KIKE i Huawei razem dla rozwoju energetyki rozproszonej

Klastry energii i Huawei dla rozwoju energetyki rozproszonej Huawei

Branża energetyczna z roku na rok rozwija się nie tylko w Polsce, ale także na świecie. W przypadku Polski szansą na przyspieszenie rozwoju regionów w oparciu o OZE mogą być tzw. klastry energii.

 

Klastry energii zwiększają konkurencyjność, innowacyjność i efektywność ekonomiczną

Według Oksfordzkiego Centrum Badań nad Popytem Energetycznym zwiększona efektywność energetyczna jest jednym z najlepszych sposobów na złagodzenie negatywnych zmian klimatycznych. Jednym z narzędzi służących do realizacji tego ambitnego celu są klastry energii. Idee tę od lat wspiera Krajowa Izba Klastrów Energii, która zyskała właśnie nowego partnera. 17 marca 2021 r. w poczet członków wspierających organizacja przyjęła Huawei Polska. Współpraca ma na celu wsparcie Izby w realizacji zadań statutowych oraz działanie na rzecz transformacji energetycznej Polski.

Zadaniem klastrów energii jest zwiększenie konkurencyjności, innowacyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki oraz poprawa środowiska naturalnego. Inwestycje w energetykę odnawialną to bowiem jedna z głównych dróg do dekarbonizacji. Systemy magazynowania energii już w najbliższej przyszłości staną się z kolei jednym z kluczowych czynników umożliwiających rozwój gospodarki niskoemisyjnej.

Magazynowanie "zielonej energii"

Zdolność odnawialnych źródeł energii do integracji z lokalnymi sieciami elektroenergetycznymi doprowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na magazyny energii, a rynek rozwiązań Energy Storage System (ESS) stanie się strategiczny dla utrzymania tempa rozwoju. Dzięki magazynowaniu "zielonej energii" OZE będą mogły w pełni zastąpić energetykę opartą na węglu.

Dzięki systemom ESS w klastrach energii zużycie energii elektrycznej może być optymalnie dopasowane do jej wytwarzania. Równowaga w sieciach elektroenergetycznych jest niezbędna, żeby utrzymać stabilne i bezpieczne dostawy. Magazynowanie energii może ustabilizować wahania popytu i podaży energii, umożliwiając oszczędzanie nadmiaru energii elektrycznej w różnych okresach.

Źródło: Huawei

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę