Targi Poleko w tym roku wcześniej

Poleko
Reklama
Reklama

Tegoroczna 25., jubileuszowa edycja POLEKO odbędzie się w Poznaniu nie w listopadzie, ale już w dniach 7-10 października. Targi w tym roku rozpoczną się więc już w poniedziałek, a wraz z nimi - szereg wydarzeń: tematycznych debat, konferencji i pokazów.

Od odpadów, poprzez wodę i ścieki po energię odnawialną - to zakres nie tylko ekspozycji Poleko, ale również programu wydarzeń, który zapowiadają na tegoroczne targi organizatorzy.

Reklama

Ekologia w parze z ekonomią
Synergię doświadczenia i wiedzy, którą widać w Poznaniu, dobrze oddaje tytuł konferencji inaugurującej jubileuszową edycję Poleko: „Ekologia w parze z ekonomią". Honorowy Patronat nad targami oraz przewodnictwo w Komitecie Honorowym konferencji objął minister środowiska Marcin Korolec.
Konferencja odbędzie się pierwszego dnia targów - 7 października, tuż po uroczystości otwarcia targów. Jej wątkiem przewodnim będzie finansowanie ochrony środowiska w Polsce - co bezpośrednio nawiązuje do tematu tegorocznych targów Poleko. Debata będzie znakomitą okazją do zaprezentowania poglądów i doświadczeń nie tylko podmiotów biznesowych, ale również wszystkich interesariuszy.

Również pierwszego dnia Poleko rozpocznie się wydarzenie corocznie towarzyszące targom - Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon. W tym roku poruszone zostaną tematy m.in. kierunki zmian w ochronie środowiska w Polsce, najnowsze regulacje prawne w branży, zmiany prawne w gospodarce odpadami, energia z odpadów, gospodarka wodno-ściekowa w Polsce na tle doświadczeń innych krajów UE czy też rozwój projektów PPP w ochronie środowiska.
Tematyce ekonomii będzie poświęcona konferencja czasopisma „Fundusze Europejskie" - tegoroczny temat konferencji jest związany z nową perspektywą finansową, a brzmi: "Źródła finansowania inwestycji prośrodowiskowych u progu nowego okresu programowania."

Reklama

Cykliczne fora - bieżące tematy
W pierwszym dniu Poleko rozpoczną się także 3-dniowe konferencje cykliczne: Forum Recyklingu oraz Forum Czystej Energii współorganizowane przez redakcję czasopism: Recykling oraz Czysta Energia wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.

Obszary tematyczne tegorocznego Forum Recyklingu to m.in: koszty prowadzenia i efektywne metody selektywnej zbiórki odpadów, dofinansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin, zbiórka i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, gospodarka bateriami i akumulatorami oraz zmiany w prawie. Omówione zostaną też zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz bazą danych o produktach i opakowaniach.
Dla branży gospodarki odpadami dedykowana będzie także międzynarodowa konferencja dotyczącą kompostowania, której organizatorami są Polska Izba Gospodarki Odpadami wraz z ECN (European Compost Network).

Osoby spragnione wiedzy z zakresu OZE znajdą najświeższe informacje zapewne podczas Forum Czystej Energii. Tegoroczna tematyka kilkunastu paneli to m.in.: energetyka odnawialna w świetle najnowszych uregulowań prawnych, energetyka prosumencka, mikrokogeneracja, elektrownie słoneczne, gaz z łupków, biogaz, biomasa w energetyce zawodowej, czy finansowanie projektów energetyki odnawialnej.

Warto zwrócić uwagę także na Glob Pełen Energii - trzy dni niekonwencjonalnych spotkań z odnawialnymi źródłami i poszanowaniem energii przygotowane przez redakcję GLOBEnergia.

Pierwsze w Polsce manewry specjalne
Wzorem roku ubiegłego na targach Poleko nie zabraknie pokazów sprzętu ratowniczego Wielkopolskich Strażaków. Najważniejsze punkty tegorocznego programu to: uroczystość zakończenia indywidualnego projektu kluczowego KW PSP w Poznaniu „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego" oraz pierwsze w Polsce specjalne manewry ratownictwa wg formuły „Fire Rescue Challenge" - pod nazwą „Ratując człowieka - ratujemy środowisko".

Pełny program wydarzeń już wkrótce na stronie targów Poleko: www.poleko.mtp.pl

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama