Grupa Azoty Polyolefins testuje najważniejsze instalacje

Grupa Azoty Polyolefins testuje najważniejsze instalacje Grupa Azoty

28 kwietnia miała miejsce pierwsza dostawa 1002 ton propylenu do inwestycji Polimery Police. Surowiec został dostarczony drogą kolejową przez Grupę Azoty ZAK w przystosowanych do tego celu cysternach. Dostarczony do Polic propylen jest niezbędny do przetestowania instalacji polipropylenu. Z kolei 27 kwietnia Grupa Azoty Polyolefins podpisała umowę na zakup propanu z TOTSA Total Energies Trading SA. 

Dostawa propylenu przez Grupę Azoty ZAK do Polimerów Police umożliwi przygotowanie instalacji PP do płynnego sekwencyjnego przyjęcia propylenu z własnej produkcji pochodzącej z instalacji PDH. Dzięki zastosowaniu propylenu dostarczonego z zewnątrz drogą kolejową, możliwe będzie również przetestowanie układów rozładunku propylenu. W celu realizacji tego zadania Grupa Azoty Polyolefins zamierza zakupić docelowo do 4 000 t propylenu. Kolejnym etapem, po przyjęciu całego wolumenu, będzie testowe uruchomienie instalacji PP na propylenie zakupionym z zewnętrznego źródła.

Umowa na zakup propanu

Realizowane dostawy – zarówno propanu, jak i propylenu pozwalają na zabezpieczenie surowców, kluczowych dla uruchomienia instalacji polipropylenu i dalszej. Możemy powiedzieć, że jesteśmy już na etapie ostatnich testów, po zakończeniu których uruchomimy jedną z największych inwestycji branży chemicznej w Europie – powiedział Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty SA.

Umowa zawarta 27 kwietnia z TOTSA Total Energies Trading SA przewiduje realizację dostaw propanu od kwietnia 2023 r. do końca listopada 2024 r., według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. Dostawy propanu realizowane w ramach niniejszej umowy, stanowić będą dostawy uzupełniające i w 2023 r. zabezpieczać będą około 46% zapotrzebowania Spółki Zależnej na ten podstawowy surowiec do produkcji. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z umowy wyniesie około 90 mln USD.

Warto przypomnieć, że Grupa Azoty Polyolefins w grudniu 2022 informowała o pierwszej umowie na zakup propanu, w ramach której zabezpieczone zostały dostawy propanu w ponad 50% zapotrzebowania w latach 2023–2024. Umowa o szacunkowej wartości 250 mln USD została podpisana z Trafigura Pte Ltd z Singapuru.

Zintegrowany kompleks chemiczny 

Ogólny postęp rzeczowy prac realizowanych w ramach Kontraktu EPC na 4 kwietnia 2023 r. wynosił 99,29 %. Przez ogólny postęp rzeczowy prac należy rozumieć: uzyskiwanie stosownych pozwoleń, zamówienia i dostawy urządzeń oraz materiałów, prace konstrukcyjne, odbiory i rozruch.

Celem projektu Polimery Police, którego całkowity budżet to ok. 1,8 mld dolarów, jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, w którego zakres wchodzą instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. Zakres projektu obejmuje również budowę gazoportu z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość pozyskania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców oraz szereg instalacji pomocniczych.

Źródło: Grupa Azoty 

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę