PGNiG otworzyło nowy podziemny magazyn gazu Kosakowo

Reklama
Reklama

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA otworzyło nowy kawernowy podziemny magazyn gazu Kosakowo w północnej Polsce. Magazyn poprawi warunki przesyłu gazu na Pomorzu, a w szczególności zapewni ciągłość dostaw oraz zwiększenie możliwości podłączenia do systemu nowych odbiorców.

Magazyn, składający się z części napowierzchniowej i górniczej rozpocznie działalność w 2014 roku. Obecnie prowadzona jest próbna eksploatacja magazynu w celu ustalenia parametrów technicznych i charakterystyki jego pracy.  W drugim kwartale 2014 roku przewiduje się, że magazyn będzie gotowy do świadczenia usług komercyjnych w zakresie magazynowania paliwa gazowego. Odbioru końcowego części napowierzchniowej magazynu dokonano 20 grudnia 2013 roku, a części górniczej 30 grudnia 2013 roku.

Reklama

Część napowierzchniowa ma za zadanie odbierać gaz z systemu przesyłowego, zatłaczać go do komór magazynowych, wytłaczać gaz z komór i wprowadzać ponownie do systemu przesyłowego. Podstawowe obiekty inwestycji to stacja redukcyjno-pomiarowa potrzeb własnych, stacja kompresorów, stacja rozdziału gazu, ośrodek grupowy A, kotłownia technologiczna, sterownia, sieć gazu procesowego oraz obiekty towarzyszące.

W części górniczej udało się uzyskać większą pojemność czynną magazynu, składającego się obecnie z dwóch komór. Ich łączna pojemność czynna -  po ustabilizowaniu warunków geomechanicznych i termodynamicznych -  wynosić będzie 61,2 mln m3 gazu zamiast planowanych 51,2 mln m3. Tak duży przyrost pojemności czynnej - prawie o 20 % - związany z wykonaniem większych kawern solnych był możliwy dzięki sprzyjającym warunkom geologiczno - górniczym występującym w pokładowym złożu soli „Mechelinki".

Moc zatłaczania gazu do magazynu wynosi 100.000 m3/h a wytłaczania 400.000 m3/h.

Reklama

Część napowierzchniowa i część górnicza wchodzi w zakres Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego zakończenie przypada w 2015 roku.

Wykonawcą inwestycji było Konsorcjum firm: Control Process SA, STALBUD Tarnów Sp. z o.o. i Biuro Projektów „NAFTA-GAZ" Sp. z o.o., którego liderem była Spółka Control Process SA.

Dalsza budowa magazynu obejmuje zakończenie Projektu unijnego w zakresie 4 komór w 2015 roku i uzyskanie pojemności czynnej co najmniej 100 mln m3 gazu. Następnie zakończenie budowy klastrów A i B w zakresie 10 komór w 2021 roku i uzyskanie pojemności czynnej co najmniej 250 mln m3 gazu oraz budowę klastrów C i D - na razie w fazie projektowej. Wybudowane komory będą przekazywane sukcesywnie do eksploatacji i obsługi operatorskiej magazynu.

PGNiG SA szacuje, że w związku ze sprzyjającymi warunkami geologiczno - górniczymi występującymi w pokładowym złożu soli „Mechelinki" jest możliwe uzyskanie w 2021 roku pojemności czynnej ok. 300 mln m3 gazu, a po wybudowaniu klastrów C i D pojemność czynna magazynu KPMG Kosakowo może wynieść ok. 600 mln m3 gazu.

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama