Znaleźć drogę do większej produktywności

Fotolia

Mniej niż 20% polskich firm produkcyjnych używa systemów ERP wspomagających zarządzanie. W Szwecji, jednym z najbardziej zinformatyzowanych krajów świata, odsetek ten jest ponad dwukrotnie wyższy. Jak polskie przedsiębiorstwa mogą zdobywać kolejne szczyty produktywności, by skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych?

9 czerwca 2016 r. w hotelu Park Hotel Diament we Wrocławiu odbyło się spotkanie dla menedżerów firm produkcyjnych. Wydarzenie rozpoczęto pytaniem, w jaki sposób uzyskać maksymalną produktywność w zmiennym otoczeniu rynkowym. Poza wymianą doświadczeń uczestnicy spotkania dyskutowali na temat praktycznego rozumienia produktywności, sposobów jej mierzenia oraz wskaźników wydajności zakładu wytwórczego. Rozmowa koncentrowała się również wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem rozwiązań wspomagających zarządzanie w celu podniesienia produktywności procesów.

System ERP w służbie firm produkcyjnych
Jako pierwszy zabrał głos Mariusz Król, prezes firmy Mobile Climate Control (MCC). Podkreślił on, że nowoczesne technologie, w szczególności systemy klasy ERP, pomagają firmie podnosić standardy pracy. Ma to kluczowe znaczenie, gdyż MCC działa na rynku międzynarodowym i obsługuje klientów z całego świata. Podczas swojego wystąpienia Mariusz Król przedstawił przykłady w jaki sposób system ERP wspiera działalność firmy o charakterze produkcji krótkoseryjnej z dużą ilością przezbrojeń, która działa w złożonym łańcuchu dostaw.

Elektroniczna wymiana danych (EDI) przyśpieszyła i uporządkowała naszą pracę. Przede wszystkim wpłynęło to na skrócenie czasu reakcji na zapytania ze strony klientów. Wdrożenie systemu MONITOR ERP umożliwiło nam pełną obsługę tego procesu – mówił Mariusz Król. – Dodatkowo system wspiera nas w planowaniu produkcji. Jest to ogromne ułatwienie, gdyż pracujemy w trybie dostaw „just in time” co oznacza, że zlecenia muszą być realizowane w precyzyjnie określonych terminach – dodał.

Menedżerowie biorący udział w spotkaniu wspólnie doszli do wniosku, iż wybór systemu ERP to decyzja strategiczna, która ma ogromny wpływ na pracę przedsiębiorstwa. Sama implementacja systemu to jednak dopiero pierwszy krok na drodze ku uzyskaniu szczytu produktywności. Równie ważne jest nastawienie i odpowiednie szkolenie pracowników.

Czym jest produktywność?
Następnie głos zabrał Marek Pałac, dyrektor zarządzający firmy Klippan Safety specjalizującej się w produkcji akcesoriów oraz komponentów służących zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu jazdy kierowców i pasażerów.

Chcąc określić nasz poziom produktywności, musimy przyjrzeć się zaangażowaniu zespołu. Pracownicy wprowadzają informacje dotyczące ich pracy do systemu ERP, dzięki czemu otrzymujemy dane, których analiza pozwala zdefiniować na ile nasze działania są efektywne. Możemy również określić czy obecny poziom zatrudnienia pozwoli zrealizować zaplanowane zamówienia – tłumaczył Marek Pałac.

Rzeczywistość firm produkcyjnych kształtują oczekiwania klientów. Wpływa to również na produktywność, która zaczyna być rozumiana jako wytworzenie produktu dobrej jakości w jak najniższej cenie. Wymaga to często szukania nowych dostawców, którzy zaoferują bardziej atrakcyjne ceny surowców.

Oczekiwania klientów kształtują cele biznesowe
Mariusz Król zmierzył się z kluczowym pytaniem dotyczącym definiowania celów biznesowych jego firmy. Podobnie jak wiele przedsiębiorstw wytwórczych, MCC rok do roku obniża koszty produkcji, m.in. poprawiając organizację pracy, co – jak przyznał prezes firmy – jest niezbędne, aby utrzymać się na rynku. Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że cele biznesowe firm produkcyjnych są w dużej mierze uwarunkowane oczekiwaniami klientów i warunkami definiowanymi przez zmienne otoczenie biznesowe. Dyskutanci przyznali również, że proces wprowadzania nowoczesnych rozwiązań wspomagających zarządzanie powinna poprzedzić precyzyjna analiza celów.

Spotkanie podsumował Jarosław Jaśkiewicz z firmy Monitor ERP System: – Klienci wciąż popychają firmy w kierunku poprawy produktywności i obniżenia kosztów. Należy przyjąć, że jest to permanentny stan i szukać elementów, które można poprawić. My jako Monitor ERP mamy ambicję, aby dostarczyć narzędzie pomagające menedżerom zidentyfikować obszary, które wymagają zmian i mogą funkcjonować bardziej efektywnie.

Pełne sprawozdanie z dyskusji znajdzie się w raporcie „Wzrost produktywności firm wytwórczych”.

MM Magazyn Przemysłowy objął to wydarzenie patronatem medialnym.

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę