ABB: rozwój coraz mocniej zrównoważony

ABB: rozwój coraz mocniej zrównoważony Canva

ABB opublikowała swój pierwszy zintegrowany raport, skierowany do szerokiego grona interesariuszy. Dokument zawiera najważniejsze informacje na temat strategii, działalności, zarządzania, wyników finansowych i zrównoważonego rozwoju, ukazując całościowy obraz firmy, a także perspektywy realizacji jej celów w krótkim, średnim i długim terminie. Ciekawe wnioski płyną z części poświęconej zrównoważonemu rozwojowi. Ambitne cele, jakie ABB postawiła sobie trzy lata temu, uruchamiając strategię zrównoważonego rozwoju 2030, są realizowane zgodnie z planem.

Firma zatrudnia obecnie ponad 100 tysięcy pracowników, konsumuje ponad 1 400 GWh energii rocznie i działa w ponad 800 lokalizacjach, generując 29 mld USD przychodu. Z perspektywy takiego przedsiębiorstwa, każda zmiana w obszarze energochłonności czy też wykorzystania materiałów w sprzedawanych produktach, ma niebagatelny wpływ na środowisko.

Naprzeciw gospodarce obiegu zamkniętego

W 2022 r. ABB zredukowała emisje gazów cieplarnianych (GHG) we własnych zakładach o 42% rok do roku (łącznie o ok. 65% w porównaniu do roku 2019). Zużyła o 6% energii elektrycznej mniej niż w 2021 r., przy czym udział energii z odnawialnych źródeł rośnie w tempie dwucyfrowym i obecnie przekracza 50%. Działania te przyniosły oszczędności rzędu 11,6 mln USD.

Firma w większym stopniu skupiła się na kwestii gospodarki obiegu zamkniętego, jasno definiując kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) dla każdego etapu cyklu życia produktu, od projektu po wycofanie z eksploatacji. W porównaniu do 2019 r. ilość odpadów innych niż niebezpieczne (non-hazardous waste) kierowanych na składowiska zmniejszono o ponad jedną czwartą – z 17,1 do 11,6 kiloton. Warto zaznaczyć, że według celów strategii zrównoważonego rozwoju, w 2030 r. wartość ta ma wynosić 0. W sumie, jak czytamy w raporcie, 86% odpadów generowanych przez biura i fabryki ABB na świecie zostało poddanych recyklingowi, a 6,7% skierowano na składowiska. 159 lokalizacji ABB nie musi wysyłać odpadów na składowiska w ogóle.

– Firma wprowadziła też etykietę EcoSolutions, która określa, jaki wpływ ma dany produkt na środowisko. – Do 2030 r. 80% portfolio firmy ma być zgodne z ideą gospodarki obiegu zamkniętego. W Korporacyjnym Centrum Technologicznym ABB w Krakowie prowadzona jest m.in. ocena cyklu życia produktów, cały czas staramy się usprawniać nasze rozwiązania pod kątem wpływu na środowisko – mówi Stanisław Tański, prezes zarządu ABB Sp. z o.o. – Jednocześnie inwestujemy w ekologiczne rozwiązania w naszych biurach i fabrykach w Polsce. W porównaniu do 2019 r., zmniejszyliśmy emisję CO2 o 78%. Już mniej więcej połowa energii elektrycznej, jaką konsumujemy, ma zielony certyfikat. Wkrótce na terenie fabryk w Aleksandrowie Łódzkim i Przasnyszu uruchomimy instalacje fotowoltaiczne, które zwiększą naszą niezależność energetyczną. Ambitne cele Grupy ABB w zakresie zrównoważonego rozwoju są również naszymi celami.

Bezpieczniej w pracy 

Jeśli chodzi o postęp społeczny, firma poprawiła bezpieczeństwo w miejscu pracy, zmniejszając o 29% rok do roku wskaźnik częstotliwości wypadków powodujących utratę czasu pracy. Zwiększyła również udział kobiet w kadrze kierowniczej wyższego szczebla, z 16,3% do 17,8%, a także usprawniła proces należytej staranności w zakresie praw człowieka.

Zintegrowany raport ABB oparty jest na elementach Międzynarodowych Ram Zintegrowanej Sprawozdawczości, natomiast sprawozdania finansowe są przygotowywane zgodnie z US GAAP. Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju są dostarczane zgodnie ze standardami GRI i obejmują również standardy SASB, zalecenia TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures), taksonomię UE oraz 10 zasad UN Global Compact.

Źródło: ABB

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę