Niewielki wzrost bezrobocia na koniec roku

Niewielki wzrost bezrobocia na koniec 2020 roku Lotos

Szacowana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w grudniu 2020 r. 6,2%, co oznacza wzrost tego wskaźnika o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z listopadem 2020 r.Szacowana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w grudniu 2020 r. 6,2%,

Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2020 r. wyniosła 1,046 mln osób i – w porównaniu do końca listopada ub.r. wzrosła o 21,1 tys. osób, czyli o 2,1%. W analogicznym okresie 2019 r. poziom bezrobocia rejestrowanego zwiększył się o 16,7 tys. osób, tj. o 2,0%.

Wzrost bezrobocia w grudniu 2020 r. jest zjawiskiem typowym dla końca roku i obserwowanym również w ubiegłych latach.

Co ważne, w żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 11%, choć był silnie zróżnicowany terytorialnie. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w wielkopolskim (3,7%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (10,1%).

Wzrost stopy bezrobocia w grudniu w porównaniu do stanu z końca listopada wystąpił w 14 województwach. W województwie małopolskim i wielkopolskim wskaźnik pozostał na tym samym poziomie. W 6 województwach miał miejsce wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego o 0,1 pkt. proc., a w 8 województwach o 0,2 pkt. proc.

Źródło: MRPiT

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę