Członkowie BBC za wejściem Polski do strefy euro

Reklama
Reklama

Polscy przedsiębiorcy niemal jednogłośnie opowiadają się za przystąpieniem Polski do strefy euro. Przekonuje ich do tego rozwój jaki nastąpił w krajach, które tę walutę już przyjęły. Nie ma przy tym zagrożenia utraty niepodległości, a stabilna waluta przyczynić się powinna do szybszego wzrostu gospodarczego.

Z badań przeprowadzonych przez Business Centre Club przeprowadzonych w kwietniu wśród członków BCC wynika, że więcej niż 9 na 10 przedsiębiorców uważa, że Polska nie straci suwerenności po przyjęciu euro. Tyle samo ankietowanych jest przekonanych, że dzięki ograniczeniu ryzyka kursowego po zastąpieniu złotego przez euro, firmy zyskają większą pewność planowania.

Reklama

Nieco mniej, bo 8 na 10 ankietowanych właścicieli firm jest przekonanych, że po przyjęciu euro wzrośnie PKB Polski. 90% badanych przychyla się do opinii, że w strefie euro wzrosną zarobki Polaków. Niemal tylu samo przedsiębiorców uważa że gdy trafimy do strefy euro zwiększy się nasze bezpieczeństwo.

Ankieta mówi też o tym, że właściciele firm nie obawiają się wzrostu cen uważając, że nowa waluta nie przyczyni się do tego. Tylko nieco więcej niż połowa spodziewa się zmniejszenia biurokracji.

Reklama

Świadomość procesów, które zaszły w krajach, które przyjęły walutę euro, pozwoliła przedsiębiorcom opowiedzieć się za pilnym przystąpieniem Polski do strefy euro – komentuje Marek Goliszewski, prezes BCC.

Źródło: BCC

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama