Obudowy Hygienic Design w przemyśle spożywczym

Obudowy Hygienic Design w przemyśle spożywczym Rittal

W przemyśle spożywczym higieniczna produkcja jest absolutną koniecznością. Szczególnie w procesach otwartych maszyny i systemy sterowania, a także ich komponenty muszą być przystosowane do szybkiego i łatwego czyszczenia. Decydujący wpływ na jakość czyszczenia ma zastosowany materiał i geometryczna konstrukcja systemów produkcyjnych. Specjalnie zaprojektowane higieniczne obudowy oferują liczne zalety w porównaniu z konwencjonalnymi obudowami, aby umożliwić szybkie czyszczenie i uniknąć tworzenia się miejsc zalegania brudu.

Przestój w procesie produkcyjnym – to "najgorszy czas" dla zakładów. Każdy postój oznacza coraz niższą produktywność, a tym samym mniejsze obroty. Jednak przy produkcji o wysokich wymaganiach dotyczących higieny dłuższe okresy przerw w produkcji są związane z czyszczeniem. Na przykład w przetwórstwie mięsnym zakłady do 40% czasu przestoju wynika z procedur czyszczenia. Czas ten musi zostać zminimalizowany, aby zwiększyć produktywność – ale nie kosztem czystości i higieny, ponieważ tutaj chodzi o zdrowie, a nawet życie ludzi. 

Jednym z punktów wyjścia jest zaprojektowanie maszyn i systemów sterowania oraz związanych z nimi obudów i szaf sterowniczych w taki sposób, aby były łatwe do czyszczenia. Jednak przemysłowe obudowy ścienne i szafy sterownicze nie są w pełni przystosowane dla szybkiego, łatwego  czyszczenia a przede wszystkim higienicznego. Otwarte łączenia utrudniają czyszczenie, są drzwi z uszczelkami na zewnątrz są wylęgarnią zarazków. Poziome powierzchnie, po których woda nie może prawidłowo spływać, także stwarzają warunki do zatrzymywania się zanieczyszczenia.

Normy międzynarodowe

Wysokie standardy higieny w produkcji żywności i napojów, w pomieszczeniach czystych lub w przemyśle chemicznym stanowią poważne wyzwanie dla producentów. Wytyczne obejmują linię maszynową 2006/42/WE, która weszła w życie w Europie w dniu 1 stycznia 2006 r., a także dodatkowe aktualne normy dotyczące wymagań higienicznych dla maszyn i urządzeń, takie jak EN 1672-2 i EN ISO14159. Dla przetwórców żywności wiążące jest między innymi rozporządzenie UE 852/2004 w sprawie higieny żywności. W przepisach tych określono wymagania dotyczące maszyn do przetwarzania żywności i podano wytyczne dotyczące projektowania maszyn higienicznych. Ponadto w 1989 r. powstała European Hygienic Engineering and Design Group ("EHEDG") w celu wspierania standardów higieny podczas produkcji i pakowania żywności. Jest to stowarzyszenie dostawców dla sektora produkcji żywności, firm przetwórstwa spożywczego, instytutów badawczych i instytucji zdrowia publicznego. Rittal współpracuje z tą organizacją od 2008 roku.

Higiena a higieniczna konstrukcja

Przy tych wszystkich standardach i wytycznych higieniczna konstrukcja oznacza przede wszystkim jedno: wszystko, co może mieć kontakt z żywnością, musi być łatwe i proste do czyszczenia - od maszyny po szafę sterowniczą. Przede wszystkim ważne jest, aby unikać martwych przestrzeni, wszelkiego rodzaju podcięć i połączeń bez promienia, ponieważ pozostałości produkcyjne i brud mogą się w nich gromadzić, co z kolei tworzą idealną pożywkę dla bakterii i zarazków. Z tego samego powodu powierzchnie z wgłębieniami, takie jak odsłonięte gwintowane połączenia śrubowe, łebki z wewnętrznym sześciokątem lub Torx, są niedozwolone. Narożniki i przejścia muszą być gładkie, bezszwowe i starannie zaokrąglone. Aby uniknąć rozbryzgów wody na powierzchniach obudów i szaf sterowniczych w obszarach natryskowych lub mokrych, powinny one mieć nachylone powierzchnie drenażowe.

 

Obudowa Hygienic Design

 

Specjalnie zaprojektowane obudowy Rittal Hygienic Design (HD) w pełni spełniają te wysokie wymagania higieniczne. Oprócz skrzynek zaciskowych i kompaktowych obudów w popularnych rozmiarach, które są dostępne z magazynu, Rittal posiada kompleksowe portfolio produktów, od szaf systemowych po obudowy obsługi do bezpiecznego przechowywania sprzętu elektrycznego do sterowania linią produkcyjną. Rittal oferuje również higieniczną obudowę ochronną do przechowywania gaśnic w tych obszarach. Całkowicie nowy jest również higienicznie zaprojektowany wymiennik ciepła powietrze/woda, dla bezpiecznego chłodzenia obudów i szaf.
Podczas budowy skrupulatnie zadbano o spełnienie wymagań, przepisów i wytycznych branży spożywczej. Wszystkie części zewnętrzne są w całości wykonane ze stali nierdzewnej, która osiąga wysoki poziom odporności na chemikalia oraz środki czyszczące i dezynfekujące.

 

Obudowa Hygienic Design do gaśnic

 

Dach kompaktowych szaf sterowniczych HD, który jest odchylony do przodu o 30° zgodnie z wytycznymi EHEDG, niezawodnie zapobiega pozostawaniu obiektów na powierzchni, umożliwia szybki spływ cieczy, a także zapewnia dobrą widoczność, nawet przy wyższych obudowach. Ponadto dach z krawędzią ociekową bezpiecznie odprowadza wodę z obudowy i chroni górną część uszczelki drzwi. Ponadto układ drzwi ma nachylenie 10° dookoła co zapobiega osadzaniu się wypłukanych pozostałości na drzwiach obudowy podczas czyszczenia i tworzenia tzw. gniazd brudu.

 

Zamknięcie obudowy Hygienic Design

 

Szczególną zaletą rozwiązań HD jest uszczelnienie. Zamiast poliuretanu (pianki PU) stosuje się silikon, który jest bardziej odporny na środki czyszczące. Uszczelki HD mają kolor niebieski i dzięki temu wyraźnie wyróżniają się na tle żywności. W najgorszym przypadku, w przypadku uszkodzenia mechanicznego, natychmiast wyróżniają się jako ciało obce w przetwórstwie spożywczym. Ponieważ każda uszczelka jest łatwo wymienna, a bezpiecznie włożona dokładnie uszczelka drzwi i ściany, tak że jest aż na zewnątrz, gwarantowane jest maksymalne i bezpieczne uszczelnienie bez jakichkolwiek szczelin. 

Uszczelnienie obudowy Hygienic Design

 

Obudowy spełniają klasy ochrony IP 66 zgodnie z IEC 60 529, a także klasę ochrony NEMA 4X i dlatego są chronione przed rozpryskami i strumieniem wody. Można je łatwo czyścić za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Oczywiście, aby móc szybko i łatwo wyczyścić zakład produkcyjny, każda pojedyncza część systemu musi spełniać wymagania higieniczne. Dlatego Rittal oferuje szeroką gamę akcesoriów HD, które również spełniają te wysokie wymagania.

Szeroka gama akcesoriów

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi dopuszczalne jest przykręcanie szafek bezpośrednio do ściany za pomocą uszczelki. Jeśli uszczelka w górnej części jest tylko nieznacznie uszkodzona, czasami może upłynąć dużo czasu, zanim zanieczyszczona ciecz będzie widoczna lub uszkodzenie zostanie wykryte. Trwałe i bezpieczne uszczelnienie obudów do ściany pozostaje problemem. Dlatego zaleca się stworzenie odpowiedniej przestrzeni za obudową do czyszczenia. Uchwyty utrzymujące dystans od ścian HD firmy Rittal  zapewniają one wystarczającą ilość miejsca za obudową, aby regularnie czyścić wszystkie zabrudzenia za pomocą urządzenia czyszczącego.

Podłogi takich obszarów produkcyjnych są często lekko nachylone, aby umożliwić spływanie wody czyszczącej do odpływu. Higieniczne mocowanie obudów i szaf wymaga zatem pewnego dostosowania do takich nachyleń podłoża. Nachylenie podłoża do 10° można łatwo skompensować za pomocą nóżek poziomujących HD, które mają zakres poziomowania 55 mm. Również w tym przypadku czas czyszczenia został zminimalizowany dzięki całkowicie zakrytym i trwale uszczelnionym gwintom.

Dławiki kablowe HD można czyścić znacznie łatwiej, a tym samym bardziej ekonomicznie w porównaniu z konwencjonalnymi połączeniami śrubowymi, nawet za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Zewnętrznie gładka i zamknięta powierzchnia skutecznie zapobiega osadzaniu się szkodliwych mikroorganizmów. Dostępne są dla kabli o średnicach od 3 do 17 mm.

Gdy wymagane jest chłodzenie 

Jeśli obciążenia cieplne muszą zostać  rozproszone z powodu wysokiej mocy wbudowanych komponentów elektrycznych, Rittal oferuje wydajne koncepcje chłodzenia cieczą dla swoich szaf sterowniczych, które spełniają wysokie wymagania higieniczne. Najbardziej higienicznym rozwiązaniem chłodzącym jest klimatyzacja szafy sterowniczej z wymiennikami ciepła powietrze/woda. Jeśli nie jest dostępny system wody chłodzącej, niezbędne zaopatrzenie w wodę chłodzącą dla poszczególnych wymienników ciepła, może być realizowane, centralnie lub zdecentralizowanie, za pomocą systemów chłodzenia, które można skonfigurować poza procesem otwartym. Jednorazowe koszty nabycia skraplaczy ciepła, chłodnic i rurociągów są zwykle nieco wyższe w przypadku mniejszych systemów niż koszty klasycznych ściennych agregatów chłodniczych. Systemy wymienników ciepła, które są pierwszym wyborem, szybko się zwracają dzięki zmniejszonej obsłudze i niższym kosztom energii. Oprócz wymienników ciepła powietrze/woda z obudowami ze stali nierdzewnej, Rittal oferuje specjalne higieniczne wersje w klasach mocy 650 i 1250 W. 

Kompletne rozwiązanie dla optymalnych procesów

Produkty HD są odporne na wpływy środowiska, takie jak brud lub środki czyszczące, można je łatwo i szybko czyścić, a tym samym bezpośrednio zwiększyć wydajność produkcji. Ponadto Rittal oferuje również  szeroką gamę akcesoriów do wewnętrznej rozbudowy obudów HD, a także systemów szyn zbiorczych dla różnych zakresów mocy dla bezpiecznej i zgodnej ze standardami dystrybucji zasilania w obudowach HD.

Rozpraszanie ciepła nad wodą

Klimatyzacja szaf sterowniczych z chłodzeniem wodnym jest bardzo wydajna – zwłaszcza jeśli w zakładzie produkcyjnym znajduje się już centralne zaopatrzenie w wodę chłodzącą. Nowe wymienniki ciepła powietrze/woda w higienicznej konstrukcji Rittal idealnie nadają się do przemysłu spożywczego, w którym wymagania higieniczne są bardzo wysokie.

Ze względu na wyższą pojemność cieplną wody w porównaniu z powietrzem, chłodzenie cieczą może łatwo rozproszyć nawet duże ilości ciepła. Szczególnie w środowisku przemysłowym często istnieje centralne źródło wody chłodzącej, które można wykorzystać do klimatyzacji szafy sterowniczej. Wystarczy przymocować odpowiednie wymienniki ciepła powietrze/woda do szafy sterowniczej. Szczególnie ważne dla higienicznej konstrukcji: nie jest konieczna wymiana powietrza między szafą sterowniczą a środowiskiem.

Obudowa wymiennika wykonana jest ze stali nierdzewnej, która ma chropowatość powierzchni Ra mniejszą niż 0,8 μm dzięki szlifowaniu liniowemu w ziarnie 400. Gładkie powierzchnie są łatwe do czyszczenia lub dezynfekcji. Brud nie może osadzać się w szczelinach, z których trudno byłoby go usunąć.

Uszczelka między obudową a szafą sterowniczą wykonana jest z silikonu. Uszczelnienie zapobiega powstawaniu trudnych do czyszczenia szczelin między wymiennikiem ciepła powietrze/woda a szafą sterowniczą. Użytkownik może łatwo wymienić uszczelkę, która jest dostępna jako część zamienna, na wypadek gdyby miała uszkodzenia mechaniczne.

Górna część obudowy wymiennika ma typową higieniczną konstrukcję o nachylenie 30 stopni do przodu. Zapobiega to osadzaniu się przedmiotów, a jednocześnie zapewnia, że płyny, takie jak środki czyszczące i dezynfekujące używane podczas czyszczenia, szybko spływają. Dzięki klasom ochrony IP56/59 wymienniki ciepła powietrze/woda spełniają wysokie wymagania dotyczące czyszczenia wysokociśnieniowego i strumieniem pary.

Wymienniki ciepła powietrze-woda mają licencję C-UR i CSA i dlatego mogą być używane na całym świecie. Higieniczna konstrukcja została przetestowana przez jednostkę testującą i certyfikującą w dziale żywności DGUV zgodnie z GS-NV 6 (Zasady testowania higieny). Urządzenia są zgodne z normą DIN EN ISO 14159:2008 i nadają się do stosowania w sektorze spożywczym zgodnie z normą DIN EN 1672-2:2009.

Gaśnica musi  być również umieszczona w sposób higieniczny

Ochrona przeciwpożarowa jest również wymagana w przemyśle spożywczym i napojów, dlatego gaśnica musi być również szybko dostępna w obszarze produkcyjnym. W tym celu Rittal oferuje obudowę ochronną, która spełnia wymagania higieniczne, ale także umożliwia szybkie zdejmowanie gaśnicy. Dzięki dużemu oknu widokowemu gaśnica jest widoczna dla wszystkich z zewnątrz, a uchwyt umożliwia szybkie otwarcie w celu konieczności użycia.

Źródło: Rittal 

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę