Mechanizm przesuwu oraz łączniki od Elesy+Ganter

Mechanizm przesuwu oraz łączniki od Elesy+Ganter Elesa+Ganter

Moduł Younga jest używany do określenia właściwości sprężystości ciał, a jego wielkość pomaga ustalić, jak dużym siłom rozciągającym można poddać dane ciało, bez ryzyka jego odkształcenia plastycznego (trwałego wydłużenia). Urządzenia wyznaczające moduł Younga stosuje się m.in. w laboratoriach, stanowiskach badawczych czy przy nastawach elementów dozujących w liniach produkcyjnych dedykowanych do pakowania różnego typu materiałów. W niniejszym artykule przedstawiamy, w jaki sposób można skonstruować stanowisko z modułem Younga przy pomocy elementów firmy Elesa+Ganter.

Powiązane firmy

Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.

Moduł Younga to inna nazwa modułu sprężystości wzdłużnej. Jest to iloraz naprężenia normalnego i odkształcenia linowego w danych warunkach. W prawie Hooke`a stanowi współczynnik proporcjonalności pomiędzy odkształceniem a naprężeniem. 

Opisywane niżej stanowisko umożliwia wyznaczanie stałych sprężystości szerokiej gamy materiałów, m.in. ceramicznych, metalicznych oraz kompozytowych. Jest wykorzystywane do wyznaczania modułu Younga oraz liczby Poisson’a, dla materiałów po procesie konsolidacji (spiekanie swobodne, spiekanie ciśnieniowe).

Stanowisko do wyznaczania modułu Younga
Stanowisko do wyznaczania modułu Younga

Moduł Younga oraz liczbę Poisson’a badanych materiałów wyznacza się na podstawie wartości prędkości fali podłużnej i poprzecznej oraz gęstości materiału. Prędkość fal ultradźwiękowych podłużnej i poprzecznej wyznacza się w oparciu o zmierzoną grubość próbki oraz czasu przejścia przez nią impulsu ultradźwiękowego. 

Urządzenie do zadania impulsu ultradźwiękowego na daną próbkę
Urządzenie do zadania impulsu ultradźwiękowego na daną próbkę

W celu przeprowadzenia badań właściwości sprężystych materiałów konieczne jest zapewnienie odpowiedniego ułożenia próbek i głowic ultradźwiękowych oraz dobrego kontaktu pomiędzy powierzchniami głowic nadawczych, odbiorczych a powierzchniami próbek. W tego typu badaniach istotne jest także odpowiednie przygotowanie powierzchni próbek badanych materiałów zarówno pod kątem chropowatości, jak i równoległości.

– W wykonywaniu tego typu pomiarów niesłychanie istotna jest jakość i precyzja elementów składających się na stanowisko badawcze. W Elesa+Ganter przykładamy do tego bardzo duże znaczenie. Dlatego nasze standardowe elementy są gwarancją precyzji, niezawodności, ale też projektujemy je tak, by ułatwiać korzystanie z nich i upraszczać montaż – powiedział Filip Granowski, dyrektor zarządzający Elesa+Ganter Polska.

Mechanizm przesuwu GN 291.1 oraz wskaźnik położenia DD51 wraz z kołem ręcznym GN 923.30 umożliwiają precyzyjne zamontowanie próbek pomiędzy głowicami nadawczymi i odbiorczymi.

Mechanizm przesuwu wraz ze wskaźnikiem
Mechanizm przesuwu GN 291.1 wraz ze wskaźnikiem DD51 oraz kołem ręcznym GN 923.30

Zastosowanie łączników GN 163 jako elementów bazujących oraz stopy wahliwej GN 631.5 umożliwia przeprowadzenie pomiarów na próbkach, dla których wymóg płasko-równoległości nie został spełniony. Tuleje prowadzące oraz sprężyny dociskowe zapewniają dobry kontakt pomiędzy powierzchniami głowic i powierzchniami próbek badanych materiałów.

Łączniki
Łączniki GN 163 jako bazy do zamocowania próbek badanych materiałów

Zastosowanie mechanizmu GN 291.1 pozwala na proste i szybkie zamocowanie badanych próbek w łącznikach GN 163, stanowiących podstawy bazujące. Profil kwadratowy mechanizmu zapewnia liniowe prowadzenie i zapobiega ewentualnemu skręceniu górnych elementów dociskowych.

Powyższy przykład stanowi jeden z wielu typowych zastosowań mechanizmów firmy Elesa+Ganter takich jak:

* jednostkowe stanowiska laboratoryjne i badawcze;
* nastawy elementów dozujących w liniach pakujących materiały sypkie, płynne lub gazowe;
* nastawy etykieciarek odpowiedzialnych za odpowiednie naklejenie etykiety;
* nastawy elementów układów wizyjnych, drukujących, czy automatyki, jak np. kamer, aparatów, drukarek, czujników itp.;
* i wielu innych zastosowań wymagających szybkiego ręcznego przezbrojenia.

Źródło: Elesa+Ganter

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę