Odzież ochronna. Ważne są bezpieczeństwo i higiena

Odzież ochronna. Ważne są bezpieczeństwo i higiena MEWA

By mogła skutecznie pełnić swoją rolę, odzież ochronna musi przede wszystkim spełniać wymogi w zakresie bezpieczeństwa specyficzne dla danego stanowiska pracy. Musi ona być bezpieczna przez cały czas, również po praniu, a więc powinna być prana, czyszczona i naprawiana fachowo  w taki sposób, by zachowała swoje funkcje ochronne. Istotne jest również, by proces prania gwarantował utrzymanie odpowiedniego poziomu higieny – to ważne szczególnie teraz, w czasach pandemii koronawirusa. MEWA spełnia obydwa te wymogi, zachowując przy tym najwyższe standardy jakości.

W firmie MEWA realizowany jest szeroko zakrojony proces kontroli, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników odzieży roboczej oraz zagwarantowanie pracodawcom, że ich pracownicy będą nosić odzież zgodną z obowiązującymi przepisami. W tym celu MEWA, będącą usługodawcą w zakresie tekstyliów przemysłowych, opracowała zasady działania gwarantujące wysoką jakość wyrobów: począwszy od wyboru tkaniny, poprzez konserwację i kontrolę funkcjonowania odzieży, aż po dokumentację wszystkich procesów.

Tkanina sprawdzana jest w firmowym laboratorium technicznym jeszcze przed jej wykorzystaniem do produkcji odzieży, a potem jest prana co najmniej 30 razy, czyszczona i testowana. Przed wprowadzeniem odzieży roboczej do użytku, ale także w czasie jej użytkowania, MEWA prowadzi własny monitoring tkanin. Losowo pobierane są próbki w celu zbadania właściwości tkaniny, takich jak ścieralność, odporność na rozdarcie czy trwałość koloru.

 Kontrola jakości tkanin przeprowadzana jest nie na wynajmowanej odzieży, ale bezpośrednio na tkaninach, które odpowiadają tym jej partiom, które zastosowane zostały do produkcji danej odzieży – wyjaśnia Piotr Borowczyk, przedstawiciel firmy MEWA w Polsce.

Jeśli dana odzież jest regularnie w użyciu, to każda jej część po upraniu jest dokładnie sprawdzana i ewentualnie dokonywana jest naprawa lub wymiana. Wszystkie procesy kontrolne realizowane i dokumentowane są z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

W zakładach firmy MEWA każda część odzieży podlega kontroli przez specjalnie przeszkolony personel. Ten standardowy proces wspierany jest przez środki techniczne, takie jak wzorniki służące do porównywania rezultatów prania i stanu kolorów tkaniny czy specjalne okulary do sprawdzania właściwości elementów odblaskowych. W ten sposób MEWA gwarantuje, że odzież dostarczana użytkownikowi, również po wielokrotnym praniu, zachowuje wymagane funkcje ochronne.

Odzież
System automatycznej kontroli elementów odblaskowych, opracowany wspólnie przez firmę MEWA i Instytut Fraunhofera, pozwala stwierdzić, czy także po wypraniu odzieży ostrzegawczej elementy odblaskowe spełniają swoją rolę w zakresie bezpieczeństwa

Dział badań firmy MEWA opracował przeznaczone dla odzieży ostrzegawczej, innowacyjne, zautomatyzowane i opatentowane już urządzenie do kontroli właściwości odblaskowych elementów umieszczonych na takiej odzieży. Działa ono w oparciu o technologie cyfrowe, co czyni proces kontroli jeszcze bardziej niezawodnym. Urządzenie to prawdopodobnie od 2023 będzie powszechnie stosowane w zakładach MEWA.

Certyfikowana higiena

Kwestie ochrony to istotny punkt wyjścia. W czasach pandemii koronawirusa tym bardziej ważne jest, by zwracać szczególną uwagę na to, jak prana jest odzież robocza, by po zakończeniu procesu prania odpowiadała ona najwyższym standardom w zakresie higieny i tym samym mogła być – już czysta - ponownie bezpiecznie wysłana do klienta.

W zakładach MEWA stosowany jest system RABC (Analiza Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego) oraz norma europejska EN 14065. W zakresie zarządzania higieną obowiązują wytyczne dotyczące obszaru produkcji żywności zwarte w normie DIN EN 10524. Każdy zatem element odzieży roboczej – także odzieży ochronnej – spełnia wymogi w zakresie higieny w tak wysokim stopniu, iż mógłby być w zasadzie stosowany również w sektorze związanym z produkcją żywności. Dlatego też wszystkie zakłady firmy MEWA posiadają tzw. „certyfikat wfk” Instytutu Technologii Prania i Czyszczenia (Cleaning Technology Institute e.V.), który potwierdza, iż prana w tych zakładach odzież może być wykorzystywana również w obszarach, gdzie wymagania w zakresie higieny są bardzo wysokie. Odzież taka prana jest w temperaturze 60 do 75°C wraz z odpowiednim dozowaniem środków dezynfekujących, co pozwala całkowicie wyeliminować wirusy i bakterie.

We wszystkich zakładach firmy MEWA przed praniem szacowana jest spodziewana ilość zabrudzeń w pranej odzieży, a procesy prania są potem odpowiednio do tego dostosowywane tak, aby zapewnić usuwanie tych zabrudzeń w możliwie jak największym stopniu. Poza tym, w razie potrzeby, przeprowadzane są testy prania, mające na celu określenie możliwie najlepszych parametrów procesu prania. Po usunięciu zabrudzeń w wyniku prania realizowane są dalsze niezbędne etapy czyszczenia, takie jak np. dezynfekcja, uodparnianie na działanie kwasów itp.

Zakład
Odzież prana jest w temperaturze 60-75 stopni Celsjusza, co sprawia, że wirusy i bakterie są całkowicie eliminowane

Łańcuch działań w zakresie zapewnienia higieny jest kontynuowany aż do chwili uruchomienia dostawy czystej już odzieży do klienta.

Konsekwentna kontrola mikrobiologiczna

Istotnym elementem – kontynuuje Piotr Borowczyk – jest konsekwentna kontrola mikrobiologiczna produktów suchych i worków z odzieżą bezpośrednio przed wysłaniem ich do klienta. Zgodnie z wymogami certyfikacji kontrole muszą być przeprowadzane regularnie, np. opierając się o tzw. test bezpośredniego kontaktu lub poprzez badanie wody wykorzystywanej w procesie prania; pod kątem jakości higienicznej. W przypadku stwierdzenia niepożądanych wyników podejmowane są odpowiednie działania, oparłszy się na systemie zarządzania higieną, a następnie przeprowadzana jest ponowna kontrola.

W ten sposób MEWA może zagwarantować zgodność całej usługi zarówno z wymogami w zakresie funkcji ochronnych, jak i ze standardami higieny.

Źródło: MEWA

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę