Zmodernizowana instalacja odsiarczania spalin w Elektrowni Bełchatów wyróżniona

Rafako
Reklama
Reklama

Wyróżnienie przedsięwzięć charakteryzujących się szczególnymi walorami w zakresie modernizacji, to główny cel organizowanego od ponad dwudziestu lat konkursu „Modernizacja roku”. W tegorocznej edycji, zrealizowany przez Rafako projekt zmodernizowanej instalacji odsiarczania spalin na blokach 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów zdobył pierwsze miejsce w kategorii „Obiekty ochrony środowiska”.

W ramach modernizacji IOS zastosowano nowatorskie rozwiązanie, które powstało na podstawie wspólnego projektu badawczo-rozwojowego Rafako i Politechniki Wrocławskiej o nazwie „Półka sitowa bezprzelewowa z pianą dynamiczną”, realizowanego w latach 2010-2013. Prace w skali pełno-przemysłowej, jakie rozpoczęto w obszarze absorberów bloków 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów były ściśle podporządkowane postojom remontowym. W rezultacie zmieściły się w okresie planowego, 3-miesięcznego wyłączenia z eksploatacji danego bloku, co wymagało opracowania specjalnych rozwiązań zarówno od strony projektowej, jak i organizacji robót.

Reklama

Najważniejszym osiągniętym celem modernizacji było dostosowanie absorbera do możliwości odsiarczania spalin pochodzących ze spalania bardziej zasiarczonego węgla przy uzyskaniu niższego od pierwotnego limitu w zakresie stężeń SO2 w gazie oczyszczonym.

Oznaczało to zarówno podniesienie skuteczności działania absorberów, jak również zwiększenie wydajności wszystkich towarzyszących im węzłów pomocniczych. Dodatkowym efektem zastosowania półki sitowej, poza zwiększeniem skuteczności wiązania składników kwaśnych, takich jak SO2, z gazów spalinowych, jest także zwiększenie absorpcji pyłu, co jest kolejnym, pozytywnym efektem ekologicznym. Półka sitowa zastosowana w absorberach IOS Bełchatów jest wykonana w postaci perforowanych koszy z materiałów odpornych na korozję: głównie polipropylenu uzupełnionego o elementy z gumowanej stali i stopów na bazie niklu. Podczas przepływu spalin w kierunku górnej części absorbera, faza gazowa tworzy wraz z cieczą zalegającą na półce sitowej warstwę piany dynamicznej, która zanika po ustaniu przepływu gazu. To zjawisko w czasie normalnej pracy absorbera zwiększa powierzchnię kontaktu spalin i cieczy absorpcyjnej i poprawia skuteczność wnikania dwutlenku siarki do cieczy, a tym samym zwiększa skuteczność usuwania tego zanieczyszczenia ze spalin w absorberze. Półka sitowa stanowi rozwiązanie alternatywne wobec możliwości budowy kolejnego poziomu zraszania w absorberze. Została ona zastosowana w absorberach IOS bloku 5 i 6 ze względu na brak miejsca dla kolejnych pomp i rurociągów w obrębie absorberów – powiedział Jerzy Mazurek, autor projektu, dyrektor biura – techniczno projektowego w Zakładzie Instalacji Odsiarczania Spalin Rafako.

Kompleksowa modernizacja IOS bloków 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów obejmowała także powiązany z absorberami system odwadniania gipsu, w którym odbywa się produkcja z powstałej w absorberze zawiesiny, siarczanu wapnia - produktu w formie stałej, potocznie nazywanego gipsem syntetycznym.

Reklama

W układzie odwadniania gipsu zabudowano, w istniejącym budynku, dwie linie po sześć wirówek każda – łącznie 12 największych dostępnych w tym zakresie na rynku maszyn wirujących o masie prawie 13 ton każda. Wirówki te zastąpiły stary układ odwadniania oparty o dwa filtry odsysające ciecz z zawiesiny za pomocą wytworzonej próżni. Dzięki temu układ został dostosowany do możliwości odwadniania gipsu, jaki powstanie z odsiarczania spalin przy znacznie większym zasiarczeniu węgla – mówił J. Mazurek, który zaznaczył, że układ oparty o wirówki, poza większą wydajnością posiada także znacznie wyższą dyspozycyjność i elastyczność w użytkowaniu. – Układ nowych wirówek zabudowano z zachowaniem istniejących ścian zewnętrznych budynku wykonując całkowitą przebudowę jego wnętrza ze zburzeniem stropu włącznie. Można w uproszczeniu stwierdzić, że ze starego budynku pozostały wyłącznie ściany zewnętrzne i dach. Prace prowadzono zatem w niezwykle trudnych warunkach, gdzie głębokie wykopy były realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących fundamentów i budynków – m.in. sterowni wszystkich instalacji odsiarczania. Wewnątrz istniejącego budynku, którego ściany i dach stały się obudową nowego układu wykonano niezależną, oddylatowaną konstrukcję żelbetową na bazie której wykonano pomieszczenia produkcyjne, rozdzielnie elektryczne i pomieszczenia układów sterowania – powiedział Jerzy Mazurek.

XXI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku” odbyła się pod patronatem: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Podsekretarza Stanu Jana Widery w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Marszałka Województwa Opolskiego.

Źródło: Rafako

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama