GUS: dynamika produkcji przemysłowej – marzec 2020

CC BY-SA 2.0 de/Wikimedia

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu spadła o 2,3% w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,6%, natomiast w ujęciu miesięcznym zanotowano wzrost o 2,4%. W okresie styczeń–marzec produkcja sprzedana przemysłu była o 1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,8% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 7,2% niższym w porównaniu z lutym br.

W większości głównych sektorów przemysłowych w marcu br. odnotowano spadek produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zmniejszyła się o 15,5%, dóbr inwestycyjnych o 15,2%, a dóbr związanych z energią o 0,9%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 4,1% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 1,8%, 

Według wstępnych danych w marcu br., w stosunku do marca ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 16 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 28,6%), w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 15,9%), w produkcji mebli (o 14,7%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 11,1%), maszyn i urządzeń (o 10,4%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 7,0%). 

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił natomiast m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 39,7%), w produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 9,9%), artykułów spożywczych (o 7,1%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 6,9%), urządzeń elektrycznych (5,0%) oraz wyrobów z metali (o 4,3%).

Źródło: GUS

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę