Dobre wyniki przemysłu

ABB

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,3% w porównaniu z ubiegłorocznym wrześniem, a od początku roku wzrost wynosi już 5,9%. Wyniki byłyby dużo lepsze, gdyby nie słabo prezentujące się na tym tle górnictwo.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była we wrześniu br. o 4,3% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 3,2%) i o 6,0% wyższa w porównaniu z sierpniem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,9% wyższym niż przed rokiem i o 1,2% niższym w porównaniu z sierpniem br.

W stosunku do września ub.r. wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji metali – o 15,6%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,8%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 12,3%, w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,9%, papieru i wyrobów z papieru oraz pozostałego sprzętu transportowego – po 7,4%, urządzeń elektrycznych – o 6,8%, mebli – o 6,7%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 6,0%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu wystąpił w 5 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 35,5% (wobec wzrostu o 17,7% przed rokiem) oraz w produkcji napojów – o 10,7%.

Źródło: GUS

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę