny. Walka z wyciekami to proces ciągły. Firma specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań z dziedziny pneumatyki, produkcji siłowników i sprężyn gazowych, oferuje specjalistyczne usługi dla przemysłu, w tym projektowanie i wykonawstwo sieci sprężonego powietrza, audyty efektywności energetycznej.

Adam Gregorczyk z firmy Novatel w ramach prelekcji „Przemysłowe systemy łączności i bezpieczeństwa VoIP jako optymalne wykorzystanie sieci Ethernet na zakładach produkcyjnych” zaprezentował m.in. telefony, sygnalizatory, łączność bezprzewodową, interkomy i systemy nagłośnieniowe, które warto stosować w działach UR. Z tych systemów korzystają branże przemysłu ciężkiego (np. petrochemia, hutnictwo, energetyka) oraz lekkiego, gdzie istnieją rygorystyczne wymogi dotyczące odporności na warunki otoczenia oraz dużej niezawodności.

Po kolejnej przerwie głos zabrał Witold Hanak z Pruftechnik-Wibrem. W prezentacji „Zwrot z inwestycji, czyli jak znaleźć pieniądze na wdrożenie diagnostyki” przedstawił techniki/przyrządy do pomiaru i analizy drgań oraz laserowego osiowania i ustawiania maszyn, wykorzystywane w: centrowaniu zespołów wielowirnikowych, osiowaniu wewnętrznych elementów maszyn (np. pompa, wentylator) oraz pomiarach równoległości cylindrów, wałów i rolek. Podawał konkretne obliczenia, jak przy precyzyjnej diagnostyce można skrócić czas i obniżyć koszt naprawy urządzeń.

Na zakończenie Michał Bar z Krajowej Agencji Poszanowania Energii wygłosił prelekcję merytoryczną nt. „Przedsiębiorstwa w obliczu wymagania przeprowadzenia audytu energetycznego zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2012/27/UE”. Omówił wytyczne UE nałożone na kraje członkowskie oraz zawarte w ustawie z 15.04.2011 r. dot. efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty) i ich konsekwencje. Na razie plany założone dla Polski, podobnie jak innych państw UE nie są wykonywane. Nie wiemy jeszcze, jaka będzie ostateczna wersja ustawy o efektywności energetycznej. Prace trwają. Na podstawie projektu ustawy duże przedsiębiorstwa będą zobligowane do posiadania audytu energetycznego zgodnie z normą PN-EN 16247 2012. Prelegent przedstawiał wymagania dot. audytów przeprowadzanych w zakładach produkcyjnych i sprawozdań powstających w ich wyniku.

Swoistym podsumowaniem wszystkich prelekcji był panel dyskusyjny, podczas którego zaproszeni eksperci zastanawiali się, jak usprawnić gospodarkę energetyczną i obniżyć koszty zużycia mediów. Jakie są największe bariery we wprowadzaniu rozwiązań zmniejszających zużycie energii i innych mediów technicznych? Według ekspertów barierą są m.in. niewygodne priorytety, np. kładzie się nacisk na obniżenie kosztów produkcji, a temat efektywności energetycznej leży odłogiem. Kolejna bariera to nastawienie na szybki ROI z inwestycji. W dodatku o budżetach decydują finansiści i czasem trudno z inicjatywą oddolną trafić do zarządu. Eksperci byli zgodni, że dalej ważny jest czynnik ludzki, przejawiający się m.in. brakiem utożsamiania się pracowników z zakładem.

Eksperci zastanawiali się również, w których obszarach działalności przedsiębiorstw można znaleźć oszczędności bez konieczności wydawania dodatkowych funduszy. Odpowiedź – należy szkolić użytkowników (odbiorców) energii, zmieniać ich świadomość. Brakuje myślenia perspektywicznego, a kwestie finansowe nadal odgrywają dużą rolę. Potrzebujemy zmian. Dlatego przydatne są konferencje, takie jak ta, dzięki którym wzrasta świadomość, że inwestycja w zakresie energooszczędnych rozwiązań zwróci się w krótkim czasie.

Na zakończenie konferencji wszystkim słuchaczom wręczono Imienne Certyfikaty Uczestnictwa.

Po konferencji około półtorej godziny trwały warsztaty fakultatywne prowadzone równolegle na dwa tematy. W sali Green Room eksperci z firmy Elmark Automatyka dzielili się wiedzą nt. „Programowanie kontrolerów PLC w Codesys, tworzenie wizualizacji HMI/SCADA, zdalne moduły I/O w IoT, sieci przemysłowe”. Z kolei w Orange Room zgromadzili się inżynierowie zainteresowani tematem „Mobilność, łączność, precyzja – pomiary i laserowe osiowanie w praktyce”, który przybliżył Witold Hanak z Pruftechnik-Wibrem.

Zarówno uczestnicy, jak i eksperci bardzo wysoko oceniali poziom merytoryczny konferencji. Uczestnicy chwalili możliwość poszerzania wiedzy, niektórzy robili notatki podczas szczególnie dla nich interesujących prelekcji. Nagradzali prelegentów gromkimi brawami, zadawali sporo wnikliwych pytań podczas przerw w kuluarach, w rozmowach z ekspertami prosili o rozwiązywanie palących problemów.

Natomiast eksperci podkreślali profesjonalną organizację konferencji, możliwość nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, doceniali też fachowe pytania uczestników oraz chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami podczas interaktywnych prelekcji.

Źródło: Materiał organizatora

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama