MalowanieLinii.pl Sp. z o.o.
MalowanieLinii.pl Sp. z o.o.

MalowanieLinii.pl Sp. z o.o.

ul. Krzycka 71A/2, 53-019 Wrocław, PL

http://www.malowanielinii.pl

O FIRMIE

Od 2009 r. firma MalowanieLinii.pl oferuje profesjonalne usługi z zakresu oznakowania poziomego  i pionowego obiektów przemysłowych (hal, magazynów i parkingów), obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych i obiektów rekreacyjnych oraz sportowych. Przeprowadza również profesjonalne doradztwo w obszarze oznakowania, które w znacznym stopniu może przyczynić się do podniesienia efektywności wykonywanej pracy i zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji bądź wypadku.

Firma zajmuje się ponadto usuwaniem oznakowania poziomego, czyli wszelkimi pracami polegającymi na bezinwazyjnym usuwaniu chemicznym wszelkiego rodzaju oznaczeń poziomych z posadzki betonowej. Ponadto oferuje usługę usuwania oznakowania poziomego zewnętrznego z betonu, asfaltu i kostki. Metoda ta polega na usuwaniu samą wodą pod ciśnieniem nawet do 2500 bar, bez ingerencji mechanicznej w podłoże.

Oferta firmy MalowanieLinii.pl

Na terenie magazynów i zakładów przemysłowych wykonywane są:

  • malowanie linii, które wyznaczają drogi transportowe dla wózków widłowych,
  • oznakowanie stanowisk pracy i obszarów roboczych,
  • oznakowanie miejsc odkładczych na kontenery, palety i kosze,
  • malowanie linii wokół regałów,
  • malowanie linii komunikacji pieszej,
  • malowanie dróg ewakuacyjnych,
  • znakowanie ostrzegawcze (żółto-czarne pasy na krawędziach, słupach, barierach i odbojach oraz wokół ramp)
  • oznakowania BHP (gaśnic i hydrantów),
  • piktogramy, symbole i napisy,
  • każde inne na indywidualne życzenie klienta.

Informacje firmowe