Handel zagraniczny Polski po 10 miesiącach 2013 r.

Reklama
Reklama

Według wstępnych danych GUS eksport towarowy z Polski w okresie styczeń-październik br. zwiększył się o 6%, osiągając wartość 127,5 mld euro. Import natomiast wyniósł 128,7 mld euro i był o 0,1% wyższy niż przed rokiem. Wyniki te przełożyły się na redukcję deficytu obrotów do 1,2 mld euro, tj. o 7 mld euro wobec poziomu z analogicznego okresu roku ubiegłego.

Nadal zdecydowanie szybciej rósł eksport na rynki rozwijające się i słabiej rozwinięte o 12,9% (do 23,5 mld euro) niż na rynki rozwinięte o 4,5% (do 104 mld euro). W imporcie z rynków rozwiniętych odnotowano wzrost o 1,2% (do 84,3 mld euro), zaś w przywozie z rynków rozwijających się nastąpił spadek o 1,9% (do 44,3 mld euro).

Eksport do krajów Unii Europejskiej zwiększył się w tym czasie o 3,4% (do ok. 95,2 mld euro) przy czym wolniej na rynki strefy euro o 2,5% (do 64,3 mld euro) niż na pozostałe rynki unijne o 5,6% (do 30,9 mld euro).

Wśród ważniejszych odbiorców polskiego eksportu w UE najbardziej zwiększył się wywóz do Szwecji (o 8,7%), Słowacji (o 7,8%), Węgier (o 11%), Belgii (o 12,6%) oraz Hiszpanii (o 10,9%). Eksport do naszego głównego partnera handlowego, tj. do Niemiec wzrósł o 4,4% (do ok. 31,9 mld euro).

W tym czasie dynamicznie zwiększył się eksport na pozaunijne rynki rozwinięte o 17,4% (do 8,8 mld euro), zwłaszcza do USA (o 18,9%) i Norwegii (o 30,4%).

Eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw wyniósł 12,9 mld euro i był o 9,2% wyższy niż przed rokiem. Sprzedaż do Rosji i Ukrainy wzrosła o 7,5%, na Białoruś o 14,7%.

Znacznie szybciej zwiększył się wywóz na pozostałe rynki rozwijające się (o 17,7% do 10,6 mld euro). W tej grupie na uwagę zasługuję dynamiczny wzrost wywozu do Chin (o 14%), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ponad 68%) oraz Republiki Korei (o 36%).

W przekroju towarowym najszybszy wzrost utrzymał się w eksporcie artykułów rolno-spożywczych (o 11,5%, do 16,4 mld euro) oraz produktów chemicznych (o 7,9% do 18,3 mld euro). Szybciej niż przeciętnie wzrósł także eksport dominujących w polskim handlu zagranicznym wyrobów elektromaszynowych – o 6,5% do 50,1 mld euro.

Więcej informacji:

http://www.mg.gov.pl/Analizy+i+prognozy/Analizy+z+obszaru+handlu+zagranicznego

Reklama
Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama