Negatywne oceny koniunktury

GUS
Reklama
Reklama
Główny Urząd Statystyczny przeprowadził badanie oceny koniunktury przed polskich przedsiębiorców. Ocena ta nie wypadła najlepiej.

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu oceniany jest negatywnie, podobnie jak przed miesiącem i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dziesięciu lat. Bieżący portfel zamówień i bieżąca produkcja są nadal ograniczane. Odpowiednie prognozy są pozytywne, ale w przypadku produkcji ostrożniejsze od formułowanych w lipcu. Utrzymują się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, przewidywania w tym zakresie są bardziej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą pozostać bez zmian w stosunku do oczekiwań z lipca.

Reklama

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w sierpniu oceniany jest negatywnie, gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwunastu lat, a także w lipcu tego roku. Bieżący portfel zamówień i produkcja budowlano-montażowa oceniane są niekorzystnie, nieco gorzej niż przed miesiącem. Utrzymują się pesymistyczne oceny sytuacji finansowej. Odpowiednie prognozy są bardziej niekorzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych podobny do zapowiadanego w lipcu.

W sierpniu ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest, podobnie jak w lipcu, nadal negatywnie i gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich sześciu lat. Oceny dotyczące sprzedaży są pesymistyczne, zbliżone do zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Prognozy w tym zakresie są nieco mniej negatywne niż w lipcu. Dyrektorzy sygnalizują utrzymywanie się trudności w bieżą-cym regulowaniu zobowiązań, także prognozy w tym zakresie są negatywne, podobne do formułowanych przed miesiącem. Jednostki zapowiadają, iż wzrost cen może utrzymać się na poziomie oczekiwanym przed miesiącem.

Reklama

W sierpniu w ponad połowie badanych sekcji przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest niekorzystnie. Najbardziej pesymistycznie, gorzej niż w lipcu i przed rokiem, oceniają koniunkturę jednostki z sekcji pozostała działalność usługowa. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury, choć mniej korzystne niż w lipcu i przed rokiem, zgłaszają podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

źródło: GUS

Reklama

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama