25 lat sukcesu polskiego przemysłu

CC BY-SA 2.0 de/Wikimedia
Reklama
Reklama

W ciągu ćwierć wieku przemysł w Polsce doświadczył wielu ważnych zmian.

W 1989 roku zaszły w Polsce przełomowe zmiany polityczne, które jednocześnie stały się zaczątkiem gruntownych  przemian gospodarczych. Jaką spuściznę pozostawiło po sobie blisko 45 lat komunizmu w polskim przemyśle? Wbrew pozorom u jego schyłku Polska należała do krajów o relatywnie wysokim stopniu uprzemysłowienia, a większość działających zakładów powstała z powojennych  zgliszcz właśnie w okresie  PRL-u. Udział przemysłu w tworzeniu  PKB kraju był – jak na współczesne standardy – bardzo wysoki i wynosił  ok. 35% (wobec niecałych 25% obecnie). Jednocześnie jednak charakteryzowała go anachroniczna struktura, przystosowana bardziej do funkcjonowania w specyficznym bloku gospodarczym, jakim było RWPG,  aniżeli do potrzeb gospodarki rynkowej, której podwaliny były wówczas dopiero tworzone. Charakteryzowało  go w szczególności silne przesunięcie w kierunku branż surowcowych  (głównie górnictwa węgla) oraz tradycyjnych gałęzi przemysłu ciężkiego, przy drugorzędnym znaczeniu  sektorów wytwarzających dobra konsumpcyjne i marginalnym udziale branż tzw. wysokiej technologii. 

Reklama

W momencie rozpadu bloku wschodniego tak specyficznie zorientowany krajowy przemysł utracił szerokie grono  swoich dotychczasowych odbiorców, a zarazem nie był w stanie sprostać  potrzebom konsumpcyjnym lokalnego rynku. W efekcie pierwsze 3 lata  przemian gospodarczych (1990-1992)  przyniosły prawdziwe załamanie produkcji  przemysłowej – skurczyła się ona w tym czasie łącznie aż o ok. 30%. Ta tzw. recesja transformacyjna różniła się od współczesnych przede wszystkim tym, iż nie wynikała z koniunkturalnego  załamania popytu wewnętrznego, lecz z nieprzystosowania  sektora wytwórczego do rzeczywistych potrzeb rynku.

Jeden z europejskich liderów  wzrostu po 1992 r. Choć początki transformacji gospodarczej  w Polsce były niezwykle trudne, a dla krajowego przemysłu wręcz  bardzo dotkliwe, to jednak późniejsze  lata przyniosły już jego spektakularny sukces. Pomiędzy rokiem 1992 a 2014 produkcja przemysłowa w naszym  kraju wzrosła aż ponad 3,5-krotnie. Żaden z liczących się krajów Unii Europejskiej  nie może pochwalić się podobnej skali progresem. Spośród najważniejszych  państw naszego regionu zbliżony do Polski wynik zdołały osiągnąć jedynie Węgry, gdzie tamtejszy przemysł do 2008 roku rozwijał się nawet w szybszym tempie niż w naszym kraju. Z uwagi na silniejszą orientację  proeksportową dużo bardziej odczuł on jednak skutki globalnego kryzysu, w samym 2009 roku, notując blisko 20-proc. spadek r/r, w kolejnych latach jedynie odbudowując straty po poniesione w trakcie recesji. Tymczasem w Polsce między 2008 a 2014 rokiem produkcja przemysłowa odnotowała  dalszy, ponad 20-proc. wzrost. W innych  czołowych gospodarkach Europy Środkowej (Czechy, Rumunia, Słowacja) produkcja przemysłowa nie rosła w analizowanym okresie równie szybko jak w Polsce czy na Węgrzech, w ubiegłym roku co najwyżej podwajając swój poziom sprzed 22 lat.

Reklama

Pozostała część artykułu znajduje się w "MM Magazynie Targowym EUROTOOL", który będzie dystrybuowany w Krakowie podczas targów EUROTOOL® i BLACH-TECH-EXPO w dniach 13-15 października.

Źródło: MM Magazyn Targowy Eurotool.

Reklama

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama