Inwestycje w branży obróbki metali wyhamowane przez pandemię

Inwestycje w branży obróbki metali wyhamowane przez pandemię Pixabay

Z badania Siemens Financial Services w Polsce wynika, że w trakcie pandemii co piąte przedsiębiorstwo z branży obróbki metali zwiększyło automatyzację procesów produkcji, a podobna liczba firm (23%) podniosła również nakłady na odnowienia parku maszyn i urządzeń. Taka sytuacja świadczy jednak o tym, że skala inwestycji w tym sektorze jest mniejsza niż przed wybuchem zarazy.

Mimo trwającej pandemii 23% firm z branży obróbki metali zwiększyło nakłady na odnowienia parku maszyn i urządzeń, a 19% także częstotliwość samych odnowień. Jednocześnie 21% ankietowanych podniosło automatyzację. Nieco więcej producentów planuje też inwestować w te obszary również w najbliższych miesiącach – zwiększyć nakłady na park MiU chce aż 30%, a 27% planuje podnieść automatyzację.

Mniejszy odsetek firm inwestujących w automatyzację i odnowienia parku maszyn i urządzeń

W porównaniu do sytuacji przed wybuchem pandemii Covid-19, odsetek firm inwestujących w automatyzację i odnowienia parku MiU zmniejszył się. W dużej mierze może to być spowodowane spadkami w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Poprawa koniunktury krajowej spowoduje zapewne ponowny wzrost inwestycji. Nie bez znaczenia jest również kondycja gospodarek europejskich, ponieważ aż 74% badanych firm z tej branży eksportuje swoje produkty. Przedsiębiorcy nie powinni jednak zwlekać z inwestycjami zbyt długo, ponieważ znacząco przekłada się to na ich zdolność do konkurowania, co odzwierciedla wynik sub-indeksu MiU dla branży obróbki metali – powiedział Tomasz Kukulski, prezes zarządu Siemens Financial Services w Polsce.

Co więcej, aktualny pomiar branżowego wskaźnika konkurencyjności Siemens Financial Services w Polsce (indeksu MiU) wskazuje na niższą ocenę zdolności do konkurowania firm obrabiających metale. Subindeks MiU dla tej branży wynosi 41,57 pkt, co znaczy, że w porównaniu z pomiarem marcowym, zrealizowanym jeszcze przed wybuchem pandemii, obniżył się o 13,51 pkt (z 55,08 pkt).

Liczna część przedstawicieli producentów zajmujących się obróbką metali odnotowała w czasie pandemii też spadek sprzedaży krajowej – informuje o tym aż 39% ankietowanych. Na tym samym poziomie wyniki utrzymało 43% firm. O wzroście sprzedaży informuje z kolei 12% badanych. Na dodatek w najbliższych miesiącach wzrostów w tym obszarze spodziewa się 24% ankietowanych, a spadki przewiduje 26%.

Nieco lepiej jest w przypadku eksportu. O spadkach informuje podobna liczba firm (39,2% ), jednak więcej ankietowanych odnotowało wzrost sprzedaży zagranicznej – 23%. W najbliższej przyszłości dalszych wzrostów w tym zakresie spodziewa się 35%, a spadków 20%. Ponadto w badanym okresie 17% firm z tej branży zwiększyło również dywersyfikację rynków zbytu, a u 16% ta dywersyfikacja się zmniejszyła.

Przedsiębiorcy z branży obróbki metali najczęściej finansują inwestycje w maszyny i urządzenia ze środków własnych (45%). Niewiele mniej firm (40%) dywersyfikuje źródła finansowania, korzystając jednocześnie z wypracowanych zysków oraz leasingu, kredytu lub dotacji. W całości ze środków zewnętrznych inwestuje 15% przedsiębiorstw. Jednocześnie warto zaznaczyć, że 8% ankietowanych z tej branży wskazało, iż w czasie pandemii wzrósł udział finansowania zewnętrznego w ich firmie, natomiast dalszych wzrostów tego udziału w kolejnych miesiącach spodziewa się 16% respondentów.

Środki na rozwój kluczowych obszarów przedsiębiorstw

Z badania Siemens Financial Services w Polsce wynika, że firmy, które dywersyfikują źródła finansowania zdecydowanie częściej inwestują w kluczowe obszary rozwoju. Automatyzację procesów produkcji zwiększyło w trakcie pandemii ponad 34% przedsiębiorstw dywersyfikujących źródła finansowania, a prawie co drugie (47,4%) planuje podnieść automatyzację w najbliższych miesiącach. W przypadku firm, które wykorzystują tylko środki własne było to niecałe 12%.

Podobna zależność występuje także w obszarze odnowień parku maszyn i urządzeń. W najbliższych miesiącach inwestycje planuje blisko 45% podmiotów dywersyfikujących źródła finansowania, 40% przedsiębiorstw korzystających wyłącznie ze środków zewnętrznych i 16,3% badanych, którzy inwestują tylko z wypracowanych zysków.

Okres pandemii w znaczący sposób wpłynął także na podejście przedsiębiorców do kupowanych MiU. Jak wynika z naszego badania, wzrósł odsetek firm, które chcą inwestować tylko w nowe maszyny. W marcu, tuż przed wybuchem pandemii, w takie urządzenia planowało inwestować niecałe 43%., gdy obecnie jest to już ponad 71% firm z branży obróbki metali. To bardzo ważna wiadomość, ponieważ przede wszystkim najnowsze technologicznie MiU dają przewagę na rynku i pomagają budować konkurencyjność. Przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką metali, w przypadku których większość badanych rywalizuje o klienta również na rynkach zagranicznych, mają tego coraz większą świadomość – podsumowuje Anita Grygorowicz, szef Zespołu Vendorskiego w Siemens Financial Services w Polsce.

Źródło: Siemens Financial Services

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę