Liczba „inteligentnych” przedsiębiorstw podwoiła się od 2017 r.

Skanska

Firma Zebra Technologies przedstawiła wyniki badania „Indeks Inteligentnych Przedsiębiorstw”. Jest to globalna analiza mierząca, na jakim etapie znajdują się firmy na drodze do „inteligentnego przedsiębiorstwa”. Pojęcie to oznacza podmiot, który łączy świat fizyczny i cyfrowy, wdrażając innowacyjne rozwiązania na podstawie wniosków wyciąganych w czasie rzeczywistym.

Liczba firm definiowanych jako „inteligentne przedsiębiorstwa”, które przekroczyły 75 punktów w ogólnym indeksie, podwoiła się do 10% w 2018 r. Indeks mierzy, w jakim stopniu współczesne podmioty gospodarcze spełniają kryteria inteligentnego przedsiębiorstwa. Obrazuje zwiększenie liczby wdrożeń i inwestycji w Internet Rzeczy (IoT), przedstawiając dynamikę wzrostu liczby implementacji w miarę spadku oporu prowadzących biznes. Przedsiębiorcy coraz powszechniej uznają rozwiązania IoT za kluczowy czynnik przyszłego rozwoju.

Technologie przekształcają formułę, w ramach której działa biznes, a dane gromadzone w czasie rzeczywistym dostarczają istotnych informacji pracownikom pierwszej linii, co umożliwia im optymalizowanie prowadzonych działań – powiedział Tom Bianculli, główny dyrektor ds. technologii w firmie Zebra Technologies. – Z naszego dorocznego indeksu wynika, że firmy coraz częściej dostrzegają wartość strategii IoT i w przyszłości planują dokonywać więcej wdrożeń i inwestycji.

Najważniejsze wyniki badania

• Inwestycje w IoT rosną, a opór przed jego wdrożeniem maleje. W firmach, które wzięły udział w sondażu, roczne wydatki na IoT wzrosły o 4%. Aż 86% firm szacuje, że liczba ta wzrośnie w ciągu przeciągu dwóch lat, a niemal połowa przewiduje wzrost inwestycji o 11-20%. Ponieważ pracownicy stają się bardziej otwarci na nowe technologie, liczba firm, które oczekują oporu wobec swoich planów IoT, spadła z 75% w 2017 r. do 64% w tym roku.

• Przedsiębiorstwa zwiększają wydajność dzięki wnioskom wyciąganym w czasie rzeczywistym. Ponad połowa ankietowanych (52%) z całego świata mówi, że informacje z ich rozwiązań IoT są udostępnianie pracownikom w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego. Oznacza to wzrost o 37% w porównaniu z zeszłorocznym indeksem, podkreślając rosnące zapotrzebowanie na procesy mobilne, które umożliwiają przepływ informacji wśród pracowników. Ponadto 2/3 respondentów stworzyło plan organizacji i analizy danych, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Analityka czasu rzeczywistego (66%) i bezpieczeństwo (63%) były wskazywane jako dominujące elementy firmowego planu zarządzania danymi. Prawie połowa (47%) respondentów w regionie EMEA twierdzi, że informacje z ich rozwiązań IoT są udostępniane pracownikom w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego. Oznacza to wzrost o 19% w porównaniu z zeszłorocznymi wynikami z regionu EMEA. Godne uwagi jest to, że organizacje z regionu EMEA udostępniają pracownikom pierwszej linii dane, które umożliwiają podejmowanie konkretnych działań – 27% respondentów z regionu twierdzi, że dostarczają takich informacji pracownikom pierwszej linii. Odzwierciedla to zapotrzebowanie na innowacje, technologie i możliwość bieżącego dostępu do aktualnych danych przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

• Bezpieczeństwo wysoko na liście priorytetów przedsiębiorstw. Firmy przyjmują bardzo rozważne podejście do stosowania standardów bezpieczeństwa w swoich rozwiązaniach IoT. Indeks pokazuje 18-procentowy wzrost liczby firm, które stale monitorują poziom bezpieczeństwa Internetu Rzeczy, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony i rzetelność danych.

• Firmy w większym stopniu polegają na ekosystemie rozwiązań. Aż 40% firm twierdzi, że zarządza całym środowiskiem IoT we współpracy ze strategicznym partnerem, co oznacza wzrost o 21% w porównaniu z 2018 r. Ta zależność od specjalistycznej wiedzy stron trzecich w zakresie zarządzania procesami IoT, przypominająca sposób, w jaki platforma Savanna firmy Zebra wspomaga jej klientów i partnerów, jest kluczowym sygnałem, że przedsiębiorstwa są zdecydowane przyspieszyć wprowadzanie rozwiązań do inteligentnego przetwarzania danych oraz wdrożenia IoT.

Źródło: Zebra Technologies

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę