MM Speakers Corner – Dyskusje o przemyśle

MM Magazyn Przemysłowy

Już po raz kolejny doświadczeni specjaliści podzielą się swoją wiedzą w zakresie nowoczesnych modeli zarządzania przedsiębiorstwem oraz kierunków rozwoju przemysłu. Taka jest właśnie idea dyskusji branżowej MM Speakers Corner, organizowanej przez czasopismo MM Magazyn Przemysłowy.

W drugim dniu targów ITM Polska (środa, 7 czerwca) na scenie zlokalizowanej w Alei Lipowej (w kompleksie czterech pawilonów: 7, 7A, 8, 8A) zorganizowane zostaną cztery dynamiczne panele dyskusyjne. Ich celem jest promocja działań wspierających polski przemysł. Spotkanie ma być inspiracją dla uczestników do rozwoju i inwestowania w nowoczesne technologie.

Powiązane firmy

Pierwszy panel rozpocznie się właśnie od analizy polskiego przemysłu. Zaproszeni eksperci m.in. zaprezentują jego słabe i silne strony oraz cele i priorytety. Poruszą także temat bariery w rozwoju gospodarczym naszego kraju. Na koniec zastanowią się nad odpowiedzią na pytanie: jak zbudować siłę polskiego kapitału napędzającego rozwój firm i gospodarki?

Drugi panel poświęcony będzie digitalizacji procesów produkcji, czyli Przemysłowi 4.0. Temat bardzo istotny i na czasie, ponieważ czwarta rewolucja przemysłowa już nadeszła. Firmy, zastanawiając się nad kierunkami rozwoju, powinny uwzględnić ten fakt w swoich strategiach i decyzjach inwestycyjnych. Zapytamy więc zaproszonych gości o to, na jakim poziomie automatyzacji są polskie przedsiębiorstwa oraz czy są branże, które najbardziej mogą zyskać na cyfryzacji procesów produkcyjnych.

W trzecim panelu skupimy się na wyzwaniach dla przemysłu, związanych z nowymi modelami zarządzania oraz ze zmianami w procesach produkcyjnych. W trakcie dyskusji poruszone zostaną tematy dotyczące kluczowych elementów rozwoju firmy i znaczenia kooperacji.

 

Ostatnia część spotkania poświęcona będzie inwestycjom w innowacje. Konkurencyjność polskich firm w coraz większym stopniu uzależniona jest od skłonności do inwestowania w nowoczesne technologie. W trakcie dyskusji sprawdzimy więc, jaki jest poziom inwestycji oraz nakłady na B&R. Zastanowimy się nad tym, czy inwestycje powinny być analizowane wyłącznie poprzez krótkoterminowy zysk. Sprawdzimy również jakie są rodzaje wsparcia inwestycyjnego i skuteczne metody pozyskiwania środków.

Uczestnikami panelów będą doświadczeni specjaliści – menedżerowie największych firm przemysłowych w Polsce. Debatę poprowadzi natomiast znany dziennikarz telewizyjny Radosław Brzózka.

AGENDA MM Speakers Corner
Targi ITM (Poznań, 07.06.2017)

Panel 1 (godz. 10.00) Polski przemysł – stan obecny i kierunki rozwoju

PKB Polski wzrosło w 2016 roku o 2,8 proc., zaś wg prognoz Banku Światowego w roku 2017, wzrost ten ma przyśpieszyć do 3,2 proc. Polska gospodarka, po spowolnieniu w 2016 r., znów przyspieszyła. Wpływ na to mają inwestycje finansowane ze środków unijnych i wzrastający poziom konsumpcji prywatnej. Wciąż jednak jest dużo niepewności co do przyszłej sytuacji gospodarczej na świecie, która będzie miała także wpływ na długookresowy wzrost gospodarczy Polski. Również musimy się zmierzyć z wieloma czynnikami wewnętrznymi, które nie generują wystarczających bodźców prorozwojowych (demografia, niski poziom inwestycji czy słaba innowacyjność firm).

 

Zakres tematyczny:

 • Polska gospodarka na tle krajów wysokorozwiniętych.
 • Największe bariery w rozwoju gospodarczym Polski.
 • Przemysł – jako motor rozwoju polskiej gospodarki.
 • Słabe i silne strony polskiego przemysłu.
 • Jak zbudować siłę polskiego kapitału napędzającego rozwój firm i gospodarki?
 • Cele i priorytety rozwoju przemysłowego Polski.

 

Lista panelistów:

 • Piotr Bogucki, właściciel, Bogucki Engineering
 • Marek Denis, dyrektor generalny, Oerlikon
 • Tadeusz Konek, prezes,Konek PSN
 • Artur Sadzik, senior manager IoT Solutions,Transition Technologies
 • Krzysztof Sieczka, dyrektor generalny, SCHUNK Intec
 • Hubert Zalewski, dyrektor zarządzający, Roehm


Panel 2 (godz. 11.30) Przemysł 4.0 - digitalizacja procesów produkcji

W nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłowych zachodzą obecne zmiany, które zrewolucjonizują sposób produkcji. Cechuje je przede wszystkim digitalizacja procesów produkcji i powstawanie szeregu połączeń wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa w ramach cyfrowych ekosystemów. Czwarta rewolucja przemysłowa już nadeszła - dlatego polskie firmy zastanawiając się nad kierunkami rozwoju powinny uwzględnić ten fakt w swoich strategiach i decyzjach inwestycyjnych.

 

 

Zakres tematyczny:

 • Na czym polega idea Przemysłu 4.0?
 • Jakie wyzwania i korzyści niesie za sobą czwarta rewolucja przemysłowa?
 • Czy są określone branże, które najbardziej mogą zyskać na cyfryzacji procesów produkcyjnych?
 • Na jakim poziomie automatyzacji są polskie przedsiębiorstwa?
 • Czy polskie firmy są gotowe do zmian związanych z czwartą rewolucją przemysłową?
 • Jakie są największe bariery w automatyzacji polskich przedsiębiorstw z sektora MSP i jak im przeciwdziałać?

 

Lista panelistów:

 • Robert Chmielewski, CEE presales solution consultant,Siemens PLM
 • Grzegorz Kraśniewski, dyrektor ds. sprzedaży, Blumenbecker
 • Jakub Malicki, consulting manager, Atos Polska
 • Tomasz Nowak, dyrektor, KUKA Poland
 • Karol Staworko, dyrektor pionu Digital Factory Motion Control, Siemens


Panel 3 (godz. 13.00) Nowe wyzwania dla przemysłu

W ostatnich latach możemy zaobserwować szereg zmian jakie dokonują się w przemyśle i jego otoczeniu. Nowe modele zarządzania oraz zmiany w procesach produkcyjnych wymagają od przedsiębiorstw przemysłowych ponownego zweryfikowania własnych strategii. Innowacje produktowe i usługowe idą w parze z innowacjami w modelach biznesowych. Istotnym zjawiskiem jest rosnące znaczenie informacji i personalizacji, ale także międzysektorowych kooperacji, w ramach których rozwijają się też innowacyjne technologie przemysłowe. Globalne firmy innowacyjne nie skupiają się już na tworzeniu od podstaw własnych rozwiązań innowacyjnych, ale inwestowaniu w projekty opracowane już prze inne podmioty – dość często funkcjonujące na zasadach startup’ów.

 

 

Zakres tematyczny:

 • Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Kluczowe elementy rozwoju firm/
 • Nowe trendy w zakresie komunikacji z klientem.
 • Razem silniejsi – znaczenie kooperacji.
 • Nowe modele biznesowe.

 

Lista panelistów:

 • Tomasz Danyluk,prezes zarządu 3DTeam/Centrum Kompetencji Metrologicznych, Centrum Kompentencji Metrologicznych
 • Rafał Kluska, CEO, Gudel
 • Jędrzej Kowalczyk, prezes, Fanuc Polska
 • Tomasz Słoboda, sales manager Laser Machinery Division, Mitsubishi
 • Marek Wzorek, prezes, igus Polska


Panel 4 (godz. 14.30) Zarządzanie firmą w oparciu o inwestycje w innowacje
Nasz przemysł koncentruje się głównie na gałęziach charakteryzujących się niskim poziomem zaawansowania technologicznego, a działające w nich firmy w większości nie dostrzegają realnych korzyści z wdrażania innowacji. Należy zdać sobie sprawę, że konkurencyjność polskich firm w coraz większym stopniu uzależniona będzie od skłonności do inwestowania w nowoczesne technologie. Tylko dzięki proinnowacyjnemu nastawieniu polskie przedsiębiorstwa będą mogły skutecznie rywalizować z globalnymi podmiotami funkcjonującymi na rynku krajowym, a także prowadzić skuteczną ekspansję na rynki zagraniczne.

 

Zakres tematyczny:

 • Poziom inwestycji polskich przedsiębiorstw oraz nakłady na B&R
 • Jakie są największe bariery dla firm z sektora MSP w inwestowaniu w nowoczesne technologie?
 • Transfer nowoczesnych technologii źródłem rozwoju firm i gospodarki.
 • Czy inwestycje powinny być analizowane w wyłącznie poprzez krótkoterminowy zysk?
 • Rodzaje wsparcia inwestycyjnego i skuteczne metody pozyskiwania środków.

 

Lista panelistów:

 • Piotr Klimczak, regionalny koordynator rynków, BZ WBK Leasing S.A.
 • Grzegorz Kominek, dyrektor sprzedaży, Chiron
 • Marcin Pławiak, manager branżowy - Automotive, TURCK
 • Kazimierz Pollak, dyrektor zarządzający, ITA
 • Witold Siemieniako, prezes, Hexagon Metrology w Polsce

 

Loteria wizytówkowa
W każdym panelu do wygrania będą trzy nagrody w ramach loterii wizytówkowej. Wystarczy zostawić swoją wizytówkę i być obecnym przy losowaniu, które będzie się odbywać na zakończenie każdego panelu.

 

 

Nagrody:

 • profesjonalny zestaw narzędzi Garant w skórzanym etui ufundowany przez firmę Perschmann Hoffmann Group
 • kompaktowy wkrętak z uchwytem na bity firmy WIHA
 • roczna prenumerata MM Magazyn Przemysłowy

-----------------

 

REGULAMIN KONKURSU „LOTERIA WIZYTÓWKOWA”

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Loteria wizytówkowa” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka Raven Media Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-439), ul. Grabiszyńska 163, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000370285, będąca czynnym płatnikiem VAT, nr NIP 897-17-67-168, REGON 021366963, kapitał zakładowy w kwocie 50 000,00 PLN (dalej zwana: „Organizatorem”).

2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i spełnia wszystkie warunki opisane w Regulaminie.

4. Uczestnikiem konkursu nie mogą być osoby zatrudnione u Organizatora ani członkowie ich rodzin.

5. Konkurs odbywa się w dniu 07 czerwca 2017 r. podczas paneli dyskusyjnych MM Speakers Corner (dalej zwanych: „Panelami”) organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu przez Organizatora konkursu.

6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie Organizatorowi wizytówki osobistej podczas trwającego panelu dyskusyjnego.

7. Po każdym z czterech paneli dyskusyjnych Komisja konkursowa reprezentowana przez dwóch przedstawicieli Organizatora dokonuje wyboru trzech najładniejszych wizytówek.

8. Warunkiem zdobycia nagrody jest:
a) obecność osoby wybranej podczas wyłonienia zwycięzcy,
b) kompletność danych na wizytówce, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, kontaktu telefonicznego, firmy (jeśli jest to wizytówka firmowa).

9. W przypadku spełnienia wszystkich powyższych wymagań Uczestnik otrzyma jeden z upominków rzeczowych ufundowanych przez partnerów imprezy. W kolejności:
a) III miejsce – prenumerata roczna MM Magazynu Przemysłowego,
b) II miejsce – wkrętak z uchwytem na bity z magazynkiem firmy WIHA o wartości nieprzekraczającej 200 zł,
c) I miejsce – Perschmann Hoffmann Group: narzędzia o wartości nieprzekraczającej 200 zł.

10. Zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w zamian za nagrody rzeczowe.

11. W razie wątpliwości związanych z interpretacją poszczególnych zapisów Regulaminu wiążącej i ostatecznej wykładni dokonuje Organizator.

12. Uczestnik biorący udział w konkursie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych obejmujące następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i przetwarzanie danych zgodnie z ww. ustawą na potrzeby Konkursu oraz we własnych celach marketingowych Organizatora oraz partnerów i sponsorów Paneli. Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz parterów i sponsorów Paneli, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,
poz. 1204 ze zm.) przesyłanych na adres poczty elektronicznej wskazany na wizytówce. Dane osobowe uczestnika biorącego udział w Konkursie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

13. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej;
b) niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane brakiem obecności podczas wyboru zwycięzcy;
c) przerwy w funkcjonowaniu akcji zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

15. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.magazynprzemyslowy.pl.

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę