ML System rozwija kompetencje kwantowe

ML System rozwija kompetencje kwantowe ML System

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał ML System kolejne dwa patenty. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania selektywnej warstwy ognioodpornej modyfikowanej nanocząsteczkami półprzewodnikowymi oraz wypełniania tą aktywną warstwą komory lub komór szyby zespolonej i szyba zespolona zawierająca tę lub te warstwy.

– Niniejsze patenty to kolejny krok do realizacji wdrożenia „nowej ery kwantowej” w naszej firmie, gdzie ważnym produktem będą szyby z aktywną warstwą kropek kwantowych, charakteryzujące się odpornością ppoż. w ramach projektu Active Glass, planowanego na ten rok – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System. Aktualnie spółka dysponuje 16 patentami, a sześć kolejnych zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie.

Rozwój technologii ML System, realizowany w ramach odrębnego działu B+R, zatrudniającego pracowników różnych specjalizacji, jest możliwy dzięki inwestycjom w najnowocześniejszy sprzęt. Spółka dysponuje urządzeniami światowej klasy, m.in. napylarką magnetronową, mikroskopem elektronowym, urządzeniami do nanoszenia warstw o grubościach atomowych techniką ALD (Atomic Layer Deposition), systemem do epitaksji czy reaktorem MOCVD.

ML System dzięki realizacji strategii „nowej ery kwantowej” zamierza osiągnąć pozycję globalnego dostawcy produktów bazujących na technologii kropek kwantowych dla szkła fotowoltaicznego, dedykowanych obiektom architektonicznym i sektorowi automotive. Flagowymi projektami rozwijanymi w ramach strategii są: QGlass i 2D Glass (uruchomione odpowiednio w 2021 r. i 2022 r.) oraz Active Glass (produkcja ruszy w 2023 r.). Spółka oczekuje, że w efekcie spełnienia założeń strategii osiągnie w 2024 r. przychody ze sprzedaży na poziomie powyżej 400 mln zł (wobec ok. 100 mln zł w 2019 r.).

Źródło: ML System

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę