Oznakowanie poziome kluczowe dla bezpieczeństwa w magazynach

Malowanielinii.pl
Reklama
Reklama

Na bezpieczeństwo pracy w magazynach wpływa wiele różnych czynników. Jednym z nich jest właściwe oznakowanie poziome ciągów komunikacyjnych. Bez tego elementu znacząco wzrasta ryzyko wypadku z udziałem pracownika i np. wózka transportowego

  • Oznakowanie poziome zgodne ze standardami staje się powoli normą w magazynach i zakładach produkcyjnych
  • Piktogramy, znaki BHP czy kolory ułatwiają bezpieczne poruszanie się po halach
  • Oznakowanie poziome musi też być zgodne z odpowiednimi przepisami prawa
  • W praktyce można spotkać kilka typów oznakowania poziomego, które powinno być dostosowane do konkretnych warunków

Poprawne oznakowanie ciągów komunikacyjnych, transportowych, przejść dla pieszych i pól odkładczych, a także użycie odpowiednich znaków BHP to podstawa dobrze funkcjonującego magazynu. Zapewnia sprawną komunikację pojazdów i pieszych w całym obiekcie, co przekłada się na lepszą organizację pracy. Dla przykładu, właściwie zaprojektowane oznakowanie poziome skraca m.in. czas transportu towaru z punktu przyjęcia do miejsca jego magazynowania, a później wysyłki.

Równie ważną, jeśli nie najważniejszą rolą oznakowania jest zapewnienie jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa. Wyeliminowanie w jak największym zakresie skrzyżowań kolizyjnych, wyraźne określenie stref, w których mogą poruszać się pracownicy i obce osoby, a także stref ruchu maszyn, wskazanie dróg ewakuacyjnych – to tylko kilka korzyści, jakie może zapewnić optymalnie zaprojektowany rozkład magazynu lub hali produkcyjnej.

Oznakowanie poziome istotnym elementem magazynów

W hali magazynowej poruszają się ludzie, wózki widłowe oraz inne pojazdy i maszyny. To sprawia, że kwestia oznakowania jest ogromnie ważna. Niezwykle istotne jest zwłaszcza uświadomienie wszystkim – szczególnie nowym pracownikom – aby kategorycznie przestrzegali wytyczonych linii i poruszali się zgodnie z oznakowaniem.

Kiedy w 2009 r. zaczynaliśmy oferować profesjonalne oznakowanie BHP naszym klientom, odnosiliśmy wrażenie, że tego typu usługa jest traktowana jako zbędna. Niektórzy wykonywali oznaczenia metodą gospodarczą, mało trwałe i niejednokrotnie niezgodne z obowiązującymi przepisami BHP. Napływ zagranicznych inwestorów, dla których bezpieczeństwo pracowników i optymalizowanie procesów produkcyjnych były priorytetem, wymógł na polskiej kadrze zarządzającej konieczność stosowania standardów podobnych jak w firmach matkach z Europy Zachodniej. Obecnie mamy w swojej bazie blisko 1000 firm, które regularnie korzystają z naszych usług – mówi Marek Budka, właściciel firmy MalowanieLinii.pl.

Mimo wzrostu świadomości kadry menadżerskiej w zakresie bezpieczeństwa nadal jest sporo do poprawy. Można zauważyć wzrost świadomości znaczenia bezpieczeństwa w przestrzeniach magazynowych i produkcyjnych. Rośnie też odpowiedzialne podejście do poszczególnych działań. Obecnie większość firm dąży do zorganizowania choć w minimalnym stopniu bezpiecznego ruchu w magazynie – dodaje Dawid Pacholec, kierownik ds. kluczowych klientów firmy MalowanieLinii.pl.

Oznakowanie poziome zgodne ze standardami

Oznakowanie poziome w magazynach jest w dużej mierze ustandaryzowane i nie podlega chwilowym trendom. W różnych magazynach znajdziemy więc podobną kombinację odpowiednich piktogramów, znaków BHP i kolorów. Jeśli do tego oznakowanie jest estetyczne i przejrzyste, nawet nowi pracownicy czy osoby z zewnątrz nie powinny mieć większych problemów ze zrozumieniem organizacji ruchu w danym obiekcie.

Najważniejszym elementem oznakowania poziomego hal magazynowych jest odpowiednie wyznaczenie ciągów komunikacyjnych dla pieszych i dróg transportowych dla różnego rodzaju pojazdów. Drogi najczęściej oznacza się kolorem białym lub żółtym. Kolorem żółtym najczęściej oznacza się także stałe miejsce dla maszyn, a także przestrzeń na kontenery z odpadami.

Z kolei kolorem czerwonym wydzielane są strefy wyłączone z pracy. Należą do nich m.in. miejsca, w których są zlokalizowane apteczki, hydranty, gaśnice czy alarmy. 
Odpowiednimi symbolami wyznacza się także miejsca na palety i kontenery oraz drogi ewakuacyjne, a także wyróżnia się słupy i odboje. Pasy i linie w magazynach mogą służyć też do wyznaczania odpowiednim kolorem pól odkładczych, w których obrębie składuje się półprodukty, komponenty czy opakowania.

W magazynach, w których za transport towarów odpowiadają roboty mobilne, oznakowanie poziome nabiera szczególnego charakteru. Odpowiednio wyznaczone linie służą bowiem dla tych robotów jako rodzaj nawigacji, który wskazuje im kierunek ruchu. Wymaga to dokładnego przygotowania takiej trasy i wykonania np. odpowiednich kątów.

Zasady projektowania oznakowania poziomego

Zorganizowanie sprawnego transportu towarów i zminimalizowanie ryzyka wypadku to oczywiście podstawowe argumenty, które przemawiają za właściwym zorganizowaniem oznakowania poziomego w magazynach. Trzeba jednak mieć świadomość, że konieczność wykonania takiego oznakowania jest także obowiązkiem przedsiębiorcy – zgodnie z polskim prawem i wymaganiami BHP.

Przepisy, które dotyczą oznakowania hal magazynowych lub szerzej – zapewnienia optymalnej komunikacji wewnątrz hali magazynowej – znajdziemy m.in. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu wózków z napędem silnikowym. Ponadto pewne wymogi, które dotyczą tego obszaru, znajdziemy także w niektórych normach (np. PN-EN ISO 13854:2020-01). 

W regulacjach tych znajdziemy m.in. minimalne wymogi, które dotyczą szerokości dróg w transporcie wewnętrznym. Przykładowo, droga dla środków transportowych i ruchu pieszego musi odpowiadać szerokości pojazdu, powiększonej o 90 cm w przypadku drogi jednokierunkowej, lub podwójnej szerokości pojazdu, powiększonej o 180 cm na drodze dwukierunkowej.

Uogólniając, można powiedzieć, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa i w granicach swoich możliwości wyeliminować ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Zgodnie z powyższymi przepisami oznakowanie poziome musi być przede wszystkim dobrze widoczne, czytelne i zrozumiałe dla pracowników. Graficzne znaki informacyjne powinny organizować przestrzeń w sposób efektywny. Ponadto wyznaczone ciągi komunikacyjne muszą zapewniać pracownikom bezpieczny dostęp do stanowisk pracy i ułatwiać ewentualną ewakuację.

Malowanie linii w magazynach wymaga odpowiedniego projektu. Nie chodzi tylko o to, żeby było ono zgodne z przepisami prawa. Oznakowanie powinno jak najoptymalniej zorganizować wszelki ruch w magazynie. Z jednej strony powinno ograniczyć miejsca kolizyjne, a z drugiej – zapewnić jak najkrótszą drogę do przebycia. Warto też mieć na uwadze, że wszelkie późniejsze zmiany, które dotyczą oznakowania poziomego, będą wymagały odpowiedniego czasu i nakładów finansowych.

Rodzaje oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome może przybierać różne kształty. Najczęściej mamy do czynienia z liniami, napisami czy strzałkami. Różne mogą być także rodzaje oznakowania poziomego, a także technologia jego nanoszenia. Każda z wybranych metod może się sprawdzić w innych warunkach użytkowania. Prawidłowo dobrana i dobrze wykonana metoda oznaczeń poziomych powinna służyć przez długi czas.

Reklama

Oznaczenia napowierzchniowe
Ten rodzaj oznaczeń umieszcza się całkowicie na powierzchni podłoża, bez ingerowania w jego struktury. Malowanie linii napowierzchniowej może odbywać się na oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni betonowej lub żywicznej.

Reklama

Oznaczenia wgłębne 
Takie oznaczenia są całkowicie zanurzone w podłożu. Najpierw maszynowo, diamentowymi tarczami wycina się bruzdy w podłożu betonowym. Następnie wlewa się w nie 2-składnikową farbę żywiczą epoksydową. Po wyschnięciu oznaczenie wgłębne staje się bardzo wytrzymałe i odporne na różnego typu zniszczenia. To najbardziej trwała metoda oznaczeń poziomych.
 

Artykuł ukazał się w czasopiśmie
Reklama

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama