Kolejny krok Sandvik Coromant ku realizacji celów klimatycznych

Kolejny krok Sandvik Coromant ku zerowej emisji Sandvik Coromant

Jako część Sandvik Group, firma Sandvik Coromant, specjalizująca się w obróbce wiórowej metali, zaangażowała się na rzecz osiągnięcia wkrótce redukcji emisji w skali całej organizacji, zgodnie z naukowymi wytycznymi inicjatywy Science Based Target (SBTi). Cele Sandvik Coromant w zakresie zrównoważonej działalności biznesowej, zgodne z celami wyznaczonymi Przez porozumienie Paryskie i agendę ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), zostały ustalone na podstawie kryteriów SBTi w ramach zaangażowania organizacji na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wdrożenia odpowiedzialnej produkcji. 

We współpracy ze światową organizacją non-profit CDP, inicjatywą United Nations Compact, Światowym Instytutem Zasobów (WRI) oraz Światowym Funduszem na Rzecz Przyrody (WWF), inicjatywa SBTi wyznacza i promuje najlepsze praktyki w zakresie redukcji emisji i wyznaczania celów zerowych emisji netto zgodnie z wiedzą naukową dotyczącą klimatu. Inicjatywa współpracuje z firmami i wspiera je w podejmowaniu niezbędnych kroków w celu redukcji emisji dwutlenku węgla oraz odniesienia środowiskowych, finansowych i biznesowych korzyści, jakie wynikają z realizacji uzasadnionych naukowo celów klimatycznych. Za sprawą SBTi powstał również pierwszy światowy standard Net-Zero dla korporacji, za sprawą którego firmy dążące do poziomu net-zero mają podjąć działania zmierzające do osiągnięcia poziomu net-zero w skali globalnej do roku 2050. 

Jako część Sandvik Group, firma Sandvik Coromant najpierw zobowiązała się do wyznaczenia celów zgodnych z kryteriami SBTi w grudniu 2021 r., rozpoczynając tym samym proces rygorystycznej walidacji, w ramach którego SBTi wspierała zespół w aktualizowaniu wyznaczonych celów. Obecnie, po uzyskaniu zatwierdzenia od SBTi, firma Sandvik Coromant pracuje nad realizacją kilku skorygowanych celów w zakresie zachowania równowagi ekologicznej.

Po pierwsze, organizacja zobowiązała się do osiągnięcia poziomu net-zero. W kontekście poziomu net-zero wyróżnia się trzy zakresy emisji gazów cieplarnianych. Firma Sandvik Coromant planuje osiągnięcie poziomu net-zero dla pierwszych dwóch zakresów, które dotyczą emisji wytwarzanych bezpośrednio w toku działalności Sandvik Coromant oraz powstających pośrednio podczas ogrzewania i zasilania, do roku 2035. Firma zamierza także osiągnąć poziom net-zero dla trzeciego zakresu emisji, czyli powstających wskutek działalności poza obiektami firmy, np. podczas produkcji surowców lub w następstwie działalności sieci dostawców, do roku 2050.

Sandvik Coromant pracuje również nad osiągnięciem poziomu obiegowej gosporarki zasobami powyżej 90% do roku 2030. Ma się to tego przyczynić program odkupu zużytych narzędzi węglikowych do recyklingu, który stanowi ważną część strategii firmy na rzecz gospodarki obiegowej. Trzeci cel firmy w zakresie zrównoważonej działalności biznesowej dotyczy bezpośrednio ludzi i polega na zobowiązaniu, zgodnie z którym do roku 2030 kobiety będą stanowić jedną trzecią członków kadry zarządzającej w Sandvik Coromant.

– Zaangażowanie w realizację uzasadnionych naukowo celów to kluczowa część naszej strategii zrównoważonego rozwoju – mówi Patrik Eurenius, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i EHS w Sandvik Coromant. – Rozpoznawalność inicjatywy SBTi rośnie wykładniczo w ostatnich latach. Gdy dołączyliśmy do inicjatywy po raz pierwszy, w tym samym czasie uczyniło to około 3 tys. innych firm. Obecnie ta liczba jest ponad dwukrotnie większa. Ponieważ coraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę z tego, co może czekać naszą planetę w przyszłości, i chce działać na rzecz zmian, zatwierdzenie uzyskane od SBTi będzie zyskiwać na znaczeniu.

Firma Sandvik Coromant poczyniła już duże postępy w realizacji swoich celów zachowania równowagi ekologicznej, zmniejszając o połowę emisje dwutlenku węgla zaliczane do dwóch pierwszych zakresów w porównaniu z rokiem 2019. 

Od pewnego czasu cele zrównoważonego rozwoju są częścią naszej praktyki – dodaje Eurenius. – Dzięki zatwierdzeniu od SBTi dysponujemy dowodem naszego zaangażowania, aby móc dokonywać jeszcze dalej idących zmian w produkcji. Chcemy wspierać każdego – klientów, współpracowników, partnerów i akcjonariuszy – w przechodzeniu na zrównoważoną produkcję. Teraz dzięki wsparciu nauki stanie się to dla nas łatwiejsze.

Aby dowiedzieć się więcej o celach Sandvik Coromant związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz w jaki sposób firma wspiera koncepcję Manufacturing Wellness w całym łańcuchu dostaw, odwiedź naszą witrynę internetową. 

Źródło: Sandvik Coromant

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę