Optymalna i bezpieczna organizacja ruchu w zakładzie produkcyjnym

Bezpieczna organizacja ruchu w zakładzie produkcyjnym MalowanieLini.pl

We współczesnych wizualizacjach w halach produkcyjnych, a także w przypadku linii poziomych i oznaczeń pionowych dąży się do optymalizowania przestrzeni, żeby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i jednocześnie zadbać o sprawną organizację pracy. W Polsce standardy w tej dziedzinie wyznacza MalowanieLinii.pl.

Poprawne oznakowanie ciągów komunikacyjnych, transportowych, pól odkładczych i znaków BHP jest podstawą optymalnej i bezpiecznej organizacji pracy w zakładzie produkcyjnym. W polskich fabrykach jest z tym coraz lepiej, choć wciąż zależy to od branży. Wdrażanie zasad Lean Manufacturing i 5S nie jest już jednak rzadkością.

Powiązane firmy

MalowanieLinii.pl Sp. z o.o.

Absolutnie nie mamy się czego wstydzić w porównaniu z fabrykami w Niemczech czy we Francji. W Polsce często kadra zarządzająca konsultuje swoje ustalenia, żeby potwierdzić swoje plany z takimi firmami jak nasza, które na co dzień zajmują się profesjonalnym projektowaniem, wyznaczaniem oraz malowaniem natryskowym oznaczeń poziomych i pionowych. Nierzadko nasza wiedza i doświadczenie pozwalają zaproponować lepsze rozwiązania, które są dostosowane pod względem technicznym i finansowym do oczekiwań i możliwości klientówzapewnia Marek Budka, właściciel firmy MalowanieLinii.pl.

Najważniejsza standaryzacja

W przypadku oznakowania poziomego w fabryce najważniejsza jest standaryzacja – odpowiednio przyporządkowane kolory, piktogramy czy znaki BHP. Dzięki niej przemieszczający się pracownicy łatwo odnajdują się w nowej pracy, a obce osoby bez trudu potrafią zrozumieć organizację ruchu w danej przestrzeni.

Istnieją 4 najważniejsze czynniki, na które warto zwrócić uwagę przy standaryzacji. Po pierwsze, oznakowanie poziome musi się odróżniać od podłoża. Po drugie, oznakowanie powinno być trwałe i odporne na ścieranie. Po trzecie, konieczne jest uwzględnienie układu linii w zakładzie produkcyjnym, który ulega zmianom. (Firma MalowanieLinii.pl opracowała taką technologię i z powodzeniem ją wykorzystuje). Po czwarte, rolą oznakowania jest różne oznakowanie dróg transportowych i ciągów pieszych oraz oznaczenie ich odpowiednimi znakami zarówno ostrzegawczymi, jak i informacyjnymi.

Dedykowane rozwiązania

MalowanieLinii.pl na bazie własnego doświadczenia i poszukiwań wypracowało kilka rodzajów farb, które najlepiej sprawdzają się w przypadku oznakowania fabryk.

Pierwszą z nich i najszerzej stosowaną jest żywica epoksydowa chemoutwardzalna dwuskładnikowa (opracowana specjalnie dla firmy MalowanieLinii.pl przez technologów producenta farb). Charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem odporności na ścieralność i czepnością do podłoża. Wymaga jednak dłuższego okresu sezonowania (około 24 godz.), gwarantując przy tym lepszy okres optycznej świeżości oznakowania. 

Drugim rekomendowanym rodzajem farb jest żywica akrylowa (farba drogowa). Ma krótki czas schnięcia (ok. 1 godz.) przy wysokiej odporności na ścieralność. Jest jednak podatna na zabrudzenia, dlatego MalowanieLinii.pl opracowało metodę zabezpieczania takich linii i znaków BHP poprzez specjalny lakier szybkoschnący. To technologia, która jest bardzo przydatna przy ograniczonym czasie wdrożenia oznakowania.

MalowanieLinii.pl ma w asortymencie także farby ekologiczne, które odpowiadają na potrzeby ochrony środowiska i redukują do niezbędnego minimum zapach towarzyszący wszystkim pracom. Warto też wspomnieć o oznakowaniu z użyciem farb fotoutwardzalnych UV – tę technologię do malowania linii BHP MalowanieLinii.pl wprowadziło jako pierwsza firma w Polsce.

Oznakowania farbami fotoutwardzalnymi UV zachowują taką trwałość jak linie wykonane farbą chemoutwardzalną, jednak do wyschnięcia i utwardzenia nie potrzebują doby. Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów i urządzenia emitującego promienie UV oznakowania są gotowe od razu po wykonaniu. To idealne rozwiązanie dla klientów, którzy pracują w systemie 4-zmianowym i 7 dni w tygodniu.

Takie rozwiązanie wdrożono np. w LG Chem Energy, największej w Europie fabryce baterii do aut elektrycznych, która znajduje się pod Wrocławiem. Od początku działania fabryki w Polsce MalowanieLinii. pl jest jej stałym dostawcą usług związanych z profesjonalnym malowaniem oznaczeń BHP.

Artykuł sponsorowany

MalowanieLinii.pl Sp. z o.o.

MalowanieLinii.pl Sp. z o.o.

Od 2009 r. firma MalowanieLinii.pl oferuje profesjonalne usługi z zakresu oznakowania poziomego  i pionowego obiektów przemysłowych (hal, magazynów i parkingów), obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych i obiektów rekreacyjnych oraz sportowych. Przeprowadza również profesjonalne doradztwo w obszarze oznakowania, które w znacznym stopniu może przyczynić się do podniesienia efektywności wykonywanej pracy i zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji bądź wypadku.

Firma zajmuje się ponadto usuwaniem oznakowania poziomego, czyli wszelkimi pracami polegającymi na bezinwazyjnym usuwaniu chemicznym wszelkiego rodzaju oznaczeń poziomych z posadzki betonowej. Ponadto oferuje usługę usuwania oznakowania poziomego zewnętrznego z betonu, asfaltu i kostki. Metoda ta polega na usuwaniu samą wodą pod ciśnieniem nawet do 2500 bar, bez ingerencji mechanicznej w podłoże.

Oferta firmy MalowanieLinii.pl

Na terenie magazynów i zakładów przemysłowych wykonywane są:

  • malowanie linii, które wyznaczają drogi transportowe dla wózków widłowych,
  • oznakowanie stanowisk pracy i obszarów roboczych,
  • oznakowanie miejsc odkładczych na kontenery, palety i kosze,
  • malowanie linii wokół regałów,
  • malowanie linii komunikacji pieszej,
  • malowanie dróg ewakuacyjnych,
  • znakowanie ostrzegawcze (żółto-czarne pasy na krawędziach, słupach, barierach i odbojach oraz wokół ramp)
  • oznakowania BHP (gaśnic i hydrantów),
  • piktogramy, symbole i napisy,
  • każde inne na indywidualne życzenie klienta.

Profil Firmy

MalowanieLinii.pl Sp. z o.o.