KGHM Polska Miedź. Wzrost skorygowanej EBITDA o ponad 1 mld zł

KGHM
Reklama
Reklama

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź w 2017 roku przekroczyła 20 mld zł przychodów osiągając wzrost skorygowanej EBITDA o ponad 1 mld zł i zysk netto w wysokości 1,5 mld zł.

- Rok 2017 był okresem znaczącego usprawnienia działalności operacyjnej w kraju i zagranicą, przy utrzymaniu stabilnego poziom kosztów podstawowej działalności produkcyjnej. Odnotowaliśmy zysk netto na poziomie 1,5 mld zł w porównaniu ze stratą w wysokości 4,4 mld zł w 2016 r., która była spowodowana odpisami z tytułu utraty wartości aktywów – powiedział Rafał Pawełczak, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Reklama

Spadek skonsolidowanych przychodów o 2% r/r w czwartym kwartale br. odzwierciedla przede wszystkim niższy o 13% wolumen sprzedaży miedzi płatnej co odpowiada zrealizowanej w 2016 r. incydentalnej sprzedaży przez KGHM Polska Miedź S.A. własnego koncentratu miedzi, a która nie była realizowana w roku 2017. Wpływ niższych wolumenów został częściowo skompensowany, głównie przez wzrost notowań miedzi o ponad 1500 USD/t (+29% r/r), przy jednoczesnym osłabieniu kursu USD/PLN o 11% r/r. Z perspektywy całego roku przychody grupy wzrosły o 6% będąc głównie wynikiem wzrostu notowań miedzi o 27%, wolumenu sprzedaży miedzi niższego o 9% oraz kursu USD/PLN niższego o 4%.

Produkcja miedzi płatnej grupy KGHM Polska Miedź była w czwartym kwartale niższa r/r o 8%, przede wszystkim w efekcie spadku o 10% produkcji KGHM Polska Miedź S.A. spowodowanym awaryjnym przestojem Huty Miedzi Głogów. Wynik ostatniego kwartału roku przełożył się na niższą o 3% całoroczną produkcję miedzi płatnej w grupie.

Reklama

Kopalnia Sierra Gorda w czwartym kwartale kontynuowała eksploatację części złoża o niższej zawartości molibdenu co przełożyło się produkcję tego metalu na poziomie 3,3 mln funtów (dla 55% udziałów), co stanowi wzrost o 14% r/r. W ujęciu rocznym Sierra Gorda wyprodukowała 19,7 mln funtów molibdenu, o 61% więcej niż w roku 2016 (dla 55% udziałów).

Skorygowana skonsolidowana EBITDA i w czwartym kwartale 2017 r. była niższa o niecałe 3% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (z 1 515 mln zł do 1 476 mln zł). Był to przede wszystkim efekt spadku EBITDA KGHM Polska Miedź S.A. o 196 mln zł ze względu na niższą sprzedaż miedzi, oraz pogorszenia EBITDA pozostałych segmentów o 40 mln zł, w sytuacji gdy wyniki EBITDA KGHM International oraz Sierra Gorda (55%) wzrosły odpowiednio o 31 mln zł (+14% r/r) i 166 mln zł (x3,55 r/r) głównie na tle wyższych notowań metali oraz poprawy parametrów produkcyjnych. Skorygowana EBITDA Grupy KGHM Polska Miedź S.A. w całym 2017 roku wzrosła o blisko 1,1 mld zł (+23% r/r) w czym największy udział miała poprawa wyników KGHM Polska Miedź S.A. o 609 mln zł i Sierra Gorda (55%) o 420 mln PLN.

Skonsolidowany wynik netto w czwartym kwartale wyniósł -134 mln zł i był obciążony łącznym wynikiem netto przeprowadzonych testów na utratę wartości w wysokości -310 mln zł, porównaniu do wyniku netto w IV kwartale 2016 r. na poziomie -5 078 mln zł, który zawierał -5 321 mln zł łącznych opisów aktualizujących netto.

W perspektywie całorocznej wynik netto osiągnął 1 525 mln zł, w porównaniu do straty w wysokości 4 449 mln zł w 2016 r. Dług netto na koniec roku wyniósł 6 577 mln zł (1 889 mln USD), a jego stosunek do skorygowanego wskaźnika EBITDA spadł do 1,3 z poziomu 1,6 na koniec roku 2016.

Źródło: KGHM

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama