Magazyny coraz bardziej funkcjonalne

Magazyny coraz bardziej funkcjonalne Pexels – Tiger Lily

Coraz więcej nowoczesnych rozwiązań trafia również do hal magazynowych. Magazyny dzięki temu stają się coraz bardziej funkcjonalne, a praca w nich jest dużo bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.

Choć można wymienić sporo różnych rodzajów magazynów (np. centra dystrybucyjne, zaplecze hal produkcyjnych, huby kurierskie, centra zwrotów), które różnią się przeznaczeniem czy funkcjami, to jednak ogólne tendencje rynkowe są identyczne dla całej branży. A ta, podobnie jak cały sektor produkcyjny, zmierza w kierunku nowoczesnych technologii zgodnych z koncepcją Przemysłu 4.0, choć w tym przypadku bardziej trafne byłoby sformułowania: logistyka 4.0.

Powiązane firmy

MalowanieLinii.pl Sp. z o.o.

Planowanie magazynu

Nawet najlepsze i najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne nie przyniosą odpowiednich korzyści, jeśli magazyn będzie źle zaprojektowany. Jest to bardzo istotny etap jeszcze przed rozpoczęciem działalności magazynu. Wszelkie bowiem zmiany w już działającym magazynie będą się wiązały z dużo większymi kosztami. Dlatego też bardzo ważna jest dokładna analiza obecnych i przyszłych potrzeb związanych z ilością przechowywanych w magazynie produktów.

Niezbędne jest przede wszystkim zaplanowanie najważniejszych obszarów roboczych w magazynie, w tym m.in. strefy załadunku i rozładunku, strefy magazynowania, kompletacji zamówienia czy wysyłki towaru. To na tym etapie należy dokonać wyboru odpowiednich regałów magazynowych. Powinny one jak najlepiej wykorzystywać przestrzeń magazynową, co jest niezwykle istotne zwłaszcza w przypadku hal o mniejszej powierzchni.

Żeby magazyn poprawnie funkcjonował, niezbędne jest także poprawne oznakowanie stref, w których będą poruszać się ludzie i/lub wózki transportowe. Przekłada się to nie tylko na lepszą organizację pracy, ale również na bezpieczeństwo. Właściwie zaprojektowane oznakowanie poziome skraca np. czas transportu towaru z punktu przyjęcia do miejsca jego magazynowania, a później wysyłki. Eliminuje także w jak największym stopniu szczególnie niebezpieczne skrzyżowania kolizyjne, oznacza strefy, w których mogą poruszać się ludzie albo tylko pojazdy transportowe, a także wskazuje drogi ewakuacyjne.

Oznakowanie poziome

Coraz powszechniejsza automatyzacja magazynu

Automatyzacja procesów magazynowych dzieje się na naszych oczach już od pewnego czasu. Wprawdzie wciąż dominują magazyny, w których to pracownik odpowiada za wykonanie większości czynności, jednak tylko kwestią czasu jest, kiedy te proporcje się odwrócą. W pełni zautomatyzowane linie transportu, kompletacji, paletyzacji i składowania, w których wykorzystano najnowsze zdobycze technologii z obszaru automatyzacji, robotyzacji i identyfikacji towarów zapewniają szereg korzyści, w tym przede wszystkim oszczędność czasu i kosztów oraz ogólny wzrost wydajności.

Systemy i regały automatyczne wyróżniają się maksymalnym wykorzystaniem przestrzeni magazynowej. Do tego mają lepszą przepustowość, zapewniają szybszy i bezpieczniejszy przepływ produktów, a optymalizacja procesów przekłada się również na większą energooszczędność. Wprawdzie inwestycja w zautomatyzowane rozwiązania wiąże się z wyższym kosztem początkowym, jednak dobrze zaplanowana może się bardzo szybko zwrócić.

System zarządzania magazynem

Same zautomatyzowane regały czy układnice nie przyniosłyby zakładanych korzyści, gdyby nie odpowiednio funkcjonalny system informatyczny, który będzie zarządzał w czasie rzeczywistym realizowanymi procesami i produktami przechowywanymi w magazynie. Nowoczesne systemy klasy ERP/MES/WMS pozwalają kontrolować stany magazynowe i zarządzać polityką zapasów magazynowych, a także identyfikować produkty. Tym samym zapewniają dużo szybszy przepływ towarów, ich składowanie czy kompletację zamówienia. Ponadto powinny pozwalać na automatyczną wymianę danych z systemami klienta w czasie rzeczywistym.

Systemy WMS powinny być dopasowane do konkretnych potrzeb danego magazynu, co wynika z dużej różnorodności funkcjonujących na rynku magazynów. Dobre oprogramowanie do zarządzania pracą magazynu powinno umożliwić dobór różnych, często dość specyficznych funkcjonalności. Przykładem może być funkcja zarządzania pracą floty pojazdów, jakie są wykorzystywane w magazynie, czy pracą operatorów magazynowych.

Nie można zapomnieć także o prostych narzędziach informatycznych w pracy magazyniera. Odpowiednie aplikacje pozwalają np. szybciej zlokalizować każdy produkt, a w przypadku kompletacji bardziej rozbudowanego zamówienia ustalają najbardziej optymalną trasę.

Identyfikacja RFID

Technologia identyfikacji radiowej RFID może przynieść różnego rodzaju korzyści. Zapewnia ulepszenie procesów przyjmowania i wydawania elementów, półproduktów czy gotowych towarów do magazynu. Wykorzystanie znaczników RFID sprawia, że każde opakowanie, które trafia do magazynu jest automatycznie rejestrowane w systemie. Redukuje to nakład ludzkiej pracy i zwiększa szybkość przyjmowania dostaw, a także minimalizuje ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego.

Dzięki bezbłędnej identyfikacji produkty są stale widoczne w systemie. Można więc je szybko zlokalizować, znana jest liczba posiadanych sztuk danego asortymentu, co pozwala na kontrolę stanów i w razie potrzeby odpowiednio szybką reakcję, żeby nie dopuścić do niedoborów. Takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć poziom zapasów, a co za tym idzie, kosztów z tym związanych. Produkt, który trafi omyłkowo np. do innej części magazynu, można szybko znaleźć i skierować do miejsca przeznaczenia.

Automatyczne i autonomiczne środki transportu

Również proces transportu towarów w magazynie podlega automatyzacji. Wprawdzie wciąż jeszcze dominują w magazynach różnego rodzaju wózki kierowane przez operatorów, ale zdecydowanie większy potencjał, jeśli chodzi o korzyści, mają wózki zautomatyzowane (AGV) i autonomiczne (AMR). Samojezdne wózki przede wszystkim podnoszą wydajność procesów magazynowych. Odciążają pracowników od wykonywania żmudnej i powtarzalnej pracy. Do tego znacząco zwiększają poziom bezpieczeństwa w magazynie. Zmniejszają bowiem ryzyko wypadku, a tym samym uszkodzenia towaru podczas jego transportu. 

Przyszłość logistyki wewnętrznej powinna jednak należeć do pojazdów autonomicznych (AMR). Przede wszystkim nie mają one ograniczenia związanego z wytyczoną trasą. Poruszają się dużo bardziej swobodnie i mogą szybko zmieniać trasę przejazdu, dostosowując ją na bieżąco do zmieniających się warunków. Dzięki temu transport przy użyciu pojazdu AMR jest dużo bardziej efektywny.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę