Drogi transportowe na hali produkcyjnej – charakterystyka

Drogi transportowe na hali produkcyjnej – charakterystyka MalowanieLini.pl

Ciągi komunikacyjne na halach produkcyjnych muszą zostać zaprojektowane w taki sposób, aby ułatwiać sprawne poruszanie się maszynom przewożącym ładunki oraz zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu. Prawidłowe oznakowanie poziome hal produkcyjnych czy magazynowych należy do obowiązków pracodawcy.

Drogi transportowe powstają w wyniku malowania linii w magazynie czy też na hali. Są to wewnątrzzakładowe, a także przyzakładowe drogi, które tworzą ciągi komunikacyjne. Ich użytkownicy to przede wszystkim kierowcy maszyn za pomocą których przewożone są różnego rodzaju ładunki. Z tego typu dróg korzystać mogą także poruszający się pieszo pracownicy. Oznakowanie poziome w magazynie powinno zostać wykonane w taki sposób, aby ciąg komunikacyjny był jak najbardziej przejrzysty i jednocześnie pozwalał na efektywną pracę. Drogi transportowe w magazynie muszą zostać dostosowane do warunków, jakie panują w danym miejscu pracy.

Powiązane firmy

MalowanieLinii.pl Sp. z o.o.

Przepisy obowiązujące na hali produkcyjnej

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca jest zobowiązany zapewnić  w miejscu pracy drogi komunikacyjne oraz drogi transportowe, a także drogi dla pieszych (przejścia), jak i dojazdy pożarowe. Wszystkie z nich muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz innymi przepisami. Drogi transportowe na hali produkcyjnej muszą zostać zaprojektowane oraz zrealizowane w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla użytkowników. Ponadto, nie mogą przebiegać w miejscach, które nie są bezpieczne.

Transport wewnętrzny

W pierwszej kolejności, zanim przystąpimy do malowania linii, nzależy sporządzić szczegółowy projekt, który uwzględni specyfikę konkretnego obiektu, charakterystykę pracy oraz wszelkie istniejące zagrożenia. Podczas organizowania transportu wewnętrznego należy zadbać m.in. o to, aby:

 • drogi transportowe w magazynie oraz przejścia posiadały odpowiednie wymiary umożliwiające płynny i bezpieczny ruch,
 • nawierzchnia dróg transportowych była równa i twarda lub utwardzona,
 • prawidłowo wykonać oznakowanie hal produkcyjnych,
 • regularnie kontrolować stan maszyn i urządzeń,
 • optymalnie rozmieścić wszelkie regały magazynowe,
 • przeszkolić pracowników z zakresu oznakowania hal produkcyjnych.

Na co zwrócić uwagę podczas projektowania dróg transportowych na hali produkcyjnej?

Podczas projektowania należy wziąć pod uwagę szereg czynników od których zależy to, w jaki sposób będziemy mogli wykonać malowanie linii transportowych. Do najważniejszych aspektów można zaliczyć:

 • przestrzeń – istotny jest metraż, jak i wysokość pomieszczenia,
 • środki transportu – wszystkie maszyny, którymi dysponuje firma, istotne są ich wymiary, ale także ilość,
 • odległość między regałami, a także ich ilość,
 • kierunek ruchu – jednokierunkowy oraz dwukierunkowy,
 • ładunek – rodzaj przewożonych ładunków,
 • pracownicy – ich ilość,
 • natężenie ruchu – zależy od liczby pieszych oraz wykorzystywanych pojazdów.

Jak powinny wyglądać drogi transportowe na hali produkcyjnej?

Przede wszystkim istotne jest zapewnienie odpowiedniego oznakowania hal magazynowych. Malowanie linii w magazynie musi zostać wykonane w taki sposób, aby pasy były doskonale widoczne. Dlatego też do malowania linii na hali wykorzystywane są białe i żółte farby.  Oznakowanie hali produkcyjnej czy magazynu musi pozostawać wyraźne na każdym odcinku drogi. Jest to niezwykle ważne w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa. Należy pamiętać o uwzględnieniu miejsc, w których występują różnego rodzaju utrudnienia, jak na przykład zwężenia. Powinny zostać dodatkowo wyszczególnione.

Istotne są również przejścia dla poruszających się pieszo pracowników. Mają one na celu bezpieczne przemieszczanie się w obrębie całego obiektu. Podczas malowania linii w magazynie, należy zadbać o to, aby przejścia były jak najlepiej widoczne nawet z dalszej odległości, a także, aby wyróżniały się na tle całej trasy. Ponadto, powinny znajdować się w bezpiecznych miejscach, a więc najlepiej na prostym odcinku drogi transportowej w magazynie.

Oznakowanie poziome w magazynie musi być doskonale widoczne także wówczas, gdy w obiekcie nie ma dostępu do światła słonecznego lub gdy praca odbywa się w godzinach nocnych. W tym celu należy zadbać o jak najlepsze oświetlenie, które zapewni doskonałą widoczność na całej trasie. Należy jednak pamiętać, aby źródło światła nie oślepiało kierowców, co mogłoby doprowadzić do wypadku.

Oprócz prawidłowego oznakowania, drogi transportowe na hali produkcyjnej powinny także spełniać inne wymagania, które są istotne z punktu widzenia zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Przede wszystkim powierzchnia po której poruszają się maszyny powinna być twarda, równa, a także wykazywać odporność na ścieranie. Co więcej, musi charakteryzować się dobrą przyczepnością. Należy również w jak największym stopniu ograniczyć pochyłość. Na drogach transportowych nie powinny znajdować się progi ani stopnie. Gdy zachodzi taka potrzeba, różnice powinno się wyrównać pochylniami o nachyleniu nieprzekraczającym 8%.

Należy pamiętać także o tym, że drogi transportowe na hali produkcyjnej, a przede wszystkim drogi pożarowe, nie mogą być zastawionejakimkolwiek sprzętem, materiałami narzędziami czy też innymi przedmiotami. Zawsze powinny pozostawać wolne tak, aby możliwy był płynny przejazd, w tym ewentualna szybka ewakuacja w przypadku pojawienia się zagrożenia.

Ograniczenie prędkości na drogach transportowych

Obowiązkiem pracodawcy jest określenie maksymalnej prędkości maszyn na konkretnych odcinkach dróg. Należy przy tym uwzględnić specyfikę pracy w danym obiekcie. Istotne jest natężenie ruchu, który zależy od ilości wykorzystywanych maszyn, a także poruszających się pieszo osób. Prędkość na drogach transportowych na hali produkcyjnej czy magazynowej zależy także od rodzaju przewożonego ładunku. Istotna jest również szerokość dróg, a także ich stan. Niezwykle ważnym aspektem, który zawsze powinien zostać przeanalizowany, jest długość drogi zatrzymania pojazdu w określonych warunkach. Długość drogi zatrzymania zależy natomiast od prędkości, czasu reakcji, wagi maszyny, kondycji ogumienia, a także rodzaju, jak i stanu nawierzchni drogi.

Dlaczego tak ważne jest prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie dróg transportowych na hali produkcyjnej? 

Drogi transportowe stanowią ważny element organizacji całego transportu w firmie. Istotne jest, aby ich rozmieszczenie zostało dokładnie rozplanowane. Dobrze zaprojektowane, jak i wykonane drogi transportowe na halach produkcyjnych pozwalają na sprawny transport ładunków. Dzięki temu także pozostałe procesy, jak na przykład kompletowanie czy pobieranie towaru z regałów mogą być wykonywane płynnie, bez większych zastojów. Odpowiednia organizacja wpływa na efektywność pracy wszystkich zespołów, co przekłada się na większe zyski.

Malowanie linii transportowych, które tworzą ciąg komunikacyjny, nie tylko zwiększa przepływ towarów, ale także poprawia komfort, jak i wydajność pracowników. Dobrze zaprojektowane oznakowanie poziome w magazynie pozwala znacząco skrócić czas, jaki potrzebny jest na przetransportowanie ładunku. Jednak najważniejszym zadaniem dróg transportowych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom – zarówno tym obsługującym maszyny, jak i pieszym. Odpowiedni projekt i wykonanie stanowią gwarancję zminimalizowania ryzyka wystąpienia kolizji, która może zagrażać nie tylko zdrowiu, ale i życiu przebywającym w danym obiekcie osobom.

Źródło: MalowanieLinii.pl

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę