Grupa Orlen z ofertą gazową dla ciepłowni

Grupa Orlen z ofertą gazową dla ciepłowni Canva

PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy Orlen wprowadza do oferty nowe rozwiązanie, które w 2023 r. zagwarantuje wytwórcom ciepła gaz po maksymalnej cenie 400 złotych za megawatogodzinę (MWh) za zamówiony wolumen i pozwoli zmniejszyć rachunki za ogrzewanie dla odbiorców końcowych.

Oferta, to rozwiązanie odpowiadające na potrzeby znajdujących się w kryzysie energetycznym przedsiębiorstw branży ciepłowniczej, która dedykowana jest z uwagi na szczególny charakter tej branży. Wciąż niestabilny rynek gazu w Europie sprawia, że branża ciepłownicza mierzy się z wysokimi cenami gazu.

– To jedna z odpowiedzi, dlaczego koncern multienergetyczny może działać sprawniej i z korzyścią dla klienta końcowego. Proponujemy ofertę dla branży ciepłowniczej, by docelowo mogła ona zapewnić obiorcom końcowym niższe ceny ogrzewania i ochronić ich przed skutkami kryzysu energetycznego, z jakim mamy do czynienia w Polsce i w Europie po inwazji Rosji na Ukrainę. Ponadto Grupa Orlen przekazuje, zgodnie z ustawą, środki do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, umożliwiając w ten sposób polskiemu rządowi dofinansowanie ceny gazu dla gospodarstw domowych i klientów wrażliwych do poziomu wynoszącego 200,17 zł za MWh – podkreśla Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Ciepłownie, będące klientami PGNiG Obrót Detaliczny, spółki należącej do Grupy Orlen, będą mogły skorzystać z oferty w 2023 r.  Różnica pomiędzy pierwotnymi warunkami kontraktu a warunkami z oferty specjalnej zostanie rozliczona w kolejnych latach obowiązywania nowego kontraktu – maksymalnie nawet do 2027 r. Dzięki temu rozwiązaniu, przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem ciepła do swoich mieszkańców, będą mogły obniżyć ceny ogrzewania dla odbiorców końcowych.

PGNiG Obrót Detaliczny zachęca podmioty zainteresowane nowym rozwiązaniem do kontaktu poprzez Biuro Obsługi Klienta lub bezpośrednio ze swoim Doradcą biznesowym. By skorzystać z oferty specjalnej, wymagane jest podpisanie stosownego porozumienia.

Należy przypomnieć, że podmioty branży ciepłowniczej są niejedyną grupą klientów PGNiG Obrót Detaliczny szczególnie wrażliwych społecznie, którzy w trakcie trwającego kryzysu energetycznego zostali objęci specjalną ochroną przed wysokimi cenami gazu. Od 1 stycznia 2022 r. dzięki systemowi ustawowych rekompensat, PGNiG objęło ochroną 7 mln gospodarstw domowych w Polsce, a także ponad 35 tys. podmiotów społecznie wrażliwych – takich jak szkoły, szpitale, wspólnoty, spółdzielnie, żłobki i wiele innych.

Źródło: Grupa Orlen

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę