Potrójne wyzwanie dla chińskiego przemysłu wytwórczego w 2024 r.

HN Works_Adobe Stock

Trwający kryzys na rynku mieszkaniowym, słaby popyt krajowy i trend nearshoringu stanowią potrójne zagrożenie dla wzrostu produkcji w Chinach w 2024 roku. 

Na początku 2024 r. perspektywy dla globalnej produkcji wyglądają na słabe, a produkcja w Chinach nie jest wyjątkiem. Stwierdziliśmy, że trio wyzwań w postaci trwającego kryzysu na rynku mieszkaniowym, słabego popytu krajowego i utrzymującego się trendu w kierunku nearshoringu i przenoszenia produkcji do tańszych lokalizacji utrudnia eksport i popyt krajowy, ograniczając chińską produkcję.

Raport Interact Analysis Manufacturing Industry Output (MIO) Tracker jest publikowany co kwartał i zapewnia kluczowy wgląd w szybko zmieniający się sektor produkcyjny. Raport obejmuje ponad 102 branże i podbranże w 45 krajach i przedstawia 15-letnie dane historyczne wraz z 5-letnią prognozą. 

Najnowszy MIO Tracker wskazuje, że polityka monetarna i fiskalna w Chinach zacznie przynosić efekty, przy czym przewiduje się więcej środków stymulacyjnych. Jednak wzrost nadal pozostaje słaby, a prognoza wzrostu wartości MIO w Chinach w 2024 r. została skorygowana w dół z 3,0% do 2,6%. Wynika to z dwóch ponurych lat dla chińskiego przemysłu wytwórczego, przy czym oczekuje się, że wzrost przyspieszy od 2025 roku.

MIO Tracker dla Chin: wartość (USD), wzrost (%, r/r)

Interact Analysis 2024

 

Aby lepiej zrozumieć, jak radzi sobie chiński przemysł wytwórczy i jakie są jego perspektywy na przyszłość, rozmawialiśmy z analitykiem Interact Analysis, Samanthą Mou.

Czy kwestie gospodarcze, takie jak kryzys na rynku mieszkaniowym w Chinach, przekładają się na produkcję? Czy sądzi Pani, że w nadchodzącym roku będzie tak nadal?

Nieruchomości są "matką cykli", a obecne spowolnienie na chińskim rynku mieszkaniowym poważnie wpłynęło na wzrost gospodarczy i produkcyjny. Załamanie na rynku nieruchomości ma wpływ na wiele branż produkcyjnych, takich jak produkcja kruszyw, metali i powiązanych sektorów maszynowych, takich jak pojazdy użytkowe poza drogami publicznymi. Spadek cen domów wpływa na aktywa gospodarstw domowych i oczekiwane poziomy konsumpcji, wpływając na popyt w ogólnej produkcji dóbr konsumpcyjnych.

Oczekuje się jednak, że rynek mieszkaniowy w Chinach będzie się powoli odradzał, a spowolnienie prawdopodobnie utrzyma się w 2024 roku. Przewidujemy, że chiński rynek nieruchomości wejdzie w cykl niskiego wzrostu w perspektywie średnio- i długoterminowej, ponieważ wzrost liczby ludności w Chinach jest powolny, a postrzeganie nieruchomości jako dobrej okazji inwestycyjnej uległo zmianie. Polityka fiskalna i finansowa będzie miała kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez chiński rynek nieruchomości miękkiego lądowania.

Oprócz kryzysu na rynku nieruchomości, brak zaufania na rynku i niewystarczający popyt krajowy wpływają również na wzrost chińskiego przemysłu wytwórczego. Zaufanie i inwestycje prywatnych przedsiębiorstw ucierpiały podczas trzech lat pandemii Covid-19, podczas gdy zatrudnienie, zaufanie konsumentów i rynki akcji były powolne w ciągu ostatnich dwóch lat. Oczekujemy, że w 2024 r. Chiny skoncentrują się na zwiększeniu inwestycji rządowych w "nową infrastrukturę" (gospodarkę cyfrową, IoT itp.), wspieraniu produkcji zaawansowanych technologii i tworzeniu odpowiedniego otoczenia biznesowego dla rozwoju sektora prywatnego. Przy silnym wsparciu politycznym spodziewamy się, że zaufanie i popyt krajowy w Chinach odbudują się przed cyklem na rynku nieruchomości.

Jak kwestie gospodarcze w Chinach wpłyną na globalną produkcję?

Przez cały 2023 r. eksport radził sobie gorzej niż popyt krajowy, wywierając presję na chińską gospodarkę produkcyjną. Konsumpcja krajowa i inwestycje w Chinach wzrosły odpowiednio o 7,2% i 3,0% rok do roku, podczas gdy wartość eksportu spadła o 4,6% w 2023 r., częściowo z powodu znacznego spadku popytu na rynkach zachodnich. W 2024 r., w obliczu spowolnienia światowej gospodarki, spodziewamy się, że eksport nadal będzie miał negatywny wpływ na wzrost produkcji w Chinach. Deprecjacja waluty spowodowana oczekiwanymi obniżkami stóp procentowych przez chiński bank centralny może jednak zrównoważyć część spadku eksportu.

Nearshoring do Azji Południowo-Wschodniej będzie również nadal wpływać na wzrost i strukturę chińskiego przemysłu wytwórczego. Spadające marże w 2023 r. przyspieszyły decyzje chińskich producentów o przeniesieniu produkcji do lokalizacji o niższych kosztach. Od ponad dekady produkcja tekstyliów i montaż elektroniki są w znacznym stopniu przenoszone z Chin do Wietnamu i Indonezji. W ostatnich latach zaobserwowaliśmy również, że chińscy producenci motoryzacyjni zakładają fabryki w Tajlandii, w tym zarówno tradycyjni producenci samochodów, jak i producenci pojazdów elektrycznych. Relokacja jest nieuniknionym skutkiem przesuwania się chińskiej produkcji w górę łańcucha wartości, a w dłuższej perspektywie pomaga chińskim producentom przejść na zaawansowaną produkcję.

Niedobór chipów półprzewodnikowych i słabość chińskiego przemysłu półprzewodnikowego stanowią wąskie gardło dla rozwoju chińskiej produkcji zaawansowanych technologii w perspektywie średnio- i długoterminowej. Ze względu na amerykańskie ograniczenia eksportowe, chińskie firmy mają trudności z zakupem potężnych chipów półprzewodnikowych, co uniemożliwia wielu z nich dołączenie do szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji. Przed chińskimi firmami jest jeszcze długa droga do samodzielnego opracowania wysokiej klasy chipów.

Czy niższy poziom wzrostu gospodarczego utrzyma się, ponieważ chińska gospodarka dojrzewa, a kraje takie jak USA wprowadzają środki mające na celu przeniesienie produkcji? A może jest to część cyklu?

Spodziewamy się, że wzrost produkcji przemysłowej w Chinach ustabilizuje się i pozostanie poniżej poziomu z 2010 r., ale lata 2022-2024 prawdopodobnie nadal będą dołkiem cyklu. Jak wskazuje trend wzrostu liczby ludności w Chinach, chińska gospodarka szybko przejdzie w stan dojrzały, a wcześniejszy wysoki wzrost napędzany przez pracochłonną produkcję nie będzie zrównoważony. Inicjatywy reshoringu wprowadzane przez USA mogą przyspieszyć tę zmianę, ale konflikty handlowe z USA i nearshoring do sąsiednich krajów azjatyckich prawdopodobnie będą miały największy wpływ na chiński przemysł wytwórczy w perspektywie krótkoterminowej.

Spodziewamy się, że lata 2022-2024 będą okresem wyjątkowego spowolnienia i dołka cyklu. Po dwóch latach powolnego wzrostu wartości produkcji chińskiego przemysłu wytwórczego (MIO), w 2024 r. pojawiają się oznaki, że inwestycje produkcyjne w Chinach mogą zacząć się odradzać, a inwestycje chińskiego rządu w infrastrukturę wzrosną. Uważa się, że zapasy wytworzonych produktów w Chinach osiągnęły najniższy poziom pod koniec 2023 r., a wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych obecnie rośnie. Oczekujemy, że branża stopniowo wejdzie w cykl uzupełniania zapasów, a od 2023 do 2028 r. spodziewamy się, że wartość MIO w Chinach będzie rosła ze złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 3,3%.

Źródło: Interact Analysis

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę