Specjalne strefy ekonomiczne z rekordowymi wynikami

MG
Reklama
Reklama

Ponad 70 wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności, 5,5 mld deklarowanych nakładów inwestycyjnych oraz 3,5 tys. nowych miejsc pracy. To bilans 2017 r. w specjalnych strefach ekonomicznych zarządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu. To również najlepsze wyniki od momentu powstania SSE Euro-Park Mielec oraz tarnobrzeskiej TSSE Euro-Park Wisłosan.

Wsparcie, które zapewniamy przedsiębiorcom, przynosi oczekiwane rezultaty. Najlepsze w historii wyniki zarządzanych przez ARP specjalnych stref ekonomicznych potwierdzają, jak ważne jest efektywne zarządzanie i zaangażowanie wykwalifikowanego zespołu. Rekordowe, sięgające 5,5 miliarda złotych zobowiązania inwestycyjne to sukces, który jest tym większy, że inwestorami są innowacyjne firmy, wśród których jest wiele polskich MŚP. Sukcesy mieleckiej i tarnobrzeskiej SSE to również efekt spójnej polityki gospodarczej rządu, tworzącego skuteczne narzędzia do rozwijania przedsiębiorstw – podkreśla Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Reklama

W 2017 r. ARP wydała 71 zezwoleń, spośród których 47 udzielono w strefie mieleckiej, a 24 w strefie tarnobrzeskiej (w roku 2016 było ich 64, a w 2015 – 52). Wyższy poziom zobowiązań inwestycyjnych uzyskała strefa tarnobrzeska z wynikiem 4,17 mld zł. Wartość nakładów inwestycyjnych w strefie mieleckiej wyniosła 1,32 mld zł. Zobowiązania inwestycyjne w 2017 r. w obu strefach w stosunku do lat ubiegłych są również rekordowe (2,5 mld zł w 2016 r. i 1,3 mld zł w 2015 r.). W porównaniu z poprzednimi latami wzrosła też liczba nowych miejsc pracy. Udzielone w 2017 r. zezwolenia zobowiązują przedsiębiorców do utworzenia ponad 3,5 tys. etatów (w roku 2016 - 2,5 tys., a w 2015 - 1,6 tys.).

Wśród strefowych inwestorów przeważają firmy z polskim kapitałem, których w tym roku jest prawie 70%. Należą do nich m.in.: BioMaxima i Cyfrowa Foto w strefie mieleckiej oraz PPHU Łukpol i Fagum-Stomil w strefie tarnobrzeskiej.

Największe inwestycje pod względem wartości w strefie tarnobrzeskiej dotyczyły branży automotive – LG Chem, Federal Mogul Gorzyce, Starion Polska. Z kolei w Mielcu dominowały inwestycje firm z branży lotniczej m.in. Pratt & Whitney Rzeszów, MB Aerospace Rzeszów czy Creuzet Polska.

SSE zarządzane przez ARP od ponad dwudziestu lat swojej działalności przyciągają polskich i zagranicznych przedsiębiorców, oferując im atrakcyjne możliwości inwestycyjne i kooperacyjne.

Reklama

Doświadczenia i kompetencje ARP w zakresie wspierania inwestycji, a także nasz potencjał finansowy będziemy efektywnie wykorzystać także w innych regionach – mówi Dariusz Śliwowski, wiceprezes zarządu ARP. – Z myślą o przedsiębiorcach przygotowaliśmy dedykowaną ofertę pożyczkową. W naszych strefach zapewniamy również dostęp do sieci dostawców i podwykonawców z wielu branż przemysłu. Specjalizacja branżowa to ważny impuls do rozwoju inwestycji w regionach. Przykładem branża lotnicza, która dynamicznie rozwija się w mieleckiej strefie. Nieprzypadkowo jej największe inwestycje jak Pratt & Whitney czy MB Aerospace Rzeszów skupiały się wokół klastra Dolina Lotnicza.

ARP zwiększa aktywność pożyczkową, kierując ofertę głównie do małych i średnich firm. Zamierza także inwestować w budowę obiektów przemysłowych, które będą udostępniane przedsiębiorcom. Przykładem właśnie rozpoczęty projekt budowy hali przemysłowej z zapleczem socjalno-biurowym w Radomiu.

Rok 2018 specjalne strefy ekonomiczne zarządzane przez ARP rozpoczęły z bardzo dobrym wynikiem. Do 10 stycznia wydano 19 zezwoleń, które przełożą się na 360 mln nakładów inwestycyjnych oraz 470 nowych miejsce pracy.

Obecnie finalizowane są prace nad ustawą, której celem jest gruntowna reforma systemu wsparcia inwestycji. Projekt „Polska Strefą Inwestycji” zakłada m.in. rozszerzenie dostępności zwolnień podatkowych na całą Polskę, podwyższenie standardu obsługi inwestora, wprowadzenie przejrzystego i spójnego podziału obszaru działalności spółek zarządzających strefami. Szczególne wsparcie uzyskają inwestycje kreujące rozwój nowoczesnej gospodarki Polski. Oprócz kryteriów jakościowych nadal uwzględniane będą kryteria ilościowe takich jak: wartość inwestycji i zatrudnienie. Preferowane będą małe i średnie przedsiębiorstwa oraz regiony o niższym poziomie rozwoju gospodarczego. Jak najszybsze wdrożenie mechanizmów, zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest kluczowe dla polskiej gospodarki i wzrostu jej konkurencyjności.

Od początku istnienia stref ARP wydała w nich łącznie do końca ubiegłego roku 770 zezwoleń na działalność gospodarczą, z czego niemal 3/4 dla polskich firm. Zezwolenia te przełożyły się na 20 mld zł zobowiązań inwestycyjnych i utworzenie ponad 65 tys. miejsc pracy. Obecnie teren inwestycyjny SSE zarządzanych przez ARP obejmuje 3 500 ha położonych w 55 podstrefach w 9 województwach.

Źródło: ARP

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama