Jak bezpiecznie wydobywać węgiel

Reklama
Reklama

Główny Instytut Górnictwa podpisał z Europejską Komisją Gospodarczą Narodów Zjednoczonych porozumienie w sprawie powstania Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla. W imieniu wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego porozumienie podpisał sekretarz stanu w MG Jerzy Pietrewicz 30 października 2015 r. w Genewie.

Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla (ICE-CMM, International Centre  of  Excellence on Coal Mine Methane) jest szansą dla rozwoju międzynarodowej współpracy w obszarze problematyki metanowej oraz transferu polskiego know-how. Centrum zacznie działać od 2016 r. w Głównym Instytucie Górnictwa pod auspicjami Grupy Eksperckiej ds. Metanu z Kopalń Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (UNECE, United Nations Economic Commission for Europe).

Zadaniem powołanej organizacji będzie wspieranie działań, mających na celu upowszechnianie najlepszych praktyk związanych ze zmniejszaniem emisji metanu i jego wykorzystaniem w sposób ekonomicznie, opłacalny oraz społecznie akceptowalnych praktyk stosowanych w kopalniach węgla kamiennego. Gromadzone będą, między innymi, informacje dotyczące studiów przypadków i doświadczeń w zakresie zarządzania metanem z kopalń z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

W odpowiedzi na potrzeby krajów członkowskich UNECE prowadzone będą też projekty badawcze podejmowane przy współpracy z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, przemysłem i innymi zainteresowanymi stronami. Centrum organizować będzie również szkolenia i wizyty specjalistów w dziedzinie metanu z kopalń, które pomogą w upowszechnianiu najlepszych praktyk.

Reklama

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Reklama
Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama